Albast.

Sirene Albast
58 cm
2002http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.reinaramakers.nl/beelden/slides/Sirene.jpg&imgrefurl=http://www.reinaramakers.nl/beelden/slides/Sirene.html&h=512&w=344&sz=22&hl=nl&start=18&tbnid=k9U2y97TYVAZnM:&tbnh=131&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3DAlbast%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dnl

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

 Albast, midden-Nederlands alabastre, Engels alabaster, Frans albâtre, uit Latijn alabastrum, uit Grieks alabastron: zalfflesje, van alabastos, albast. Naam van een stad in Egypte, Alabastron.

Labaster, labastre, uit alabaster, alabstre, albaestre, albaastre, alabastre vanwaar ook alabastrijn. Midden Hoogduits alabaster; hoog-Duits Alabaster, Alabast en andere verouderde vormen, midden-Noord Duits Labaster en Albaster.

 

Vormen.

 

Albast is een zachte, witte, haf doorzichtige steen die zeer goed te polijsten is.

 

Uit www.engelenshambhala.com

Het onyxmarmer of het oosterse albast is een melkwit tot honinggeel, ook groenachtig door parallel verlopende lichte en donkere lagen gestreepte doorschijnende kalkverbinding. Het werd gebruikt voor beelden, altaren, vazen, vaasjes en allerhande sierwerk. Het wordt vooral in Beni Suef en Siut in Egypte, het zogenaamde onyxalbast gevonden.

 

Er zijn twee soorten:

  1. Het kalkalbast druipt nog dagelijks van de stalagmieten en stalactieten in de druipsteengrotten. Daar ontstaat gewoonlijk geelachtig wit, door donkere en lichtere strepen afgewisseld, grofkorrelig en zeer doorschijnend albast. Dat is eigenlijk het onyxmarmer.
  2. Het gipsalbast (seleniet) is een op marmer lijkende doorschijnende soort van dicht gips. Dit is zelden schitterend wit, gewoonlijk grijs, ook wel eens geelachtig, roodachtig wit en blauwachtig grijs. Het is meestal meermalen gevlekt, geaderd en gewolkt.
    Vanwege de grote dichtheid is het zeer geschikt om gepolijst te worden. Dit geeft het een hoge waarde.
    Het gipsalbast wordt in Duitsland, Italië, de Karpaten, Engeland en elders in knollen gevonden. Ook bevinden zich wel kleiresten in de steen wat karakteristiek is voor deze vorm. Het wordt vooral in Florence voor het vervaardiging van vele voorwerpen gebruikt. Men geeft hieraan door middel van zeepwater het een mooie glans. Het kan ook gekleurd worden met metaaloplossingen en plantenstoffen die in alcohol zijn opgelost. Het zou zo hard kunnen worden als marmer als het in een oven gedroogd wordt en bij herhaling in rivierwater dompelt.

Er is een soort van matglas dat de naam van albastglas draagt en op het porselein van Reamur gelijkt. Dit is ondoorzichtig.

De verwisseling van beide soorten is al oud en bekend bij de Grieken. Het is waarschijnlijk  ontstaan doordat beide mineralen dienden als grondstof voor de vervaardiging van zalfflesjes van zekere vorm, in Grieks alabaster en daarom alabastrinetes of alabastersteen genoemd werd. Het kalkalbast werd daar het meest voor gebruikt. De meest gezocht variëteit kwam uit de omgeving van Thebe, vandaar Egyptisch albast, en vertoonde een tekening van kronkelende evenwijdige lagen als gevolg van zijn afzetting. Zulke marmerafzettingen worden tegenwoordig Oosterse albast, onyx, marmer, Gibraltersteen of Mexican onyx genoemd.

 

Shakespeare.

Merchant of Venice 1,1,83-4;

Why should a man, whose blood is warm within’.

Sit like his grandsire cut in alabaster?’

Deze steen helpt om de zege te krijgen en heerschappij. Het bevordert en behoudt vriendschap.

 

Maerlant:, ‘Alabastus, wij lezen dit, is een steen die wit van kleur is en waarvan men goede vaten maakt waar men dure specerij in doe, want niet gemakkelijk wordt de specerij daarin op den duur ongezond. Omtrent Damascus en Thebe mede vindt men ze van grote witheid, maar de beste komt van Indië. Men zegt de steen zege vrij is en hij geeft vriendschap aan diegene die het bij zich draagt. In dit vat bracht Magdalena dure en reine specerij waar ze Jezus mee zalfde waar hij at op dezelfde plaats’.

Megenberg; ‘Nicomar of alabastrum is een alabastersteen. Die is wit en is erg koude natuur en daarom houdt men edele zalf daarin lang. Uit de steen had Maria Magdalena een bus en daar was de zalf in die ze onze heer op dat hoofd goot. De steen heeft die aard dat het zegevierend maakt en behoudt vriendschap tussen de lieden. Uit de steen maakt men beelden en daarom dat het zo algemeen is acht men het niet veel.

A. Magnus; ‘Als je victorie  en vriendelijkheid wil hebben. Neem de steen die Nicomay genoemd wordt en het is dezelfde die alabaster genoemd wordt en het is een soort van marmer en het is wit en glinsterend.  En zalven worden er van gemaakt voor  het begraven van de doden.;

Wanneer een echtpaar 75 jaar is getrouwd wordt dat een albasten bruiloft genoemd.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/