Topaas.

Software: Microsoft OfficeNaam, etymologie.

Topaas,  Latijn topazion, van Grieks topazos, van het eiland Topasos of Topazius in de Rode Zee, (nu St. John’ s Island of Zabargad) dat echter alleen in een sage wordt genoemd, topos betekent plaats of oord. Op dat eiland in de Rode Zee kwamen echter geen topaas, maar wel chrysolietkristallen van een goudgele kleur voor die daarom topazion genoemd werden. Plinius bedoelt met topazion ook chrysoliet en olivijn. Later is deze naam op deze goudgele edelsteen overgedragen.

Topaes, topase, midden-Hoogduits topâzje topâze en andere vormen; Hoogduits Topas; Engels topaz,  Frans topaze, van oud-Frans topace, midden-Latijn topasius, Latijn Topazus, Grieks topazios naar Sanskriet tapas dat vuur of lichten betekent.

 

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Vorm.

Het heeft een hardheid van 8, S. G. 3.53 en bestaat uit aluminiumoxide, kiezelzuur en fluor AI2SiO4(OH,F)2. Maar topaas kan gemakkelijk splijten en door een aanraking al beschadigd worden. Topaas wordt meer gewaardeerd dan beril en heeft een sterkere glans. Het komt voor in kleine vier- tot achtvakkige kristallen die zelden groter zijn dan 1cm. Het is zelden kleurloos en water helder, doorgaans geelachtig of geel, roodachtig of rood, groenachtig of groen, soms paarsblauw doorzichtig of zelfs aan de kanten doorschijnend en glasglanzig.

Dit gesteente fosforesceert bij verwarming met een geel- of blauwachtig schijnsel. Topaas komt voor in magmatische gesteenten zoals pegmatieten, het is geen uitzonderlijk zeldzaam mineraal en wordt gevonden in Brazilië, Nigeria, Amerika, Birma, Sri Lanka, Australië, Pakistan, Rusland en Mexico. De grootste topaas die in Duitsland gevonden is weegt bijna 60 gram. In de Oeral heeft men er enkele gevonden die 15cm lang en breed zijn en die een hoge waarde hebben, kristallen van meer dan 10 Nederlandse pond.

 

Beschrijving: oosthoek1Door glans en doorzichtigheid onderscheidt zich de edele topaas die men aantreft bij Mursinst en Adunschilon in Siberië, bij Schneckestein in Saksen, Schneckentopaas, Moravië en Brazilië.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www/elohim-centre.org

De mooie gele, saffraangele van Ceylon (Sri Lanka) heten goudtopaas of Indische topaas. De oosterse topaas is een bruinachtig gele korund. Een gewolkte verscheidenheid wordt rooktopaas genoemd, een naam die ook aan een kwartssoort wordt gegeven die er uitwendig op lijkt.

Topaas komt voor in een grote verscheidenheid van kleuren, waarvan de goudgele, goudtopaas, en de roze het waardevolst zijn (overigens kan door voorzichtige warmtebehandeling een goudtopaas omgezet worden in een roze Topaas). Deze kleuren worden vrijwel alleen in de omgeving van Ouro Preto in Minas Gerais (Brazilië) gevonden.

 

Uit de.dawanda.com

In Brazilië komt de Braziliaanse water heldere topaas, de waterdroppels, de Wassertropfen, In Brazilië pingos d’agoa, pingas d’aqua, Frans gouttes d’eau en in Engeland Minas novas, voor die als namaak diamanten in de handel gebracht worden. Een bekend voorbeeld is de Braganza in de Portugese kroon, een steen van 1600 karaat die lang als een zeer waardevolle diamant gold tot het een topaas bleek. De grootste tot heden bekende blauwe topaas die in Minas Geraes gevonden is weegt ca. 360 karaat en draagt de naam van ‘Maxwell Stuart topaas. Ook worden topazen gevonden in her Ertsgebergte en Cornwall, Sri Lanka en Oeral, Mexico, Amerika, Japan en Australië.

 

 

Uit www.edelsmidpeters.nl

 De geelrode en de donkergeelbruine behoren tot de edelgesteenten van de tweede rang. De geelrode worden voorzichtig in gesloten kroezen gegloeid en krijgen hierdoor een hoogrode kleur en als Braziliaanse robijnen een veel hogere waarde.

 

De lichtblauwe en groene verscheidenheid dragen de naam van aquamarijn.

Blauwachtige als Siberische of Taurische topaas en worden als Braziliaanse saffier verkocht, Saksische wijngele als Saksische chrysoliet  of diamanten in Vogtland waar de berg  Schneckenstein vrijwel geheel werd afgegraven, Schneckentopaas.

Oriëntaalse topaas of topaassaffier is een gele saffier. Rooktopaas is rookgroene bergkristal (kwarts) geelachtige vloeispaat die ook de naam topaas draagt.

Voor het overige zijn de namen van verschillende topazen veelal ontleend aan de plaatsen waar ze gevonden werden.  


