Fosforiet.

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/images/591b.jpg

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Fosfor, Latijn phosphorus, morgenster, Grieks foosforos, phosphoros ; drager van licht. Witte fosfor oxideert in de lucht spontaan met uitgeven van licht. Apatiet; Grieks apat(e), valsheid, bedriegen.

 

Fosforiet komt in poreuze massaís voor in knollen en dergelijke en bestaat  voor een belangrijk deel uit fijn kristallijnen apatiet. Fosforiet(knollen) is een afzettingsgesteente dat ontstaat in een ondiepe mariene omgeving en komt ook in lagenvoor; het bestaat voor ongeveer 12% uit fosfor. Het is een de uitgangsmineraal voor fosfaatafzettingen die gebruikt worden als kunstmest, fosforchemicaliŽn, als rode fosfor voor lucifers. Fosfor is een bijproduct van de hoogovens, de meeste ijzeretsen bevatten steeds apatiet. Fosforiet komt uit neerslag van fosfaten in zeewater, vogelmest en dergelijke. Door het glauconietgehalte hebben fosforieten een grijsgroene kleur en zijn in het oosten van ons land geen zeldzaamheid; vooral in Twente worden ze regelmatig gevonden in lagen gevormd op de grens van Eoceen-Oligoceen. Toen tijdens beide wereldoorlogen de invoer van  buitenlandse fosfaatstoffen nagenoeg kwam stil te liggen, werd vooral tijdens de eerste wereldoorlog in Twente (Rossum, Tubbergen, Denekamp, Ootmarsum) met veel succes gegraven naar de fosforietknollen en -bollen. Ook in Winterswijk worden in het uit het Midden-Krijt daterende groenzand fosforieten aangetroffen. Deze oudere fosforieten zijn donkerder (bijna zwart) van kleur. De meeste van deze ontsluitingen zijn niet meer in bedrijf.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/