Chrysoliet.

http://www.degoudenram.be/images/Peridoot.jpg

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Chrysoliet, midden-Nederlands crisolijt of crisout, Engels chrysolite, Duits Chrysolith, Latijn chrysolithus, Grieks khrysolithos, van khryso: goud, lithos: steen, gouden steen. In oude tijden was het bekend met de naam topazos of topaas, terwijl zijn topazos de nu bekende chrysoliet is, zie daar. Het is een olijfkleurige halfedelsteen, in Frans en Engels heet het peridot. De transparante felgroene wordt olivine of olivijn en de olijfgroene vorm peridot genoemd. Het wordt soms ook olivijn genoemd.

 

Chrysoliet is niet zo hard, 6.5- 7, s.g. 3.30-3.40, geelachtig groen, ook geel en bruin en zelden rood, met een glasglans en doorzichtig tot doorschijnend. Het bestaat uit magnesia silicaat.

 

Vindplaats.

In vroegere tijd is het veel geslepen, vooral aan relikwieŽnkastjes en andere kerkelijke sieraden is de edelsteen veel verwerkt. Het werd blijkbaar door de kruisvaarders van hun tochten mee genomen. De vindplaats was echter verloren gegaan en tot in 1900 mocht men aannemen dat alle chrysoliet die in de handel waren gekomen afkomstig waren van zulke oude kostbaarheden. In dat jaar zijn prachtige kristallen ontdekt op de wanden van holten in een tot serpentijn verweerd vulkanisch gesteente op het eiland Seberget of St. Johns, dat is in Egypte, Rode Zee, tegenover kaap Ras Benas. De volkomen gelijkheid in kleur van deze nieuwe en de oude chrysoliet en de aanwezigheid van talrijke sporen van vroegere bewerking in de vorm van oude putjes laten geen twijfel toe dat hier de oude vindplaats gevonden is. In de Bijbel dan vaak vertaald als rode parels. Zie ook Openbaringen Johannes 21, 20.

Het komt voor in knollen in de Ilivinrotsen als in het basalt van Forstberg bij Mayen, ook in Bohemen, de Auvergne en Eifel.

De mooie groene, doorzichtige chrysoliet komt in losse kristallen voor in de OriŽnt, Egypte, Ceylon en BraziliŽ en wordt als edelsteen gebruikt.

 

Vormen.

In de handel verstaat men onder chrysoliet en wel onder oosterse chrysoliet een groene granaat, ook wel Vesuvian, verder chrysoberyl en dit vooral bij de Franse juweliers of geelgroene korund of Ceylonse chrysoliet, toermalijn, Saksische chrysoliet, zie topaas.

De Boheemse chrysoliet of waterchrysoliet is Bouteilensteen of obsidiaan.

Kaapchrysoliet is een groene steen uit de Kaap.

De oriŽntaalse chrysoliet heet ook chrysoberyl, een ander gedeelte is geelgroene korund, aquamarijnchrysoliet is gele beril, Ceylonse chrysoliet is geelgroene toermalijn. Saksische chrysoliet is groengele topaas. Kaapse chrysoliet is prehniet, demantoiet en vesuviaan worden soms chrysoliet genoemd, bovendien worden geslepen natuurlijke (bijvoorbeeld moldawiet) en kunstmatige glassoorten wel chrysoliet genoemd, soms met en dikwijls echter zonder het predicaat vals.

Omgekeerd draagt ook echter de echte chrysoliet ook vaak een valse naam, bijvoorbeeld die van smaragd. De zogenaamde smaragden die het bekende kistje sieren waarin de Keulse Dom de relikwieŽn van de Drie Koningen bewaard worden zijn van chrysoliet. De gelijkenis is soms zeer groot.

 

Software: Microsoft OfficeShakespeare.

ĎIf heaven would make me such another worldí.

Of one entire and perfect chrysoliteí.

Iíld not have sold her for ití. Othello 5,2,143.

Chrysoliet is een kleine steen uit EthiopiŽ die schijnt als goud en sprenkelt als vuur en is als de zee van kleur en wat groen.

 

Maerlant: Crisoletus is zonder waan, naar het groene zeewater gedaan, glinstert daarna op goud manieren en sprankelt gelijk het vuur. Is het dat men het in goud draagt hij verdrijft en verjaagt de lieden uit het hart met vaart

die niet weten wat of waar. Is het dat men er doormaakt een gat en men dan doet in dat haar dat op de ezels achterwerk staat, hij verjaagt de duivels raad. Deze wil zijn ter linker zijde gedragen zijn ze goed en bij tijden. De koopmannen, die ze ons verkopen die brengen ze van EthiopiŽ.

