Bismut.

uit drhicks76.tumblr.com

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

 Bismut, Bismutum, Engels bismuth, ouder Wismut, Plumbum cinereum. De naam wismut komt al in de 13de eeuw voor bij Albertus Magnus. Basilius Valentinus bericht in 1450 het eerst wismut als metaalachtige stof. Matthesius leidt de naam af naar de vele kleuren waarmee het wismut uitslaat,’ het bloeit als een mooie weide’.  Hoogduits waar het gevonden werd in St. Georgen in de weide bij Schneeberg de naam wesemut, Wiesenmutung, wissemat; witte weide, de Latijnse vorm is bisemutum, mogelijk van Arabisch bisimutiyun dat van oud Grieks psimythion; loodwit, komt. Of van Arabisch itmid; antimoon.

In het verleden werd bismut vaak verward met tin of lood omdat het daar veel eigenschappen mee deelt. In 1753 lukte het de Franse wetenschapper Claude Francois Geoffroy om bismut te scheiden van lood.

 

Bismut is een scheikundig element met symbool Bi en atoomnummer 83. Het is een rood-wit hoofdgroep metaal.

Bismut is een breekbaar zwaar metaal dat als enige van die groep niet giftig is, daarom vaak een vervanger van lood. Daarnaast is bismut het zwaarste zware metaal en op kwik na is het meest diamagnetisch. Het heeft een zeer gering elektrische geleidingsvermogen en heeft van alle metalen het hoogste Hall effect (Hall effect is de vergroting van de weerstand bij plaatsing in een magnetisch veld). Bismut verbrandt onder vorming van een heldere blauw/groene vlam. Bismuth wordt vooral gebruikt bij het maken van gemakkelijk smeltbare legeringen. Het lage smeltpunt van veel bismut legeringen maakt het geschikt voor toepassing in brandmelders. Ook in pigmenten en cosmetica.

 

Uit unimagnet.cz

Bismanol (een legering van mangaan, ijzer en bismut) kan worden gebruikt om sterke permanente magneten te maken.  Bismut wordt veel toegepast bij de productie van cosmetica en medicijnen. Vuurwerk wordt soms verrijkt met bismut om mooie kleureffecten te maken.

De belangrijkste bronnen van bismut zijn de mineralen bismuthimite en bismiet, bismite, welke voornamelijk worden aangetroffen in Canada, Bolivia, Japan, Mexico en Peru. In de Verenigde Staten is bismut een bijproduct van de koper en loodwinning.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/