Magnetiet.

Naam, etymologie.

Magnetiet, magneeterts of -steen is magnetische ijzer. De Griekse schaapsherder Magnus was de eerste die een magnetisch steen vond, 900 v. Chr. op de berg Ida, lithos Magnes. Dit is de steen magnes of magnetis die ijzer aantrekt. Plinius verhaalt van de ontdekking door een herder wiens schoenspijkers en ijzeren spits van de herdersstaf als het ware aan een steen bleven kleven. Hij maakte onderscheidt tussen meer soorten, mannelijk en vrouwelijk, de mannelijke had de kracht om ijzer aan te trekken, dus het magnetiet. De vrouwelijke was mogelijk mangaanerts wat er veel op lijkt.

Meer waarschijnlijk is het genoemd naar Magnesia, ThessaliŽ, of Magnesia aan de Meander of andere steden in LydiŽ, (de Lydische steen) met dezelfde naam waar al meer dan 2500 jaar magnetische stukken ijzererts gevonden zijn. Litho magnetis; steen uit Magnesia.

Magneet, Duits Magnet, Engels magnet,eerder magnes, oud Frans magnete, Latijn magnetum, Grieks ho Magnes lithos, Magnesia in ThessaliŽ. De lodestone, zeilsteen, Engels lode; reis of weg, zeilsteen naar het gebruik in de scheepvaart, kompas. Frans aimant, zie magneet of adamas bij diamant.

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Uit gemstones.nl

 

Vorm.

Hardheid 5,5, S.G. 5 is met 75% ijzer het belangrijkste ijzererts, verder zit er mangaan, magnesium, zink, aluminium en tin in.

Heeft een doffe metaalglans, meestal mat, ondoorzichtig en zwart en is magnetisch.

Het komt veel voor vooral in gekristalliseerde gesteenten, in graniet, syeniet, gneis, basalt, marmer etc. Ook als zelfstandige rotsvorm in geweldige lagen en is dan een belangrijk ijzererts. Komt voor in Saksen en ThŁringen, Zillerthal, Karinthie, ItaliŽ bij Piemont en Elba, Zweden, in Rusland de Magnitja-Gora: magneetijzerberg, zo ook Turkije met Demirdag in O. AnatoliŽ de magneetijzerberg. Amerika met de Twin Peaks in Utah.

 

Gebruik.

In sprookjes als van duizend en een nacht wordt verhaald van magneetbergen die spijkers uit scheepsplanken trekken. Hier zit een kern van waarheid in, er zijn bergen die uit geheel magneetijzer bestaan, hoewel die aantrekkingskracht sterk overdreven is. Bijzonder ijzer had aantrekkingskracht, was magnetisch en dat was magisch ijzer, de magneetijzersteen kon echtelieden aan elkaar bannen.

 

Vondel, Bespiegelingen van Godts wercken;

De kracht van de zeilsteen (magneetijzererts) trekt vijf ringen aan elkander

En volgt de noordse Beer en zuidas, fix en schrander

Hij vermeldt geregeld de zeilsteen.

Van de magneet, magnes, zegt Bartholomeus: ĎMagnes is een steen uit IndiŽ die wat gekleurd is als ijzer. Het wordt gevonden in IndiŽ bij de Troglodytes en trekt zichzelf naar ijzer toe op zoín manier dat het ermee verbonden is alsof het een ketting van ijzeren ringen is. En er wordt gezegd dat het glas laat smelten zoals ijzer doet. In zekere tempels is een afbeelding van ijzer gemaakt en het lijkt alsof die afbeelding in de lucht hangt. En in EthiopiŽ is een ander soort van magnes dat ijzer verzaakt en van hem weggaat.Ook dat dezelfde magnes ijzer tot zich trekt in de ene hoek en het wegduwt in een andere hoek. Dan beschrijft hij het met dezelfde krachten als adamant, de verzoening van de mannen met hun vrouwen en de test van de kuisheid van de vrouwení.

Als het poeder ervan op kolen in vier hoeken van het huis wordt gedaan het zal voor hen, die in dat huis zijn, lijken alsof het huis omvalt. Dat ze dat zien komt door het draaien van hun hersens.

Gart der Gesundheit; ĎSerapio in het boek aggregatoris in het kapittel hager abnantes, id est lapis magnes, beschrijft ons en spreekt dat deze steen is over de zee in IndiŽ aan een berg en als de schepen naderen diezelfde berg dan blijft er geen ijzer in het schip en vliegt daaruit gelijk alsof het vogels waren tot de berg, dit is de beste magneet die er sterk dat ijzer aan zich neemt en zijn kleur is gelijk de hemelkleur, ook is dit de beste die niet zo zwaar is. De meester Albertus in zijn lapidario beschrijft ons dat magneten hebben een verf die lijkt op het ijzer en dat vindt men veel in de zee van IndiŽ. En spreekt ook dat de magneet zo veel er daar zijn zodat de schepen zorgelijk daarheen varen mogen want het trekt alle ijzeren nagels en wat van ijzer daarin is aan zich en verbreekt dat schip gelijk alsof de hagel daarin sloeg. Serapio spreekt dat deze steen aan zich heeft de deugd die er heeft de diamant en lijkt op hem aan de krachtí.

Als in de oudheid een Griek de gevoelens van zijn echtgenote wilde peilen hoefde hij alleen maar een stukje magneetsteen onder haar hoofdkussen te leggen. Was zij haar man trouw, dan zou zij zich tegen hem aan vlijen; in het andere geval zou de kracht van de steen haar het bed uit slingeren.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/