Platina.

http://www.lenntech.com/images/platina.gif

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Door de oorspronkelijke bewoners van Amerika werd platina al lange tijd gebruikt, voordat er omstreeks 1500 voor het eerst melding van wordt gemaakt in geschriften van onze Julius Caesar Scaliger. Die beschreef platina als een wonderlijk metaal dat werd aangetroffen in (het huidige) Panama en Mexico en onmogelijk kon worden gesmolten. In 1790 werd het als een zelfstandig metaal ontdekt en naar de Spaanse naam voor Ďzilvertjeí, platino, van plata; zilver, genoemd, Frans plate, zie plaat, metaal in platen en dan plat. Ze troffen het in de rivier de Pinto in Peru aan tussen het gedolven zilver en beschouwden het als een ongewenste verontreiniging. Rondom 1740 werd platina als chemisch element ontdekt door de Spaanse astronoom Antonio de Ulloa tijdens een geografische missie naar Peru onder leiding van koning Filips V. Toen zij het platinahoudende erts mee terugnamen naar Spanje werd hun schip onderweg door de Britten onderschept. Hierdoor duurde het tot 1748 totdat er een publicatie over dit onbekende element verscheen. Los daarvan lukte het de Britse wetenschapper Charles Wood in 1741 om platina te isoleren. Tegenwoordig is platina kostbaarder dan goud.

 

Platina, Pt, atoomnummer 78, S.G. 14-19. Platina is een buigzaam en kneedbaar metaal dat over een mooie zilverwitte glans beschikt en is goed bestand tegen corrosie door cyaniden, halogenen, zoutzuur en oxideert niet aan de lucht. Omdat het metaal onschadelijk is voor mensen en niet snel dof wordt, is het zeer geschikt om juwelen van te vervaardigen. Verder zijn de goede bestendigheid tegen hoge temperaturen en de stabiele elektrische eigenschappen opmerkelijk, waardoor platina op industriŽle basis veelvuldig wordt toegepast.

Platina wordt meestal met andere metalen, ijzer, (tot 20%) koper, lood etc., in bezinkingen gevonden. Op zijn oorspronkelijke ligplaatsen is het slechts weinig aangetroffen. De voornaamste vindplaats is de Oeral, bij Ontario in Canada en Z. Afrika.

Het is het soortelijk zwaarste metaal, heeft een zeer hoog smeltpunt, 1774 graden, en is bestand tegen inwerking van alle zuren. Daarom is het voor de scheikunde onmisbaar. Platina vindt veel toepassing in juwelen en apparatuur die hoge temperaturen moet kunnen doorstaan, zoals chemische smeltkroezen en ovens. Fijn verpoederd platina kan dienst doen als katalysator. Andere toepassingen van platina zijn: Bij de productie van kunstmest, explosieven en salpeterzuur wordt platinagaas gebruikt voor de oxidatie van ammoniak. In de petrochemische industrie wordt platina gebruikt bij o.a. de raffinage van ruwe olie en de productie van brandstoffen met hoge octaangehalten.De uitzetting coŽffiŽnt van platina is vrijwel gelijk aan die van sommige glassoorten, waardoor het wordt toegepast bij het sealen van glaselektroden. Platina wordt zowel ongebonden, als in het mineraal sperryliet in de aardkorst aangetroffen. Vaak wordt het gevonden in combinatie met andere metalen uit de platinagroep. De voornaamste vindplaatsen zijn de Oeral en het Poetoranagebergte, Colombia, Ontario en het westen van de Verenigde Staten.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/