Medische krachten van edelstenen.

Uit www.kronosworld.nl

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

De Ďedelstenení waren zeldzaam, vielen op door hun kleuren. Ze zijn te slijpen en te verwerken.

Geslachten lang werd de vondst van een zeldzame steen overgedragen en was voor zijn bezitter het aanzien van de stam. Ze diende als amulet tegen boze geesten, het boze oog, gif, duivelse aanvallen (ziekten) ze hadden in ieder geval een bepaalde werking. De steen werd een kostbaar amulet die tegen ongeluk en ziekte hielp, die vrede, het goed gaan betekende. Een kostbare ring verleende Salomon macht over demonen zodat hij eens door een bezwering 1720 legioenen in een koperen ketel bande en in een moeras bij Babylon liet verdrinken. Abraham droeg, naar een Talmoedische legende, een edelsteen aan de hals die elke zieke bij een simpele aanraking gezond maakte. Alle edelstenen hebben zo dienst gedaan als amulet, het zij om een hoge ouderdom te krijgen, het zij om gezondheid, geluk of andere doeleinden.Henrik Ranzau vatte dit vertrouwen in edele stenen en metalen in de volgende raad voor zijn zoon tezamen: Ďhet is van zeer grote betekenis voor de gezondheid om uit gouden en zilveren bekers te drinken, ook is het nuttig gloeiend goud of zilver in dranken op te lossen. Aan je handen zal je steeds koralen, barnsteen, agaat of kostbare stenen hebben. Aan de ringvinger van de linkerhand zal je een ring met smaragd, saffier of rode edelsteen dragen. In de mond zal je soms een amethist hebben, wat kristal, een granaat of wat zuivers als goud of zilverí.Nog in de tijd van Lodewijk XIV heerste het geloof aan die edele heelmiddelen. Zo kocht in het jaar 1655 de koning, op raad van zijn arts Vallot, een tafeltje waarin goud en parels zaten. In 1644 werden hem als geneesmiddel parels en koraal voorgeschreven en 2 jaar daarop een wonderwater dat uit vitriool, ijzer en goud bestond.

De genezende werking van edelstenen berust heel zelden op chemische of mechanische werking. Rode of rood gevlekte stenen, als de heliotroop werden het liefst onder de naam bloedsteen gebruikt en zouden bloedingen van iedere aard genezen. De groene smaragd is dan heilzaam voor de ogen. Melkkleurige chalcedoon of albast zou de melkafscheiding bij zogende vrouwen bevorderen.

 

Het bijgeloof van de middeleeuwen schreef aan de edelstenen allerlei krachten toe die de schoonheid, gezondheid en welvaart bevorderde. Men bracht de stand van de planeten en wisseling van de jaargetijden er mee in verband. Zo ontstonden de gezondheids- maan- en zodiakaalstenen.

Naar oud bijgeloof is er voor elke maand een steen die voor diegene die in deze maand geboren is bijzonder geluk zal brengen. Of dat de steen van de maand de drager voorspoed geeft en zo aan te bevelen is.

 

Zo zal de granaat trouw en duurzaamheid van het verbond verzekeren als je geboortedag in januari valt. (innerlijk evenwicht)

Amethist is aan februari gewijd. (oprechtheid)

Maart zal de bloedsteen (lookgroen van kleur met bloedrode aderen) moed, wijsheid en vastheid in liefde geven. (of jaspis en de heliotroop)

Diamant behoort tot april en betekent berouw. (reinheid)

Die in mei geboren is zal de saffier dragen (hoop) en die van juni de agaat die voor een langer leven, gezondheid en geluk staat.

De robijn is voor diegene bestemd die in juli het levens licht heeft gezien. (tevredenheid)

Wanneer iemand in augustus geboren is en een gelukkig huwelijk wil hebben zal die de sardonyx dragen. (trouw)

September staat onder het teken van de smaragd die de bekoorlijke eigenschap heeft om valse vrienden te herkennen en trouwe te bezegelen. (boetvaardigheid)

Ook opaal, die anders altijd ongeluk brengt, heeft een maand waarvan zijn ban enigszins van hem schijnt weg genomen want hij zou de in oktober geborene helpen. (liefelijkheid)

De gele topaas is voor november bestemd (opgewektheid) terwijl december de turkoois geluk in het leven verzekert. (onzelfzuchtigheid)

 

Ook de dierenriem heeft voor elk teken een steen. Met het dragen van die steen in dat teken verwacht je de kracht van het teken te kunnen versterken. Het speelt dan een rol tussen de hemelse krachten en de drager. Het teken wordt dan ook vaak nog in de steen ingegraveerd, wat ook zou stimuleren.

