Heliotroop.

Software: Microsoft OfficeHeliotroop is ondoorzichtig, donkergroen met hier en daar rode vlekjes, punten of strepen. De rode vlekjes zijn gekomen omdat de groene heliotroop onder het kruis lag waar Jezus opgehangen werd en zijn bloeddruppels zijn op de steen gevallen. ††

 

Naam, etymologie.

Helios: zon, trops: keren of wenden, de rode vlekken in deze donkergroene steen zijn in zonlicht en vooral onder water doorschijnend, bloedsteen. Volgens Plinius zou hij de opvallende zonnestralen bloedrood weerkaatsen wanneer het in een glas gevuld met water ligt.Duits Heliotrop, Silex Heliotropius, Frans heliotrope, jaspe sanguin, Engels Heliotrope.

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Heliotroop is een mineraal en een variŽteit van kwarts, meer nader bepaald een variant van chalcedoon.De heliotroop wordt wel gebruikt voor zegelstenen, ringstenen, hangers en andere sieraden en wordt in de regel vlak of zacht gewelfd geslepen. Ze zijn als groene of oosterse jaspis bekend, ook Engelse bloedsteen of bloedjaspis.

De grondmassa bestaat uit een vezelig kwartsaggregaat die door chloriet of groenaarde gelijkmatig groen gekleurd is terwijl de rode punten of vlekken uit oker bestaan waartussen vaak geelachtige vlekken voorkomen. De kleur van de grondmassa is net als die van chrysopraas zeer gevoelig voor licht waardoor ze grijsachtig groen wordt. De klassieke bron van heliotroop is het schiereiland Kathiawar in het noordwesten van India. Tegenwoordig wordt het ook in BraziliŽ en AustraliŽ gewonnen.

 

ĎMaerlant: ĎEliotropia, zoals men zegt, die de steen in een vat in water legt en waarin de zonneschijn schijnt op die zijden maakt de zon zo rood gedaan alsof het zo echt ware vergaan en dan springt het water uit het vat, zo zeer en zo onmatig net alsof het een echte regen ware. Waren daar dan lieden die bezeten plegen te zijn met kwade geesten, ze zouden roepen en feesten maken en geven ook profetieŽn uit. Deze steen geeft lang leven die het waardig draagt. Bloed stelpt het en venijn verjaagt hij. En staat niet toe dat zij bedriegen en ook of de meester liegt. Die deze steen belezen kan en goudsbloemen onder hem legt, hij doet het zo dat men niet diegene zien kan die het bij zich draagt. In Cyprus en in Afrika vindt men deze zeker. Naar de smaragd is hij groen en gesprengd met rode vlekjesí.

 

Afbeelding en tekst uit Megenberg; ĎVAN DE ZONNEWENDE.

 

Elitropius heet zonnewende. Is dat men die in een vat met water doet dan maakt het de zon bloedkleurig alsof ze haar schijn verloren heeft en welt dat vat onophoudelijk en springt dat water er uit zoals een regen. En wanneer dat geschiedt en komt dat dan voortgaande lieden tegen die worden ontsteld uit zichzelf en zeggen komende dingen. Wie de steen draagt die bekrachtigt het en verlengt hem dat leven. Het verstelt dat bloed en schuwt vergif en verzekert de mensen voor smarten. Wie dat kruid neemt dat zonnewervel heet of ringelkruid en legt het onder die steen en bezweert het met een zegen die daartoe behoort dan maakt de steen de mensen onzichtbaar. De steen is groen zoals een smaragd en is gesprengd met bloedkleurige druppels en vindt men het in het moren land en in Cyprus en in Afrika.

Albertus Magnus; Als u wil dat de zon verschijnt van een bloedige kleur. Neem de steen die Elitropia genoemd is. Het is groen zoals de kostbare steen die smaragd genoemd wordt. En het is gevlekt met bloedige druppels. De Aegromansers noemen het Gemma Babylonica, de kostbare steen van Babylon, met de goede naam. Als het gezalfd wordt met het sap van een kruid van dezelfde naam en gedaan in een vat vol water maakt het dat de zon gezien wordt met een bloederige kleur alsof de eclips gezien wordt. De oorzaak van dit is dat het alle water laat borrelen tot in een wolkje die de lucht dik maakt en laat de zon zien alsof het rood is in dikke kleur even nadat de wolk weggaat door neer te druppelen zoals dauw alsof het neer druppelt in de vorm van regen. Deze alzo gedragen maakt een man van goedefaam, gezond en lang leven. Er wordt gezegd door de oude filosofen dat as een man gezalfd wordt met het kruid van deze naam, zoals we tevoren hebben gezegd, neemthet zeer toe in krachten. Elitropia wordt vaak in Cyprus en IndiŽ gevondení.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/