Hyacinth.

 

Uit www.eborg3.com

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Over de naam hyacint is al veel gediscussieerd. Hyacint was een knappe jongeling die door Apollo per ongeluk gedood werd bij het werpen met de schijf, palet. Dit was de schuld van Zephyr die jaloers was op de liefde die Apollo aan hem gaf, zie Hyacinthus, Grieks huakinthos; jongeling, gaf, door een ademtocht van hem werd de schijf afgedreven zodat die Hyacinthus hoofd raakte, de jongeling viel op de grond. Apollo rende naar hem toe en lichtte zijn bloedende hoofd zachtjes van de grond en reinigde de fatale wond, maar niets hielp, de ademtocht bleek dodelijk. Van zijn bloed maakte Apollo de purperen bloem zodat die mocht baden in de morgendauw en de pure lucht van de hemel mocht drinken. Uit het wegstromende bloed, aldus Ovidius, ontstond de Hyacint die getekend was met de letters AI, AI. De zwarte merken op de bloemen zouden de weeklacht van Apollo weerspiegelen. Ay, Ay is een klaagtoon. Of getekend met de Y, de eerste letters van Hyacinthus naam in 't Grieks. Naar een ander inzicht zou Apollo dit AI, AI, in zijn rouw op de bloembladen van deze plant geschreven hebben. Of zou, in plaats van Y, een I geschreven hebben, de eerste naam van Apollo en Hyacinthos samen.

De kostbare steen huakinthos is rood en is mogelijk naar het neer druppelende bloed genoemd, niet naar het bolgewas die purperachtig is. Vergelijk  Openbaringen 21: de elfde edelsteen. ‘Jacincthus es een steen wel scone, blauwer dan die calerdone’, dus was de steen vroeger blauw.

Maar de hyacinthus was ook een kleurstof, zie Plinius bij Vaccinium, Linum en Gladiolus. Plinius in Nat. hist. 19,8 en Tacitus in Germanica 17 berichten van de voorkeur der Germaanse vrouwen voor linnen kleding die met helder rode zomen omzoomd waren. Dit was mogelijk een kleurstof van Rubia tinctoria zoals Plinius meedeelt dat die in Gallië aangeplant werd. "Hyacinthus in Gallia eximie provenit. Hoc ibi pro cocco hysginum tingitur’. ‘Ook eene stof van de kleur van den jacinth, eene fijne blauwe stof’. ‘Te spinne puerper, bis ende vlas, zide, jacinct’, Spreuken 1 (of 15) 37: 7, (Latijn sericum, iacinthum, bissum, purpura et linum). Zijde, dat is wit van kleur, jacinct, dat is blauw, de derde was purper, de vierde dat was rood. (lees geel) Toen men verschillende edelstenen uit Indië wist te krijgen werd deze naam op een  blauwe doorzichtige (saffier) overgedragen.

 

Hyacinth bezit een sterke glans en is een silicaat van aluin– en zirkoonaarde. Het is een edelgesteente en wel van een hyacintrode of gele verscheidenheid van de zirkoon. Het is doorzichtig, heeft een dubbele straalbreking en wordt bij wrijven positief elektrisch. Voor de blaasbuis wordt het roder zonder te smelten. Door bestraling van de zon of scherp daglicht verliest het vaak een gedeelte van zijn fraaie kleur waarbij een gedeeltelijke ontkleuring optreedt die meestal terugkeert als de steen op een donkere, vochtige plaats gezet wordt. Meestal is het afkomstig van Sri Lanka, ook Australië en Indië. Het wordt vaak met andere Zirkoonvormen verwisseld.

Software: Microsoft Office

Gebruik.

Vondel, ‘Bespiegelingen van Godts wercken’;

‘Een hyacint verdrijft de damp, die ’t brein verbluft

Stilt dronkenschap en wet de stompheid van ’t vernuft’.