Verder:Crisoletus in zijn doen gelijkt goud of letoene (geel messing). Schoon is hij in de morgenstond. Boeken maken ons kond dat deze steen draagt te weren tegen het zware voorhoofd zweren en ogen kan het gezond maken. Die ziek zijn van koude zaken, die ook heeft de koorts draagt in de hand hem mee want hij de hitte verdrijft. Is het dat men het tot poeder wrijft, hij geneest schurft en zeer. Zulke vindt men meer geverfd die het vuur ontziet en die hete mannen vliedt, die vindt men goed in alle plaatsen tegen zwelling van leden en hij verdrijft de waan die bij de mensen groeien aan nochtans.

Ook; Gecolitus, chrysoliet? Gecolicus komt van OriŽnt en is gedaan omtrent naar de olijfkernel, zoals ik meen. Niet duur is hij in de gedaante, maar van krachten is hij duur. Men wrijft het in stuk met water, dat is zijn manier, en drinkt het dan omdat hij de steen breken kan die men in de blaas draagt en de graveel verjaagt hijí.

Megenberg; Crysolectrus is een steen en die is goudkleurig en is Ďs morgens te mettentijd vrolijker gekleurd dan andere tijd. Er is ook een soort van die steen die niet zo licht is zoals de eerste want ze zijn donker en niet doorschijnend en is goud erg gelijk. De steen heeft die aard dat het de voorhoofd en de ogen smarten verzacht die hem van hete zaken komen en verzacht ook de koorts hitte wanneer men het in de hand draagt. Wanneer men het tot poeder stoot dan is het goed voor de scheefheid en voor de zweren. Noch is een derde soort van die steen en die heeft een midden kleur tussen geel en rood en wanneer men die tot een vuur heft dan breekt het gelijk en springt van het vuur alsof men het jaagt. De steen is de opgeblazen leden goed en is ook goed tegen de ontstoken plekken die onder het mensen vel opdeinen.

A. Magnus; Als je weg wil hebben fantasieŽn en gekte. Neem de steen die Chrysolitus wordt genoemd en het heeft dezelfde kracht als Attemicus zoals Aaron en Evax zeggen in het boek van de natuur van kruiden en stenen. Deze steen in goud gezet en gedragen neemt weg gekte en verjaagt fantasieŽn. Het bevestigt de voortekens wil hebben en het is goed tegen gevaar.í

 

Gebruik.

Als het gezet wordt in goud en gedragen aan de linkerarm vreest het vijanden en jaagt ze weg en het helpt tegen nachtmerries en gevaren en vermindert een kwaad dat melancholie heet of doet het weg en bevestigt het zelfbewustzijn. Volgens de Hortus Sanitatis drijft het demonen en de ergste melancholische gedachten weg, mits het doorboord en het geheel opgevuld wordt met ezelsharen en de steen aan de linker arm gebonden. En sommige zeggen dat het gekte verdrijft en wijsheid brengt. Andere zeggen dat er het teken van een gier op moet staan om de duistere demonen te overwinnen.

Een soort chrysoliet is goud bij dag en vurig bij nacht.

En een andere soort is gekleurd als goud en is zeer mooi in de morgenstond en als de dag voort gaat wordt zijn kleur dof. En deze steen neemt het snelst de hitte op want als het bij vuur gezet wordt groeit het aan de vlam. De kostbare steen Crisolitus. Want het lijkt op de wateren van de zee vanwege zijn doorschijnende helderheid en groenheid en daarbij is het goudkleurig.

Maerlant: ĎCrisoletus is zonder waan naar het groene zeewater gedaan en glinstert daarna op goud manieren en sprankelt gelijk het vuur. Is het dat men het in goud draagt verdrijft het en verjaagt het bij de lieden uit het hart met vaart die niet wat of waar weten. Is het dat men er een gat doormaakt en men dan doet in dat haar dat op de ezels achterwerk staat, hij verjaagt de duivels raad. Deze wil aan de linker zijde gedragen zijn dan zijn ze goed en bij tijden. De koopmannen, die ze ons verkopen, die brengen ze van EthiopiŽí.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/