Allanit. Orthit.

 Uit tw.strahlen.org

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Orthit, Allanit;  werd zo genoemd naar Thomas Allan, een Schotse mineraloog (177-1823). De verouderde naam Orthit wordt niet meer gebruikt.

 

Orthit of allanit is een silicaatmineraal uit de epidootgroep, Het wordt in zuilvormige of tafelwormige kristallen gevonden, ook in zwart of roestbruin, meestal ondoorzichtig, doorzichtig is het bruinviolet, vetglanzend of wat metaalglanzend, (Ca, Ce, La, Y)2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH). Door vervanging worden er talrijke andere elementen in gevonden als thorium, mangaan, titaan, magnesium en ijzer. Vanwege het thoriumgehalte is het radioactief. Hardheid 5.6-6, s.g. 3-4, ingewassen in graniet, syeniet, dioriet. Komt zeer verspreid voor, in Duitsland in de Eifel, Frankrijk bij Trimouns, Canada, Ontario, Québec, Otter Lake, Madagaskar, Rusland, Oeral, Zweden, Spanje en Amerika.

 

‘Maerlant: ‘Orites (=bergsteen) is een geheel groene steen die goed is tegen ongeval. Sommige vindt men zwart en rond. Die van venijn is ongezond, nat het in olie en strijkt het op deze, hij zal gelijk wel genezen. Een ander is naar ijzer gedaan die laat vrouwen een kind ontvangen. Dragen ze een kind, zonder waan, hij laat ze genezen gelijk.

Megenberg; ‘Orites is een groene steen en heeft witte vlekken. Die weerstaat tegenovergestelde dingen. Er is ook een andere soort van die steen en die is zwart en rond en die heelt vergiftige dierenbeet wanneer men het met olijfolie bestrijkt. Noch is er een andere soort; die steen die is zoals de kleine ijzeren stukjes. Die helpt de vrouwen dat ze zwanger worden. is echter een vrouw zwanger dan bevestigt het haar de geboorte’.

A. Magnus; Als je ze verzekerd wil zijn van toverij en pestachtige bitterheid. Neem de steen die Orithes genoemd wordt waarvan drie soorten zijn, een zwarte en een andere groen ende derde waarvan een gedeelte ruig is, de anderen zijn vlak, en de kleur ervan is zoals de kleur van een plaat ijzer, maar de groene heeft witte vlekken, deze steen als die wordt gedragen beschermt voor diverse toverijen en  doodsgevaren.’

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/