Deze site biedt u kennis van de Grieken, Romeinen, Shakespeare en andere literaire bronnen van de afgelopen eeuwen omtrent flora, fauna en de menselijke natuur en gewoonten. Aan bod komen onder meer mythologie, etymologie en oude gebruiken.

Zie ook: http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/ voor oude planten- en medische boeken met hun oorspronkelijke tekst en Nederlandse vertaling.Hebt u nog iets toe te voegen of te vragen, dan.
kunt u me ook gewoon een e-mail sturen