Toch is ook hier geen overeenstemming, meerdere stenen worden in meerdere tekens door meerdere schrijvers vermeld. In het Jaarboek der Nederlandse juweliers komt deze lijst voor.

 

Steenbok 22-2 tot 20-1††††††††† onyx,

Waterman 21-1 tot 18.2††††††† amethist,

Vissen 19-2 tot 20-3††††††††††††† amethist, opaal,

Ram 21-3 tot 20-4†††††††††††††††† diamant, bergkristal,

Stier 21-4 tot 20-5†††††††††††††††† smaragd, rozenkwarts,

Tweelingen 21-5 tot 20-6††††† tijgeroog,

Kreeft 21-6 tot 21-7††††††††††††† geen duidelijke steen, aventurijn, chrysopraas, maansteen, onyx,

Leeuw 22-7 tot 22-8,,†††††††††††††††††††† ,,††††††††† diamant, bergkristal, robijn, topaas,

Maagd 23-8 tot 22-9,,†††††††††††††††††††† ,,††††††††† agaat, jaspis, saffier, zirkoon,

Weegschaal 23-9 tot 22-10††† opaal,

Schorpioen 23-10 tot 21-11,,††††††††† ,,††††††††† beril, granaat, sarder, topaas,

Schutter 22-11 tot 21-12†††††††††††††††††† ,,††††††††† ,, turkoois, chalcedon, lapis lazuli,

 

Zelfs de dagen van de week, de uren van de dag en de nacht, de apostels en vele vaste sterren hebben een eigen steen.

Een bepaalde betekenis wordt toegeschreven aan het verschijnen van een van de edelstenen in dromen.

Van Maerlant bespreekt hier de krachten van de =gegraveerde stenen.

Maerlant: ĎHier eindig ik het woord van de stenen, het is waar. Van sommigen andere vindt men gemakkelijk in andere boeken, maar hier in mijn onderzoek zo vond ik ander bescheid dat ik direct durfde te dichten. Nu zal u voorts horen bedienen van diegenen die vele lieden verwondert. Hoe men ze maken mocht en wat wonder ik er aan zocht waarvan men er in aanraadt enniet van zegt dat men er aan legt, een vaste waan, min of meer, maar alleen aan Onze Here die het al neemt en geeft en die eeuwig leeft.

Zoín steen is het die van ver komt en zoín steen is het die men noemt die van een andere koopman komen en die van binnen gegraveerd zijn dan die noemt men gegraveerde steen. Dit houdt het Latijn al in het algemeen, hoort de waan van deze dingen alzo het bij ons kwam van ouderlingen.

In welke steen, zoals ik het vernam, een leeuw of ram of sagittarius gegraveerd staat, dat is bekend, dat is immer een steen van de OriŽnt. Die is goed tegen de koorts en laat de man bemind zijn mede. Het geneest diegene het water heeft en het verscherpt de mensen geest en maakt spraakvaardig en is zeker van zijn zaken.

De steen die de stier of capricornum of de maagd in draagt diezegt men zeer goed te wezen, geheiligd of belezen.

Waar je een serpent in ziet of aquarius, geloof me in deze, hij is goed tegen de vierde daagse koorts, geheiligd en belezen mede. En tegen de jicht en dergelijke en tegen de zware reuma en ook tegen de derdedaagse malariakoorts, geheiligd noemt men ze mede.

Vindt u een man gegraveerd met in de rechterhand een sikkel, die geeft grote mogelijkheid die alle dagen aangroeien mede.

Vindt u staande, wat men gelooft, een man en een ramshoofd, die maakt zijn drager overal geliefd met lieden en met beesten overal.

Vindt u in een steen een ongewapende man of een maagd staan, zonder waan, en haar kleren wijd ontdaan en in de hand een twijg, hij is geheiligd op alle manieren en is goed tegen ongeval.

In welke steen men zon en maan gegraveerd vinden zal, die is de wulpsheid waard.

Vindt u er een man in gegraveerd die aan de voeten gevleugeld is en een roede in de linkerhand en een serpent om hem heen gedraaid heeft, die maakt zijn drager gezond, vol gratie en wijs te alle stonde.

Als men een man gegraveerd ziet met een palm in zijn hand nochtans, hij geeft zijn drager zegen en geliefd te prijzen allerwegen.