 

Maerlant: ‘Iacinthus is wel een schone steen, geverfd naar de chalcedon. In klare lucht is hij helder en in donkere wordt het donker, dat is waar, van middelkleur is hij het best. Zo hard is zijn natuur gevestigd dat men het met geen ding graveert, dan met diamant splinters alleen. Zeer koud is hij te alle stonde en aller koudst is hij in de mensenmond. Hij maakt een blijde zin, beschermt en geeft goed gewin als  hij bij diegene aan de hand is die ver gaat in een vreemd land. Goed is hij zeer tegen plagen, tegen venijn en serpent slagen. Hij maakt lief hoor ik bovendien, de mens, God en de lieden. Ethiopië geeft ons deze zoals wij het in de boeken lezen’.

Megenberg; ‘Jacinctus heet hyacint. De steen is geel gekleurd en is in het duister donker en aan het licht helder want het bevindt de lucht zoals men spreekt. De hyacint is de beste die nog geheel donker is noch erg helder. Het is ook erg hard en laat zich nog graag splijten nog graveren, toch graveert men hem met diamantstukjes. Het is erg koud en allermeest wanneer men het in de mond legt. Het versterkt zijn drager en beneemt treur en licht suizen van het hart en maakt die zeker die in vreemde landen gaat en verzekert de mensen voor de gewone schelmendood en voor vergif en voor slangen. Het maakt zijn drager voor God en de wereld aangenaam. De steen komt uit het moren land. En als het zich naar het weer kleurt (want het is troebel en donker in troebel weer en is helder en schoon weer) daarom betekent het de heilige bescheidenhuid waarmee zich opschikken alle lieden naar God, daarom dat ze alle mensen winnaars maakten en ze God wonnen in dat eeuwige leven. En daarom spreekt sint Paulus van zichzelf;  ‘ik ben met allen geheel geworden; alsof hij sprak: ‘ik ben met alle mensen alle mensen geworden. Dat versta in onze heer Jezus Christus. Echter, ik arme die in zijn zonden altijd grote genade behoeft heb de steen met onze vrouw vergelijkt met haar overvloedige genade want ze beneemt de zondaars treuren en verzekert hem wanneer hij van deze landen vaart te die stonde wanneer zich lijf en ziel van elkaar scheiden. Ik raadt dat met ganse vertrouwen dat u haar naam in uw hart draagt voor alle edelstenen’.

Albertus Magnus; ‘Als je wil dat vreemdelingen zeker en veilig wandelen. Neem de steen die Hyacinthus wordt genoemd, in Engels een jacinet, het is van vele kleuren. De groene is de beste, het heeft rode strepen en moet in zilver gezet worden en er wordt gezegd in zekere lectuur dat er twee soorten van zijn, de water en de saffier. De jacint van het water is geelwit. De jacint van de saffier is zeer glimmend geel en heeft geen waterigheid, deze is beter. Er wordt hiervan geschreven in lectuur van filosofen dat als het aan de vinger of nek gedragen wordt maakt het de vreemdelingen zeker en aangenaam voor hun gasten. En het wekt slaap op vanwege zijn koudheid, de jacinet of saffier heeft dit net zo.’

Rode zirkon of hyacint die ook robijn genoemd wordt werkt zo afkoelend dat een kolenvuur dooft. Het verlicht de geboorte en verdrijft boze geesten.

Reeds bij de ouden was het bekend. Men gebruikte het tot versiering van uurwerken, dozen, ringen etc. Vanwege zijn hardheid komt het te pas als steunpunt voor fijne balansen en voor spillen van uurwerken. Door de hardheid wordt de wrijving van de spillen minder. Dikwijls worden aan ondeskundige hessoniet (kaneelsteen) en andere rode stenen, zelfs rood glas voor hyacinth verkocht. Ook door ijzeroxide troebel rood gekleurde kleine kwartskristallen worden hyacint genoemd. Dit naar de vindplaats S. Jago de Compostella in het noorden van Spanje, hyacint de Compostella.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/