Belemniet.

http://www.fossiel.net/forums/opslag/quarrydigger/foto8.jpg  

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Belemniet, Grieks belemnon; werptuig als speer, belos; werpen, sive Lapis Lyncis, sive Dactylus Idaeus, Frans belemnite of pierre de Lynx, Engels belemnite, Duits Belemnit of Donnerkeil, donderbeitels, duivelskegels, duivelsvingers, vingersteen, heksensteen, heksenvinger is een inslaande bliksemschicht. Ze zouden door de goden naar de aarde worden geschoten. Ze vielen uit de hemel met onweersbuien, Het vinden van belemnieten heeft aanleiding gegeven tot bijgeloof,  dat vanwege hun sigaarvorm of pijlpunt en bij wrijven op de bovenkant een ammoniak geur. Duivelsvingers, Teufelsfinger, Cereanius lap. Het is een van de weinige stenen die in de Duitse mythologie en in medisch gebruik een rol speelde. De Donnerkeile is onder de gelijke naam over de gehele wereld verspreid. Bij Grimm vind je als synoniem: Donneraxt, grote, gladde Krotenstein, Storchsteine (omdat, zoals men zegt de storch zo’n steen vast houdt om wakker te blijven) Rappensteine (zwart) Teufels- of Hexenfinger (omdat men er toverij mee bedrijft) Alpsteine (omdat die tegen de Alp behoedt), Fingersteine en Wettersteine. Engelse guard. Ovidius noemde zo’ n steen lynx steen, Luchsteine, Lynkurium, het zou de tot steen geworden urine van een lynx zijn. De naar ammoniak ruikende urine prikkelt de ogen. Zo werden ze gebruikt bij oogziektes, zo ook bij blaas en nierproblemen en tegen heksen. Ook vanwege de vorm als afrodisiaca gebruikt.

Het is de naam van versteningen die afkomstig zijn van het inwendige van kalkachtige geraamten van sommige koppotige weekdieren en inktvissen. Ze zijn vingervormig en soms puntig. De lengte kan een 60cm bedragen wat zou wijzen op een lengte van meer dan 2m van het dier. Gevonden wordt meestal het achterste gedeelte, het zogenaamde rostrum.

 

Gebruik.

Op sommige plaatsen bestrijkt men diegene die het hoofd langdurig zeer doet aan de slaap met de dondersteen. Soms worden ze ook bij hals ziektes gebruikt, de zwarte steen bij koeien en de grijze bij mensen, tegen kropziekte, tegen kruispijn, bovenbenen, bij ingegroeide nagels, geelzucht en kinderziektes. De zieke plaats werd bestreken of de steen werd in verhit in water geworpen die dan gedronken werd (het schijnt een prehistorische manier van waterverwarming te zijn) of een stuk werd verpoederd en in water gedaan.

Plinius vertelt dat de Ceraunius ‘die het fonkelen van de sterren naar zich toe trekt’ tot de witte edelstenen. In zijn binnenste heeft het een extra ster. Het bevindt zich op plaatsen waar de bliksem inslaat. Het wordt door de magiërs zeer gezocht.

‘Maerlant: ‘Ceranius, dat is er voor een die men dondersteen noemt want hij valt met de bliksem neder en dan zoekt men het voort en weer. Maar alleen in Duitsland vindt men het en in het land van Spanje. De Duitse is van rode kleur en die van Spanje vindt men groen. Hard is het, men kan niet goed winnen met ijzer of met staal. Men zegt waar deze steen is dat donder het niet schade kan. Meesters zeggen me hiervan, is er onweer op het land of de zee dat deze steen tegen alle pijn een bijzonder medicijn is’.

Megenberg; Ceraunus heet dondersteen. Die is geel gekleurd en valt soms met de hemellichten. Men spreekt ook aan welke plaats de steen is daar schaadt geen donder noch geen hemellicht niet. De steen is vaak erg scherp aan een zijde.

 

Megenberg; Celidonius heet zwaluwensteen. Die is ongesteld en klein en vindt men het in het zwaluwen lijf. De steen is er in twee soorten. De ene is rood en de andere zwart. Men herkent die jongen zwaluwen die de steen hebben in hun lever alzo; want diezelfde keren hun snavel tezamen alsof ze vrede betekenen aan elkaar. De rode zwaluwensteen verzacht de maanzieke lieden en de onzinnige en de dagelijkse ziekte en maakt de mensen welbespraakt en aangenaam of minzaam. Men zal de steen in een linnen doek wikkelen en aan de linker zijde dragen. De zwarte zwaluwensteen zal men ook in een linnen doek dragen en die is de lieden goed die handel plegen zoals kooplieden en dergelijke mensen. Het verzacht toorn en zo men het in water wast dan klaart het de ogen op en scherpt dat gezicht. Wanneer men het in een gele doek draagt dan verzacht het de koorts en de schadelijke ziektes. Is echter dat men het in stinkende gouwe bladeren wentelt dan maakt het dat gezicht donker.;

Maerlant;Celidonius als men zegt, is die in het zwaluwnest ligt. Lelijk is hij en niet door hard. Sommige zijn rood en sommige zijn zwart. Zwaluwen jongen, die hebben in, leer ik dat men dus bekennen, de bek tegen bek zitten ineen die hebben in zich deze steen. Die rode is goed gedragen aan hem, die pleegt de nieuwe maan kwade geesten te hebben van binnen en hem die werd ook buiten zinnen en die lang kwalen draagt. Ze dragen, als men hier gewaagt in een linnen kleed gewonden

te linkerhand te zelve stonde. Als men ook de zwarten vindt is het mede nuttig dat men het bindt in een kleedje en die is goed hem die koopmanschap doet en boodschappen draagt in verre lande. Gramschap zo verzacht het gelijk.

Met water gedweild, dat is waar maakt het donkere ogen helder. In een bruin/rood kleedje zo wil het gedragen zijn dan is het goed tegen de rede en tegen kwade humeuren mede.

Albertus Magnus; ‘Als je aangenaam en prettig wil zijn. Neem de steen die Celidonius genoemd wordt, van die zijn sommige zwart en sommige wat rood, het wordt uit de maag van een zwaluw getrokken. Als diegene die wat rood is gewikkeld wordt in een linnen kleed of in een kalveren huid en gedragen onder de linkerarmoksel is het goed tegen gekte, oude ziektes en kwalen en de slapende of vergeetachtige ziekte en tegen epidinam wat een schurft is die over het hele lichaam loopt.

Evax zegt dat deze steen maakt een man wel bespraakt, aangenaam en prettig. De zwarte steen is goed tegen wilde beesten en verbolgenheid en brengt begonnen zaken tot een einde. En als het gewikkeld wordt in de bladeren van Chelidonium wordt er gezegd dat dit het gezicht dof maakt. En ze zullen in de maand augustus gedragen worden en twee stenen worden vaak gevonden in een zwaluw’.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/