Proustiet.

 Uit www.mineralienatlas.de

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Proustiet is genoemd naar de Franse scheikundige Joseph Louis Proust (1755 - 1826).

 

Het mineraal  proustiet is een zilver-arseen-sulfide met de chemische formule Ag3AsS3. Het doorzichtig tot doorschijnend rood grijze of vermiljoenrode proustiet heeft een submetallische glans, een vermiljoenrode streepkleur en het mineraal kent geen splijting. S.g. van 5.5, hardheid is 2 tot 2,5.

Proustiet is een mineraal dat wordt gevormd in hydrothermale aders en als secundair in contact metamorfe gesteenten van lage tot gemiddelde temperatuur.

De typelocatie is de Himmelsfurst mijn in Erbisdor bij Freiberg, Ertsgebergte, Duitsland. Het wordt ook gevonden in de Dolores I mijn in Chañarcillo, provincie Atacáma, Chili.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/