Arendsteen.

http://www.erdoel-erdgas-museum-twist.de/rundgang/032.jpg

R A S E N E I S E N E R Z

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Van Maerlant; ‘Echites, dat is een steen die men vindt in een nest waar de arend broedt en er zijn weinig die het bevroeden en weten wanneer men het bij zichzelf brengt. Zo heeft de arend een andere steen, dat mag men horen, die zuivert zijn oren. Goed is hij zeer, zonder waan, vrouwen die in pijnen gaan, want hij verkort hun arbeid. Dat waant men voor waarheid dat hij dat kind levend behoudt, want zuiverheid bemint hij zeer en maakt ze zegevrij, rijkheid dat vermeerdert hij. Men zegt dat Castor en Pollux met deze veel geluk hadden’.

Megenberg; ‘Echites is een steen die brengt de adelaar van verre landen in zijn nest want de adelaar weet van natuur goed dat de steen een zekerheid en een bescherming is voor zijn kinderen. Echter andere meesters spreken dat de adelaars eieren bederven van overige hitte legt hij de steen niet daartussen. De steen is rood gekleurd zoals een granaatappel en is hol en heeft een kleine steen in hem die klappert inwendig. Het helpt de zwangere vrouwen krachtig dat hen de geboorte niet afgaat of dat ze geen nood lijden met de geboorte. Het wil ook dat men het draagt aan de linker zijde en maakt de lieden matig aan drinken en maakt zegevierend. Het vermeerdert rijkdom en brengt genade en verzekert de kinderen voor schaden’.

Albertus Magnus; ‘Als je liefde wil bevorderen tussen willekeurig twee. Neem de steen die Echites genoemd wordt en het wordt soms Aquileus genoemd omdat de adelaars het in hun nesten doen. Het heeft een purperen kleur en wordt gevonden bij de oevers van de oceaan en soms in Perzië en het bevat altijd een andere steen er in die er in gevonden wordt als het wordt genoemd. Er wordt door de oude filosofen gezegd dat als deze steen op de schouder wordt gehangen geeft het liefde tussen man en zijn vrouw. Het is goed voor zwangere vrouwen, het belet vroegtijdige geboorte, het kalmeert de blijdschap van vreugde en er wordt gezegd dat het goed is voor hen die de vallende ziekte hebben. En zoals de mensen van Chaldea zeggen als er gif is in het eten en als de voor genoemde steen er in is het belet dat de maaltijd naar beneden ingeslikt wordt. En als het er uit genomen wordt de maaltijd zo ingeslikt. En ik zag dat dit laatste verstandig was onderzocht door een van onze broeders.’

Bij Plinius horen we over de arendsteen, de aetites dat van het bekende aetos (arend) afgeleid is die lithos eutokios heet ofwel om de leg te bevorderen. In haar nest zet ze twee kostbare stenen die agaat genoemd worden, in Duits Adlerstein, de ene is de manlijke en de ander de vrouwelijke vorm. De mannelijke hiervan is hard en is wat gloeiend. En de vrouwelijke is zacht. Er wordt verteld dat ze geen jongen kunnen krijgen zonder die stenen. De mannelijke adelaar legt in haar nest die kostbare steen, die heldere agaat om haar zo te vrijwaren van de pijnen die met het eieren leggen komen. De Perzen noemen die adelaarsteen de geboortesteen. Ook om de jongen te vrijwaren van venijnige beten van kruipende wormen.

Dioscorides meent dat de steen de embryo in de baarmoeder vasthoudt als die om de linkerarm van de zwangere gebonden wordt. Om zonder pijnen haar kind te krijgen moet die steen onder de arm of onder de heup gebonden worden. Fijn gewreven zal die in een zalf tegen epilepsie helpen.

De bevalling en geboorteweeën worden naar oud-Russische medische aanbevelingen op gelijke wijze geholpen. Dit is de toversteen, orlow kamenj. (adelaarssteen) die men in een adelaarsnest kan vinden en die de vrouw op haar linker hand of linkervoet moet binden. Ook gaf men het die de vrouw wel te drinken zoals in een proces uit de 17de eeuw bewezen wordt. De steen was ook een geneesmiddel tegen koorts. In Spanje bindt men de vrouw zo ook een toversteen om de knie om de weeën te verlichten. Verder werd de steen als een gelukbrengend en schuttend amulet gebruikt. Dit lezen we al bij Plinius.

De kracht van deze steen maakt een man matig en vermeerdert de rijkdom en zo ook met liefde en helpt veel om overwinning te krijgen en te veroveren. Het zorgt er voor dat de vrouwen van liefde houden.

Is daar enig man die verdacht wordt van fraude of vergiftiging, zet deze steen onder zijn voedsel en als hij schuldig is dan zal hij dit niet kunnen inslikken, als de steen weggehaald wordt zal hij niet dralen om zijn eten in te slikken.

 

Om zo’n steen te verkrijgen bindt men in IJsland aan een jonge adelaar die nog in het nest is de snavel dicht. Een van de ouders vliegt weg en haalt van het zeestrand, waar ze aanspoelen, een losmakende steen, Lausnarsteene, en bestrijkt er de dichtgebonden snavel mee die dadelijk open gaat. Die steen dient voornamelijk om de bevalling te bevorderen.

Dat de vrouwelijke adelaar (gier), als ze in legnood is naar Indië vliegt om daar een steen te halen die haar het leggen van eieren verlichten moet. Die steen is hol en bevat een andere in zich.

De les die er aan vast geknoopt is deze: ‘Indien gij bevrucht zijt door de H. Geest, neem dan toevlucht tot Christus. Dat de ene steen de andere sluit, zal dan de Godheid en mensheid van Christus symboliseren.

En deze steen broedt een andere steen binnen haar.

 

Arendstenen zouden nog een steen in zich dragen, de callimus. In ons ijzeroer die bij de Duitsers ‘Rasen-eisenstein’ of ‘ Raseneisenerz’ genoemd word vind je soms bolvormige, holle stukken waarin zich een beweegbare kern bevindt. Als je het stuk beweegt dan klappert dit tegen de randen. Daardoor ontstond de naam klappersteen. Dit is de mythische adelaarssteen die in de nesten van de adelaars zijn die het erin dragen.

Aetiten, geoden of klapperstenen zijn stenen van verschillende aard, doorgaans kleihoudende ijzerstenen en nier- of kogelvormig van gedaante een hazelnoot tot mensenhoofd groot en van binnen hol. In die ruimte zit meestal een andere steen, gewoonlijk een spaatsoort of een ijzeroxide. Ze worden in musea als geologische zeldzaamheden bewaard. Ze worden veel gevonden in de Harz, Saksen en Bohemen. Zo bestaat bijvoorbeeld de stadsmuur van de Brandenburgse stad Dahme voor het grootste deel uit Raseneisenstein en wordt daar „Eiserne Mauer“ genoemd. In delen van Mecklenburg Vorpommerns en in de gemeente Grebs Niendorf zijn er talrijke huizen en kerken die geheel uit de daar „Klump“ genoemde Raseneisenstein opgericht worden, de stadsmuur van Ludwigslust en de klokkentoren van het kerkhof en anderen.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/