Veel kleurloze Topaas wordt met neutronen bestraald en daarna soms nog met hitte behandeld om allerlei kleuren blauw of groen te krijgen. Vaak wordt lichtblauwe Topaas (al dan niet bestraald) verkocht als Aquamarijn, met het blote oog zijn deze stenen moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Topaas wordt op alle continenten gevonden, belangrijke vindplaatsen zijn:.

In de wapenkunde wordt topaas gebruikt om goud aan te duiden (diamant betekent ‘zwart’; margriet of parel, ‘zilver’ ; robijn, ‘rood’. )

Geslepen topazen zijn al bekend in de oudheid.

 

Software: Microsoft OfficeGebruik.

Shakespeare; Sir Topas, de naam van de curator in de Twelfth Night, 4,2 is mogelijk afgeleid van deze steen.

Maerlant: ‘Topaas heeft groot geweld en is een steen gedaan naar goud. Uitermate koud van naturen zodat men in de schriften zegt dat het een vat dat men ziet opwarmen koud maakt en de warmte goed laat vallen. Zeer goed is het en vermaard die van aambeien is geraakt

Gramschap en onzuiverheden verdrijven zijn mogelijkheden. In Arabië, zoals wij lezen.

heeft men veel gevonden van deze’.

Megenberg; ‘Topazius is van de twaalf stenen ook een die Johannes zag en gelijkt goud aan de kleur en die is de edelste onder dat soort stenen. Echter een andere soort is er die is veel lichter en is aan de kleur dunner, echter het is bozer dan de eerste. De steen helpt de achterste aderen die tot de mestpoorten neer gaan. Men spreekt ook dat het de maan bevindt en zet ziedend water wanneer men het daarin stoot en verandert toorn en onkuisheid. Die steen komt van het land Arabië en werd het eerste gevonden in het eiland Topazi. Plinius spreekt dat men de steen zo groot heeft gevonden dat Ptolomeus Philadelphus een zuil daaruit liet maken twee meter tachtig lang. Wil u de steen polieren en schoon maken dan wordt het donker. Laat u het echter in zijn eigen natuur dan schijnt het schoon’.

A. Magnus; ‘Als je wil dat kokend water aanstonds komt nadat je het in je hand hebt gedaan. Neem de steen die Topazion wordt genoemd van het eiland Topasis of omdat het alle goud vormen laat zien. En er zijn twee soorten van, de ene is uiterlijk zoals goud en die is kostbaarder. De andere soort heeft de kleur van saffraan met een heldere kleur dan goud is en die nuttiger.

Het is beproefd in onze tijden dat als het in kokend water gedaan wordt dan loopt dat over, maar als je het in je hand doet loopt het water aanstonds over en een van onze broeders deed dat te Parijs. Het is alzo goed tegen aambeien  en stimulerende of lichamelijk lijden of grief’.

 

Topaas is het eerst gevonden in een eiland van Arabië in welk eiland de Troglodytes ziek waren door honger en stormen, daar groeven ze de wortels op van kruiden en vonden daarbij deze steen. En als je deze steen graveert of veegt dan verdonkert het en als je het bij zijn eigen laat dan wordt die helderder. En in de schatten van koningen is niets helderder of kostbaarder dan deze kostbare steen want zijn helderheid verheldert de andere kostbare stenen die in zijn buurt zijn. En hij volgt de loop van de maan en als de maan min of meer vol is, dan is zijn effect ook minder of meer. De topaas is geliefd door koningen en prinsen boven alle rijkheid. Karel de Stoute had een noodlotsring, een topaas, waarvan een rustgevende kracht uitging. Het was een lichtgevende topaas wiens invloeden met de maand samenhingen en voor de in november geboren personen bij denken en plannen maken zeer bevorderlijk waren. In kritieke tijden droeg hij hem om zijn wilskracht door de werking van de steen te versterken. Hij verloor zijn leven.

 

Vondel, ‘De Heerlijckheyd van Salomon’;

De Topaes zal bestrijden

Vrouw Venus’.

Hij helpt tegen maanziekte, (mogelijk is dit de reden van de curator’s naam in Twelfth Night) geelzucht en stelpt bloed en zuigt fervent water en zorgt dat dit niet overkookt. Als je wenst dat kokend water over zal lopen zo gauw als er een hand ingestoken wordt neem deze steen die topaas genoemd wordt want het is bewezen in onze tijd dat als de steen in kokend water geplaatst wordt zorgt dat het overloopt zo dat de hand die erin gestoken wordt de steen er terstond uit kan pakken. A. Magnus. Het zuigt ook wratten en zorgen op en helpt tegen kwade gedachten en waanzin en tegen plotselinge dood. Het verschaft vreugde, wat zeker is, is een geneesmiddel tegen slapeloosheid, wat twijfelachtig is.

Als het wit van een hen wordt genomen wordt is het na een maand glasachtig en hard als steen wordt en hiervan wordt na het eerst gewreven te hebben met saffraan of rode aarde de valse topaas gemaakt.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/