Hoornschelp.

http://www.solmortel.nl/images2/hindoe/hoornschelp.jp

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Men hoort in de hoorn van de hoornschelp de zee ruisen en blijkbaar ook de toekomst, de groei is met de maand, zie parels. Ook kan je er geluid mee maken door erop te blazen. Daidalos vindt toevlucht op het eiland SiciliŽ bij koning Kokalos. Minos wil hem terug en heeft een list. Wie in staat is om door alle kronkelingen van een Triton schelp een draadje naar de uitgang te leiden, zal rijkelijk beloond worden. Minos weet dat alleen Daidalos daartoe instaat is. Daidalos bindt een zijden draadje aan een miertje vast en smeert honing rond het opengemaakte puntje van de Tritonschelp. De mier kruipt daardoor naar binnen om via de windingen naar de uitgang te lopen - met het touwtje achter zich aan. Zo vindt Minos hem en gaat naar het paleis op SiciliŽ om uitlevering te vragen. 

 

Grotere soorten dienen als tuin- en kamersier, als bekers en vazen. De grote schalen dienen om er fijne ragout in te doen, (ragoŻt fin en coquilles) om er verfgoud en verfzilver in te doen voor de schilders. Met dezelfde schelpen zijn de pelgrims die uit het oosten terugkeren gewoon om hun hoed en klederen te versieren. Als sier voor aquaria, bij waterbronnen, voor cameeachtig snijwerk, voor sier en als paarlemoer.

 

Selenites heet nu Zophos, landslak. Maerlant: ĎSelonites iseen uitermate dure steen, purper/rood, groen en wit. In India, wij vinden dit, zo dragen die grote slakken het. Wonderen horen we hiervan vertellen, dat is dat het dingen leert te voorzien die gaan gebeuren. Die weten wil wat zal geschieden denkt dit vaak dat het van die komt in zijn gemoed en of hetkwaad is of goed, het blijft zo vast in zijn gedachte dat niemand het uitbrengen mocht. Met de maan in elke maand groeit zijn kracht en waant te maan te ontvangen, zonder grap, duurt zijn kracht een tijdje en in het groeien, zonder zagen, duurt zijn kracht tot de middag want dan moet die kracht vlieden, in vuur mag het misschien niet. Tussen vijanden maakt het vrede, de zieke zo geneest het medeí.

Megenberg; ĎCelonites heet slakkensteen. Die is purper gekleurd en menige kleuren. Die steen geeft de slak. Die heeft die aard wie hem onder de tong draagt die waarzegt. Echter dat waarzeggen duurt maar zo de maan als aller eerste ontstoken wordt en zo het smalst is en aan het afnemen van de maan aan de acht en twintigste dag wanneer de maan aller smalste is en zo het te Latijn monoides heet. De steen breekt niet van vuur.í

Albertus Magnus; Als je de geest van iemand wil aansteken tot vreugde, maak zijn geest scherp. Neem de steen die Sylonites genoemd wordt, het groeit in de boezem van een slak uit IndiŽ die Corcuses genoemd wordt en er zijn verschillende soorten van als wit, rood en andere kleuren. Anderen zeggen dat het groen is en wordt in de delen van PerziŽ gevonden. En zoals oude filosofen zeggen, als het aangeraakt wordt geeft het kennis van zekere aankomende dingen. Als het gedaan wordt onder de maan en vooral in de eerste maan heeft het enkel een kracht voor een uur. Daarom als je in de tiende maan bent heeft het deze kracht in het eerste en tiende uur. Maar er is beweging in omdat wanneer het onder de tong is en als onze gedachte bij enige zaken zijn en of die behoorlijk zijn of niet het wordt vast bevestigd aan het hart zodat het er niet vanaf getrokken kan worden, zo niet, het hart loopt er van weg. Alzo hebben filosofen gezegd dat het humeurige en zwakke mannen heelt.í

Albertus Magnus; ĎAls u vooraf wil oordelen of interpreten van dingen die komen. Neem de steen die Celonites genoemd wordt, het is van purper en verschillende andere kleuren, het wordt gevonden in het hoofd van een slak.Als iemand deze steen onder zijn tong wil dragen zal hij oordelen en profeteren van toekomende dingen. Maar niettegenstaande heeft het geen kracht dan glimmen. Prima cum fuerit accensa et crescens monoytes in ultima defendeate, zo bedoelt Aaron het in het boek van krachten van kruiden en stenen.í

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/