Almandien.

Naam, etymologie.

Almandien, almandijn, almandine. De naam is ontleend aan Plinius carbunculus alabandicus, in zijn tijd werden er in Alabanda in Klein AziŽ (bij Milete, nu Hissar genoemd) granaten geslepen tot bijvoorbeeld vazen. Carbunculus; kleine vonk, Frans escarboucle, Latijn carbo; steenkool, werd tot karbonkel, oud Duits Karfunkel. Destijds was de Almandien met rood violette nuances de kostbaarste; men noemde hem de `steen met de kleur van duivenbloed`. Van alle granaatsoorten is de Almandien het langst bekend. In de Middeleeuwen verstond met onder karbonkels zeer verschillende rode edelstenen, ook de granaat.

 

Uit www.sly-gemstones.com

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Ze bevat ijzeraluminium silicaat, Fe3Al2(SiO4)3;. Deze granaat heeft naast de dieprode kleur nog een violette tint. Almandien is de meest verspreide van de granaten en wordt soms in grote stukken van enkele ponden gevonden, maar meestal in kleinere kristallen. Naar verhouding zijn almandien kristallen groot en meestal volmaakt uitgegroeid. Hij is van andere rode stenen te onderscheiden doordat de kleur niet helderder wordt in het licht en omdat het 'enkel brekend' is; hij vertoont dus geen pleochroisme zoals bij donkergekleurde granaten voorkomt. Bij tamelijk doorzichtige stenen die gefacetteerd zijn lijken sommige facetten in de kern bijna zwart, het zogenaamde 'granaateffect'.De stenen worden vaak cabochon geslepen met een uitholling aan de onderkant om de kleur beter tot uiting te laten komen. De edelsteen behoudt ook bij grotere afmetingen zijn kwaliteit, waardoor er uitzonderlijk grote geslepen almandien granaten bestaan. De waarde van almandien is evenredig met de levendigheid van de kleur en de afwezigheid van insluitsels en breukvlakken. Hoe meer hij op robijn lijkt, hoe hoger de prijs.

De eigenlijke granaat of almandien, Duits Granat, Almadin of Carfunkel, carbuncle of rubino dirocco, in Italiaans escarboncle, is bekend vanwege zijn donkerrode kleur die in het blauwe valt en vooral bij doorschijnen mooi is. Die komt uit IndiŽ (bij Salem, Nellore) in Pegu en vooral op Sri Lanka inlands en als Oosterse of OriŽntaalse granaat zeer bekend.

Almandien kan veel op robijn lijken en wordt verkocht als zogenaamde Ceylonse robijn, het S. G. is hoger, almandien heeft echter een S. G. van4.1.-4.3, robijn van 4.0, ook heeft het geen dubbele breking. De hardheid van almandien is 7.5. Het wordt gevonden op Sri Lanka (Ceylon) Voor-IndiŽ, BraziliŽ, Groenland. Ook in AustraliŽ waren vele mijnen met deze steen waar die bekend stonden als Adelaider robijnen.Almandien komt voor in metamorfe gesteenten zoals mica schisten, samen met mineralen als stauroliet, kyaniet, andalusiet en anderen.

 

Software: Microsoft OfficeMaerlant: ĎAlabandina is zo genoemd omdat men ze vond in een land dat Alabandina heet. Men vindt ze in het land van AziŽ duur en uitermate schoon en voor een deel lijkt het op de granaten, nog beter lijkt het op de robijn. Ze verheugt zijn hart die het naarstig aanziet, dit is dat men er aan te prijzen pleegtí.

Megenberg; Amandinus is een steen die is bontkleurig of vlekkerig alzo dat het veelkleurig is. De steen lest alle vergif en maakt de mensen zegevierend tegen al zijn vijanden en maakt een goede aanduider en uitlegger van dromení.

A. Magnus; Als u beesten wil overkomen en alle dromen wil verklaren of uiteen zetten en profeteren van dingen die komen. Neem de steen die Esmundus of Asmadus genoemd wordt en het is van verschillende kleuren, het neemt weg alle gif en maakt dat een man overwint al zijn tegenstanders en geeft profetie en de verklaring van alle dromen en zorgt er voor dat een man zware vragen begrijpt die moeilijk te begrijpen zijn ofte verklaren.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/