Vuursteen.

http://www.denhaag.nl/Pics/dsb/MenV/sib/vuistbijl-2_verkleind.jpg

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Het gesteente wordt vuursteen genoemd omdat een slag met een stuk vuursteen op een stuk ijzer of pyriet kan resulteren in vonken, waarmee, met de nodige ervaring, een droog, brandbaar materiaal (zoals een plukje los katoen of gedroogd mos, of tondelzwam) aangestoken kan worden. De vonken ontstaan door kleine ijzerdeeltjes die spontaan in de lucht oxideren waarbij veel warmte vrij komt zodat de deeltjes gaan gloeien.

 

Lapides igniferi of Caerobilim, Cheroboli, Deus perres, Douze perres, Lapides piroboli, Terrebolen, Terrobolo, Turrobolen, terebolem, terroboli,is een steen die vlamt als je ze tegen elkaar slaat.

 

Uit bestiary.ca

Vuursteen, silicium, Latijn silex, flint ("flinterdun") of (Engels) chert, fire stones is een gesteente dat vaak in klompen in kalksteen wordt aangetroffen. Vuursteen is een grijze of zwarte, soms geelachtige kiezelsteen met schelpvormige breuk die in de vorm van kleinere of grotere knollen meestal laagsgewijze in het krijt of mergel voorkomt. Wordt het verbrijzeld dan levert het scherpkantige stukken op. In prehistorische tijden (steentijd) maakten mensen zoals de Neanderthalers en de Cro-Magnonmens stenen gebruiksvoorwerpen, zoals schrapers, pijlpunten, bijlen en klingen, bij voorkeur van dit materiaal, later nog in vuursteengeweren. Aan de mate van verfijning van het product en de gebruikte technieken kan vrij nauwkeurig worden geschat hoe oud het voorwerp is. Omdat dergelijke gebruiksvoorwerpen in tegenstelling tot menselijk en dierlijk weefsel, hout en textiel niet vergaan, zijn ze naast al dan niet bewerkte botten en potscherven, vrijwel de enige sporen die we hebben van de prehistorische mens. Vuursteen bestaat uit cryptokristallijn siliciumdioxide en veel (chemisch gebonden) water en is ontstaan uit kiezelschalen van Radiolarien, Diatomeeen en zwammen. Die worden soms nog in de buitenste lagen van de vuursteen in gave toestand gevonden. Niet zelden levert de vuursteen het materiaal voor de verstening van verschillende diervormen, vooral van zeeappels. Ook in BelgiŽ en Nederland kunnen op vele plaatsen vuurstenen werktuigen worden aangetroffen, en plaatsen waar mensen in de steentijd vuurstenen werktuigen maakten. Soms zijn de scherven van een klomp die niet konden worden gebruikt zo dicht bij elkaar blijven liggen dat een flink aantal nog steeds aan elkaar kan worden gepast wat het mogelijk maakt een goed inzicht te krijgen in de methode van de oorspronkelijke bewerking. Daarnaast hebben in recente decennia veel (amateur)archeologen zich bekwaamd in het maken van vuurstenen gebruiksvoorwerpen wat ook veel inzicht in de benodigde vaardigheden en technieken heeft opgeleverd. Vuurstenen voorwerpen kunnen verder verwerings- en gebruikssporen vertonen die meer inzicht geven in de manier waarop ze zijn gebruikt en of ze lang aan het oppervlak hebben gelegen.

De vuursteenmijnen te Spiennes, ten zuidoosten van Bergen in BelgiŽ, zijn meer dan 100 hectare groot. Het is het grootste en oudste complex van vuursteenmijnen in Europa en behoort tot de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Tussen Rijckholt en Sint Geertruid in Nederland, bevindt zich in het Savelsbos ook een vuursteenmijn waar tussen 3950 voor Christus en 2650 v.Ch. vuursteen is gedolven. Deze vuurstenen werden gebruikt om wapens en gebruiksvoorwerpen van te maken. Het is het oudste bekende voorbeeld van mijnbouw in Nederland. Zie jaspis.

 

P. de Beauvais: ĎOp en berg in het Oosten bevinden zich twee stenen waaraan vuur ontspringt en die in Grieks terrebolen heten. De ene is mannelijk en de ander vrouwelijk. Als deze stenen ver van elkaar verwijderd zijn dan ontspringt er geen vuur aan, maar als de vrouwelijke steen toevallig dicht bij de mannelijke komt dan ontspringt aan hen onmiddellijk zoín groot vuur dat het lijkt alsof alles rondom de berg in brand staat.

Jullie Christen, zonen van God die in dit leven staan, sla acht op dit voorbeeld en verwijder je van de vrouwen zodat door jullie toenadering tot hen de duivel niet op zijn beurt vlam vat en de goede dingen die God in jullie gelegd heeft teniet doet, want het zijn de engelen van de duivel die voortdurend ten strijde trekken tegen de rechtvaardigen; niet alleen tegen de vrome mannen, maar ook tegen kuise vrouwen. De een overwon en de ander werd overwonnen. Eva en Susanna werden verleid, de een overwon en de ander werd overwonnen. Daarom moeten wij ons hart bewaken en de goddelijke geboden in acht nemen want de liefde voor de vrouw, waardoor de zonde begon, vanaf het begin, dat wil zeggen vanaf Adam tot nu toe, brengt verdwazing en verwarring in de harten van de ongehoorzamen.í

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/