Vindt u gegraveerd ook te enige stonde jagers of honden, hert of haas, hij laat genezen

van waanzin, zoals wij het lezen.

Waar men een serpent in vindt en op zijn rug ook een kind, een kruik en een raaf op zijn staart, hij maakt van haven zijn drager rijk en goed en kwade bekoringen laat hij temperen.

Waar zo een schip met zeilen in staat, dat is de koopmans toeverlaat, want het geeft hem geluk.

Waar men soms overal vindt een zwaard met een man, dat is die zege geven kan.

Waar men de arend in ziet staan, hij zorgt er voor de eer te bewaren.

Waar men een zwaan in vindt, hij verdrijft de zware vierde daagse malariakoorts en hem die de jicht verzwaart.

Waar u een gevleugeld paard in ziet, hij is goed in wegen en in toernooien, hij behoudt de paarden van vermoeidheid en geeft dapperheid en moed.

Zag u een steen daar een wijf in stond die de handen naar beneden heeft en voorts aldus geschaard een triangel op haar hoofd en in een zetel zit, wat men gelooft, die geeft troost en rust mede na arbeid en ziekte.

Heeft u ook gemaakt gezien een man die knielende op de knieŽn een fiere leeuw fier of enig ander wonderlijk dier slaat, die geeft in alle strijd zege en gewaardeerd wil hij zijn allerwegen.

Vindt u in een steen twee arenden met een serpent er bij, hij maakt geschikt het houdt, bekwaamt de lieden, sterk en dapper.

 

Uit www.eternallight.nl

 

Tot dusver zag ik dit in het Latijn staan van oude wijze lieden wanen die ik al tezamen niet verstop of ook voor waarheid preek, want men vindt de auteur niet waarvan men het beschreven ziet.

Voorts versta en verneem wel dat een filosoof die Tochel heet, die hier volgt na, eneen Jood van ItaliŽ is die schreef alles voor waar zegt en ook al zonder spel dat de kinderen van IsraŽl dit maakte en van deze dingen toen zij door de woestijn gingen. Nochtans zegt broeder Albrecht dat hij het niet voor echt aanraadt dat men dit niet geheel zal geloven, maar alleen God van hierboven.

Als men in jaspis een schild ziet met een man en met een speer mede en onder zijn voeten daar ter stede een serpent, die heeft macht tegen alles dat men vijand acht.

Waar u een vliegende man in ziet, die is goed voor koopmansschepen dan.

Vindt men in een kristal een wijf die een vogel houdt en in de andere een vis draagt, voor hem is hij goed die boodschappen draagt.

Is het dat men tortelduiven vindt met een twijgje, hij wordt in het algemeen bemind door de wereld die drager is van die steen.

Waar men in een steen sagittarius of een serpent herkent alsof ze onderling strijden, hij geeft macht tot een vaste vrede.

Vindt men in een witte steen een meermin met in de ene handeen spiegel, nu gok, in de andere een twijg van een boom, die wil staan in fijn goud en in de hand gesloten zijn, zulke kracht zeg men van die, hij laat zijn drager niet zien.

Als in een groene jaspis een kruis staat, hij is van die doen dat zijn drager niet verdrinken kan in nacht of dag.

Mag u in een steen een basilisk met een meermin herkennen, die heeft de troost zeker te zijn van alle beesten met venijn.

Merk die nooit in een steen een man vond met in de ene hand een duivel in die gedaante en vreselijk is naar zijn gehoornde vorm en gevleugeld en in de andere een serpent gereed en onder zijn voeten een luipaard en boven deze figuren opwaarts zullen zon en maan staan. Deze begeert in lood te staan en hiermee kan men duivels zo bang maken dat ze zeggen wat men hen vraagt.

Vindt u in jaspis een man met op de hals een bundel gras dan moet in zilver zín plaats zijn, want hij leert allerhande ziektes herkennen en stelpt bloed in elke plaats, het geeft eer en waardigheid. Deze, zoals ik het beschreven vond, droeg Galenus aan zijn hand.

Vindt u in een zwarte steen een man staan, zoals ik meen, die in zijn rechterhand een scepter draagt zoals koningen plegen en op de linkerhand een vogel waarvan elke vleugel wijd uitstaat en een krokodil onder de voeten. Deze draagt echte bescherming tegen vijands toverij en verdrijft zijn partij waar ze lieden hebben bezeten. Alexander, wil men weten, droeg deze zonder waan en hij wil in ijzer staan.

