Lipariet.

Uit www.semoea.nl

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Lipariet bevindt zich op de Liparische eilanden. Heet nu meer ryoliet, van Grieks rhein; stromen,de lava, lithos; steen.

 

Behoort tot trachietgesteente, vulkanische gesteente met veel kiezelzuur, meer dan 68% silica. Bij uitvloeiingsgesteenten koelt het aan het aardoppervlak gekomen magma (en vanaf dat moment lava genoemd) snel tot zeer snel af, waardoor er geen tijd is voor de mineralen om grote kristallen te ontwikkelen zodat er kleine kristallen gevormd worden. Als rhyoliet zo snel afkoelt dat het helemaal geen kristallen kan vormen, wordt gesproken van een vitrofier, of vulkanisch glas. De bekendste variant hiervan is obsidiaan.

De dom van Keulen is er van gemaakt en de kwarts voerende worden gebruikt als molenstenen.

De typische kwartstrachyt, Lipariet of ryoliet bevat kwarts, glimmer en hornblend kristallen.

Rhyolieten komen overal voor waar hoog viskeuze magma ondanks de stroperigheid toch het aardoppervlak kan bereiken en snel stollen. De diepere varianten van rhyoliet zijn het ganggesteente granofier en het dieptegesteente graniet. Rhyoliet, dat in het Japans ook wel koga genoemd wordt, komt vooral voor in Niijima, Japan en het Italiaanse Lipari.

 

Maerlant: ĎLippara is er voor een en is in LibiŽ een wonderlijke steen. Als het gevallen is op enige plaats daar beesten vliegen voor de honden, natuur leert ze hen te vlieden als ze hem dienen en misschien zo beschermt het de honden want hen is het die het niet schaden kaní.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/