Beril.

1, gouden beryl, 2 heliodor, 3 emerald, 4 aquamarijn. 5 morganite uit www.crystalrocksandgems.com.

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Beryl of beril, de naam beryllos werd reeds in de oudheid voor verschillende groene mineralen gebruikt. Beril, in Duits beril, oud-Frans berille, barille, uit Latijn beryllus, uit Grieks berullos wat verwijst naar een blauwgroene kleur van een zeewatersteen, van een woord in de volkstaal van Prakriet van Voor IndiŽ, verulijam, verulia, de naam voor deze edelsteen die mogelijk terugvoert op de Z. Indische stad Velur die nu Belur heet.

 

Vorm.

Beril is een mineraal en bekend als beryllium aluminium cyclosilicaat, Be3Al2(SiO3)6. De edele beril komt in zijn samenstelling met de smaragd overeen, is groen, blauw tot geel van kleur.

De pure beril is kleurloos, maar vaak troebel, geelachtig wit tot groenachtig, zelfs rood en meestal rijk aan scheuren en barsten. Het komt tamelijk veel in graniet voor waar je het in kristallen kan vinden die 2m lang en 1500kg zwaar kunnen zijn. Hardheid 7.75, S. G. van 2.69.

Hoewel de natuurlijke glans in overeenstemming met de betrekkelijke lage brekingsindex niet hoog en de hardheid ook niet zo groot is behoren de doorschijnende variŽteiten van beril tot de meest gezochte en duurst betaalde edelstenen. Dat komt voornamelijk omdat het mineraal zich uitstekend laat polijsten en in mooie kleuren voorkomt. Bij het dragen is wegens de niet grote hardheid enig voorzichtigheid noodzakelijk omdat anders de glans lijdt.

Men onderscheidt in de edelsteenhandel de grasgroene doorzichtige variŽteit als smaragd, licht geelgroene als heliodoor, de vrijwel kleurloze gosheniet en blauwe als aquamarijn, diep blauw is maxixe die naar wit trekt in de zon, de wit tot groenachtige variŽteit als beril, de goudgele variŽteit en als goudberil en roze als morganiet en rode of rode smaragd of bixbite. In Amerika noemt men de saffierblauwe Hyasinthozontes en de hemelsblauwe Aeroides, namen waarmee men in de oudheid de saffier aanduidde.

Beril wordt gebruikt om er het corrosiebestendige berylliummetaal van te maken dat voor speciale legeringen en ruimtevaart en kernenergie gebruikt wordt.

Beril is zeldzaam maar komt soms in grote stukken voor en soms zo groot dat losse zuilvormige stukken in Ponferada te Spanje als deurstijlen en andere architectonische ornamenten zijn gebruikt. Het grootste berilkristal is gevonden op Madagaskar. Dat was 18 m lang, had een omtrek van 3.5 m en woog bijna 40000 kilo. Een kristal van 10 m lang en 2m omtrek en 18 ton zwaar werd gevonden in Maine, Amerika. Verder in Oostenrijk, Duitsland, Ierland Columbia, Transvaal, BraziliŽ en Oeral.

Het element beryllium is in 1798 door Nicolas Louis Vauquelin in beril ontdekt en zo ernaar genoemd.

 

Gebruik. Bijbel.

Het is al sinds de oudheid een van de kostbaarste stenen en wordt in de Bijbel vermeld. EzechiŽl 1: 16 beschrijft zijn schoonheid waar de wielen van Gods troon op glimmend beril lijken. De druÔden gebruikten hem om door te zien en vandaar noemende de Schotten hem Ďde steen van krachtí. De oude kristallen ballen waren gemaakt van beril en later door rotskristallen vervangen. Plinius zegt dat berillus nauw verwant is met de smaragd en smaragd spaart de ogen. Hij zegt ook dat Nero de spelen door een smaragd heeft gade geslagen. Men nam daardoor aan dat Nero de spelen gezien had door beril dat in de vorm van een bril geslepen was en leidde daar de naam van bril af. De glasheldere halfedelsteen laat zich in dunne blaadjes splijten en zou de grondstof verschaft hebben waaruit de eerste brillen gemaakt werden. Men sleep beril voor relikwieŽn en monstrans om de inhoud zichtbaar te maken. Men herkende de optische werking en vond zo rond 1300 de bril uit, dat in Florence. De lenzen werden uit beril en bergkristal geslepen totdat men glas zonder blazen wist te maken. Intussen was de naam bril, naast ogenspiegel, in gebruik gekomen. De naam bleef daarna ook toen andere materialen gebruikt werden.

ĎDe edele steen, beril. Want het is doorschijnend en groen en bleek als het heldere water dat verlicht is door het schijnen van de zon. En de lieden van IndiŽ waar het groeit maken het zeskantig zodat die gedaante zijn kleur hecht en vernieuwd wordt in de helderheid van het licht en het terug kaatst in veelvuldige kanten. Maar wordt het anders gevormd dan heeft het deze terugkaatsen helderheid niet in zich.

Maerlant: ĎBerillus is een steen openbaar, helder alsof het zeewater ware. Maar de beste is zonder waan die naar heldere olie is gedaan en van binnen onbesmet, want sommige berillen laten aderen binnen in de vorm alsof het op een arend leek. Daar hij als een appel rond is en terstond in het water nat gemaakt wordt waar de zon daar door schijnt laat het zonder andere pijn uit dode kolen vuur ontvangen en andere dingen, zonder waan, die droog zijn en van lichte naturen. Ook zegt men in de schriften dat het keelontsteking genezen kan en met wrijven verdrijft het als hij het op het lijf draagt. Hij maakt vriendschap tussen man of wijf als ze in onvrede zijn, hij geeft vele waardigheden. Voor zieke ogen is hij niet slecht als men die met zijn water dweilt en is het goed voor zulke ziektes. Voor de zieke lever is hij goed. Zegevrij is hij en wel gemoed. Negen soorten kan men vinden en de beste komen ons van IndiŽí.

Megenberg; Berillus is een steen openbaar, helder alsof het zeewater ware. Maar de beste is zonder waan is naar heldere olie gedaan en van binnen onbesmet

want sommige berillen laten aderen binnen in de vorm als of in de gelijkenis van een haar. Daar hij is als een appel rond genat in het water daar terstond en de zon daar door schijnt doet het zonder andere pijn uit dode kolen vuur ontvangen en andere dingen zonder waan die droog zijn en van lichte naturen. Ook zegt men in de schriften dat het keelontsteking genezen kan en met wrijven verdrijft dan van is hij dragende aan het lijf. Hij maakt tussen man of wijf vriendschap als ze zijn in onvrede, hij geeft vele waardigheden. Zieke ogen is hij niet kwaad als men in het water dweilt, zijn water waar hij in is gedweild is goed die zulke ziektes plegen. Zieke lever is hij goed. Zegevrij is hij en wel gemoed. Negen soorten kan men vinden, de beste komen ons van IndiŽ.

A. Magnus; Als u al uw vijanden wil overwinnen en hun debat. Neem de steen die Berillus wordt genoemd en is van een lichte kleur en je kan er door zien zoals water, draag het bij je en je zal elk debat overwinnen, het zal verdrijven al je vijanden en maakt je vijandengedwee. Het maakt een man met goede manieren zoals Aaron zegt en geeft alzo goed begrip.í

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/