Vindt u in een zwarte steen een man voorop op een luipaard zitten die een riet vast houdt, deze laat kwade beesten niet aan zijn drager komen.

Vindt u een man die gemaakt is met een haas in zijn rechterhand en een roede in de linker, het is bekend, dat goud zal zijn zín plaats zijn. Hij heeft macht vrede en zegen te geven in gedingen, tegen beesten in het bijzonder. Nigromantie plegen deze steen te hebben.

Als men in een steen een op het hoofd gekroonde man vinden kan die in de rechterhand een scepter naar konings geweld houdt en in de linker een palmtak en onder zijn voeten of stoel of lijs, in goud zal men die dragen want het kan grote eer bejagen.

Nee, geen ding doet het mede naar God, naar waarachtig het komt overeen, weet als men in een steen een boom en aan de rechter zijde een wijf en aan de linkerkant een man vindt, die verzoent al zonder blijvende wrijving tussen man en wijf.

Als men een steen ziet die in de rechterhand een man heeft met een lamp en in de linkerhand een wijfs hoofd, zoals ik het vond, zo is hij die op vrede jaagt, maar die het voor hem draagt als hij slaapt, zegt het gedicht, men kan hem niet gemakkelijk wekken .

Die in een steen vindt, leest men hier, een ram en een stier, het is een goede talisman en hem die het water afgaat nochtans.

Vindt men een man, zoals men gewaagt, die in de hand een sikkel draagt, het bejaagt gratie en liefde.

Als men vindt, zeggen de brieven, een man met in de hand een roede, diens hart is goed van overmoed.

Als men een man vindt met een horen aan de hals, die is goed tegen dolheden en kwade fantasie mede.

Als men ook in een steen half os of half man vinden kan, die geeft gewin en versterkt de geest in alle deugdheden in het gewin.

Vind je in een steen, zoals wij het horen, een haasje met hangende oren, die is goed tegen de beesten doen.

Vindt men in een steen een leeuw, het is goed tegen waterzucht.

Als men in een steen een steenbok en een arend vindt, die is goed in de koopmanschepen.

Als men de dromedaris vindt met gestrekte manen alzo door de wind, dat is het die vriendschap maken kan tussen wijf en man.

Als in een steen een wijf staat en op het hoofd een kleed en omtrent de handen mede, het is goed tegen de vierde daagse malariakoorts en goed tegen de vermoeidheden.

Ziet men in een steen nog meer, een tortelduif en twee jongen, die is goed om gratie en om goed te krijgen en nuttig in stormen en zeevloed.

Men vindt geschreven dat soms in hen een vogel is met een bloem in zijn bek, die is zeer nuttig, beide om gratie en om eer.

Als men in een steen een man ziet die op een stoel zit, gekroond en handen ontdaan ten hemelwaarts en dan staan er vier bij hem die zijn zetel dragen. Neem dat, men dit zal gewagen, dat is mastiek en terebint en leg onder de steen ginder een zilveren ring en dat zal zo zwaar zijn als twaalf maal de steen. Dek het onder zijn hoofd al in een, die zal hetzelfde ding dromen wat in zijn hart ging, wat je denkt en wilt als je dit slapende hield.

Als je in de hyacint een witte steen gemengd ziet in het wit dan een paard, die steen is de gratie waart en geeft blijdschap en eer niet klein.

Als je in een steen een schuimend paard vindt en dan daarop met een scepter een man, die is nuttig geacht en het heeft grote macht.

 

Dit is wat men van stenen vond die men vond in menig land, van haar kracht en van haar verhaal en weet dat ik zonder faal dat ware dicht, zonder me te begeven naar dat ik het vond beschreven. Maar net zoals in de eerste stonden om onze vaders Adams zonden, alle aardse creaturen worden onrein van naturen en alzo verloren die dure stenen veel van hun kracht in het algemeen. En net zoals ook de man bij het doopsel verzoend wordt om daarmee in een staat van onnozelheid te komen. Alzo laat men stenen genezen met woorden die men er bij kan lezen en dat ze van de eerste misval die ze van Adam namen en van de smetten en van de plagen die ze alle dagen nemen van onze onreine doen komen ze ten eerste pardon en komt hen de mogelijkheid aan die ze hadden voor zonden begonnen. Hier eindig ik van de stenen het verhaal.í

De stenen zijn dus na de zondeval minder krachtig geworden, maar moeten belezen worden, magische woorden, om weer net zo krachtig te zijn als in het Paradijs.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/