Amulet.

 http://www.themysticcorner.com/images/Amulet_5.jpg

 

Solomon Seal Amulet.

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

(Dodonaeus) ‘Beschuttende, deze worden ook Amuleta genoemd van het Latijnse woord amoliri wat afkeren betekent omdat ze alle vergif en kwaad afkeren en beschutten. Ze heten ook soms Alexiteria in het Grieks’.

Een amulet, de naam komt mogelijk van het Arabisch hamail: draagband (met Koran spreuken) of Latijn amuletum: afwenden. (Hoewel amulum stijfsel of krachtmeel betekent, een voorbehoedmiddel, mogelijk werd er een verband gezocht met amoliri; afwenden)  (ook het Grieks phulakterion wordt dikwijls vereenzelvigd met een talisman) Meestal wordt een amulet gebruikt als een afwerend middel en een talisman (Gries telesma; gewijd voorwerp) als een betoveringsmiddel. Het is een mascotte.

 

Als talisman worden ze beschreven en er staan Arabische of kabbalistische tekens in die je behoeden voor ongeluk. Hiervoor werden meestal kwarts, bergkristal, amethist, topaas, jaspis en agaat gebruikt.

Een amulet werkt meestal tegen een bepaald doel. Het is ontstaan uit het animisme waar alles als bezield wordt gedacht terwijl de zielenstof, mana, zich in bepaalde voorwerpen of wezens concentreert. Zo’n voorwerp of wezen is dan geladen met een geheimzinnige kracht die schadelijk of heilzaam kan werken. Of het voorwerp met mana geladen is blijkt uit allerlei wijze.

  1. Door zijn bijzondere vorm, bijvoorbeeld een grillige steen, kruis.
  2. Door zijn bijzondere kleur, bijvoorbeeld een rode steen.
  3. Een misvormd gewas, bijvoorbeeld een dubbele noot, een boomwrat, klavertje vier.
  4. Door een ongewone beweging of ongewoon geluid, het Latijnse Vade retro, Stanas.
  5. Door een (werkelijke of fictieve) krachtsopenbaring en genezing van ziekte.
  6. Door in aanraking te zijn geweest met wezens of dingen die met mana geladen zijn, eenhoren.
  7. Alles wat met de dood in verband staat, relikwieën van gestorvenen, doodkistnagels, een stuk touw waarmee iemand opgehangen is.

Kortom alles wat ongewoon is kan een amulet worden. Ook wordt dikwijls geprobeerd of iets als amulet kan dienen. Dit door bijvoorbeeld een grillig gevormde steen in het water te leggen en met dat water een veld te besprenkelen. Komt er volgend jaar een goede oogst, dan is er een amulet ontdekt. Toevallig kan het ontdekt worden als iemand een ongewoon wapen of ongewoon sieraad bij zich draagt en hem overkomt een ongeluk of geluk, de oorzaak is dan het amulet. Dit kan ook bij dieren die vanwege hun ongewone ontstaan of snelle beweging gedacht worden zielendragers te zijn. Verder planten en metalen waaraan zich volksverhalen knopen. Dat zijn de natuurlijke. De zegesteen en planten die je zegevast maken.

De kunstmatige zijn de beschrevenen. Hier is het voorwerp de drager of het beschrevene, de formule, bijvoorbeeld tegen hoofdpijn helpt een formule of versterkt de kracht van het amulet.  De formule is meestal iets geheimzinnigs en niet verstaanbaar voor de grote massa, abracadabra. Daardoor doen ook voorwerpen waarop geheime tekens staan, door verwering en dergelijke als amulet dienst. Donderstenen helpen zo tegen het hemelse vuur, boomwratten tegen huidknobbels, blauwe glasogen tegen het boze oog, stenen muizen tegen de muizenplaag, zie 1 Samuel 6. Vandaar het gebruik van versierselen aan bekleding en huis.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/