Stalactieten.

http://www.molignee.be/draisines/combines/floreffe_falaenok.jpg

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Stalactieten, Duits Stalaktit, Engels stalactite, Frans stalactite,Latijn stalactites, Grieks stalaktos, straaltje, van stag; druppelen.

Stalagmiet, Duits Stalagmit, Engels stalagmite, Frans stalagmite, Latijn stalagmites, Grieks stalagma; gedruppelde, droppelvormig vallende.

 

Een andere oorsprong dan marmer hebben kalksinter, kalktuf en kalkspaatkristallen. Het water dat de poreuze kalkgesteenten doordringt, neemt door het koolzuurgehalte er aanzienlijke hoeveelheden van op. Verliest dit water koolzuur of verdampt het water dan zet het kalksteen zich af als kalksinter. Op deze wijze vormen zich in holen van het kalkgebergte de stalactieten en stalagmieten (druipsteen) uit de waterdruppels die door de zoldering dringen eerst een tijdje daaraan blijven hangen en door koolzuurverlies wat kalksteen er op achterlaten (waaruit op de duur de stalactiet zich vormt) en dan op de bodem vallen waar door verdamping van het water de rest van de kalksteen achter blijft (de vorming van stalagmiet). Een stalagmiet is een druipsteenpilaar van calciet die vanaf de grond omhoog gegroeid is. Waar zich op de bodem grotere hoeveelheden van dat water verzamelen kristalliseren daaruit prachtige, glasheldere kalkspaat kristallen. Het duurt soms wel duizend jaar eer zich een centimeter stalactiet gevormd heeft.

Beroemd zijn de Adelsberger grot in KraÔn, de Baumanssgrot in de Harz, de Dechengrot in Westfalen, de grot van Han in BelgiŽ etc.

 

Kalktuf, tuf, Engels tuff, Frans tuffe, Latijn tofus, is een zeer poreuze steen die ontstaan is door de vorming van korsten van kalksteen aan de oppervlakte door mossen en andere planten. Dit doordat de planten voor hun voeding koolzuur aan het water onttrokken werd de kalksteen, die daarin was opgelost, aan de oppervlakte afgescheiden. Nadat de plantendelen vergaan waren bleef de kalksteen als poreuze massa over. In die kalktuf ontstaat vaak en net van onderaardse gangen en grotten.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/