Abraxas steen.

 

uit; http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Abraxas%2C_Nordisk_familjebok.png

 

Klik hier voor inleiding.

 

Bevat de namen "Iao", "Abraxas", en "Sabaoth" in een licht vreemde representatie van het Griekse alfabet.

 

Naam, etymologie.

 Abraxas of Abracax, een mythisch woord. Mogelijk stamt het uit Egyptisch abrak en sax: ‘heilig woord’, of ‘gezegende naam’. Goethe noemt de Abraxasstein bij de overwinningspanden, -amuletten:

‘Doch Abraxas bringich selten!

Hier solt meist das Frasenhafte

Das ein dustrer Wahsinn schaffte

Fur das Allerhochte gelten’.  

De abraxas stenen waren versierd met daarop ingesneden zinnebeeldige figuren, (vooral Anubis) een menselijke romp, hanenkop, slangenlijf en dergelijke. Het was een talisman die tot leermiddel en herkenningsteken diende. Het zou, net als het woord abracadabra, ontstaan zijn uit Arabisch abrakhadabir: ‘het is genezen’, of ‘zal zeker genezen’ door samenvoeging van Griekse letters die diende om getallen aan te duiden wiens som 365 is. Het zou hier uitgedrukt zijn in de Hoogste Godheid die 365 hemelen geschapen en de loop van de zon in 365 dagen verdeeld heeft. A=1, b=2, r=100, a=1, s=200, a=1, x=60, samen 365. Een getallenleer. Het werd een antieke steen met raadselachtige symbolen. Het was een talisman tegen de koorts dat na het gebruik er van dagelijks afnam. Later heeft men de naam gegeven aan gesneden stenen waarop mythische of godsdienstige denkbeelden werden afgebeeld.

 

Er zijn verschillende theorieën over de bron van de toverspreuk. Een daarvan luidt dat de formule zijn oorsprong vindt in de Joodse mystiek uit de Kabbala. Het woord zou dan een verbastering zijn van twee Hebreeuwse woorden: ha-brachah (zegening, wat gezien kan worden als een verbloemende uitdrukking voor een vervloeking) en dabra, een Aramees woord voor de pest. Deze opvatting wordt door sommigen in twijfel getrokken omdat in de oudheid deze wijze van het bestrijden van demonen algemeen bekend was en dat Abracadabra gewoon de naam was van een van die demonen. John Allegro, kenner van het Oude Testament, heeft het woord herleid tot de Mesopotamische spreuk AB-BA-TAB-BA-RI, die de Sumeriërs reciteerden tijdens culten waarbij psychedelische middelen werden gebruikt. Volgens Allegro klinkt deze formule ook door in het Aramese woord voor 'god' in het nieuwtestamentische gebed dat begint met 'Onze Vader'. 

Of dat  de spreuk is samengesteld uit de beginletters van de Hebreeuwse woorden Ab (vader), Ben (zoon) en Kadasch (Ruach Kadasch = heilige geest). Een oud Joods medicijn tegen koorts, dat men opschreef en om de nek droeg en begint met de woorden:

Ab Abr Abra Abrak Abraka
Abrakal Abrakala Abrakal
Abraka Abrak Abra Abr Ab. 

Verder zouden vanuit de gematria in de Kabbala,  een methode waarbij Hebreeuwse letters (die ook woorden zijn) getalwaarden hebben, een link kunnen geven met andere woorden met dezelfde getalswaarde. Deze woorden zouden omgezet kunnen worden tot 'abra kad bara' dat 'koorts' betekent. 'Abra kadabra' zou betekenen 'Verminder je, koorts!'.

In de Romeinse tijd komt iets gelijkends voor; de term abracadabra werd daar gezien als een oude bezwering- of toverformule die geacht werd een genezende werking te hebben. Het woord werd in de vorm van een gelijkzijdige driehoek geschreven in elf regels die telkens een letter minder bevatten. 

A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R
A B R A C A D A B
A B R A C A D A
A B R A C A D
A B R A C A
A B R A C
A B R A
A B R
A B
A

De term werd voor het eerst in deze zin gebruikt in de 2e eeuw door Serenus Sammonicus, arts van de Romeinse keizer Caracalla in De Medicina Praecepta (Wikipedia). De patiënt moest het woord opschrijven en negen dagen om zijn nek dragen. Dan moest hij het over zijn schouder in een oostwaarts stromend riviertje gooien. De veronderstelling was dat de ziekte of pijn op dezelfde manier zou afnemen en verdwijnen als het woord zelf. The Complete Book of Spells, Ceremonies and Magic" van mevrouw Migene González-Wippler heeft het echter over keizer Septimius Severus in A.D. 208. Bij welke keizer de arts in dienst was is moeilijk te bepalen maar dat is waarschijnlijk ook niet zo belangrijk.

Een andere theorie luidt dat het woord komt van het Griekse abrasadabra (de vervanging van de s door een c zou berusten op een foutieve overzetting). In deze theorie zou de term een geheim woord zijn dat werd gebruikt door een gnostische sekte in Alexandrië, waarschijnlijk gebaseerd op Abrasax, (ook Abraxas), hun voornaamste godheid. De som van de letters bevat in het Grieks het getal 365, het ‘opperste zijn’, de 356 uitstralingen, de 365 hemelen.

Uit; http://www.star-people.nl/index.php?module=printpage&id=2194

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/