Krijt.

 http://www.destudiebegeleider.nl/images/krijt.gif

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Krijt, eerder crijt, Duitse Kreide, van Latijn (terra) creta; krijt, van Kreta en vooral die vorm die door de Romeinen werd gebruikt als blanketsel en om kleren wit te maken.

 

Bekijk je fijn gemalen krijt door de microscoop dan blijkt het te bestaan uit ontelbare schaaltjes van foramineren, net als waaruit het slib op de bodem van de zee uit bestaat. Bijna alle kalkgebergte zijn uit zulke schaaltjes samengesteld, de krijtrotsen aan de kust van Engeland, de kalksteen van Montmartre waaruit bijna geheel Parijs is opgebouwd, de kalk Alpen etc. hebben allen dezelfde oorsprong, microscopische kleine diertjes. Ook grotere dieren hebben hier aan bijgedragen. Krijt is een vast materiaal dat voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO3) bestaat. Dat de toppen van de hoogste bergen op aarde van kalksteen wat in de zee gevormd is bestaan is alleen te verklaren door aan te nemen dat de aardschors door het schuiven van de aardhuid in tal van plooien en rimpels is gebracht.

In ons land komt kalksteen voor in Zuid Limburg in de vorm van krijt en mergel. In het zachte krijt vind je veelal lagen van grote, onregelmatig gevormde vuursteen. De talrijke overblijfsels van zeedieren waaruit krijt en mergel grotendeels zijn samengesteld bewijzen dat het diepzee vormingen zijn.

 

Krijt kan worden gebrand waardoor het wordt omgezet in ongebluste kalk (CaO); na afblussen met water ontstaat gebluste kalk (calciumhydroxide, CaOH). Dit wordt onder meer gebruikt om er witkalk van te maken. Witkalk heeft maar een geringe dekkracht. Krijt zelf vormt verder een belangrijk deel van zachte polijstpoeders. Stopverf is een mengsel van lijnolie en krijtpoeder. Voor veel mensen is krijt slechts een stift, waarmee men schrijven kan op schoolborden. Helemaal juist is dat niet meer. Krijt is inderdaad zo zacht, dat het voor schrijfdoeleinden gebruikt kan worden en ook jarenlang gebruikt is. Schoolbordkrijt is tegenwoordig van een andere samenstelling, namelijk calciumsulfaat (gips) met wat toeslagstoffen.

Ook kunstenaars kunnen krijt gebruiken in hun kunst (tekeningen, schilderijen, et cetera); het is vaak een bestanddeel van pastelkrijt. Kunstschilders gebruiken krijt wel als schetsmateriaal, als voorbereiding voor een schilderij. Lithografische steen is vaak van krijt.

In het krijt staan betekent dat de schulden nog met krijt op een lei staan.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/