Wolframiet.

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Wolframite.jpg/250px-Wolframite.jpg 

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

De naam wolframiet zegt veel over hoe de mens dit mineraal leerde kennen. Dat gebeurde in de mijnen uit het Ertsgebergte, waar tin werd ontgonnen. Als er bij het smelten daarvan bepaalde stoffen mee in de smeltkroes gingen kwam er geen of weinig tin te voorschijn, maar ontstond er een soort schuim, men zei dan dat het schuim (Duits room; Rahm) als een wolf het tin verslond, spuma lupi, wolfschaum. Van de weeromstuit ging men die stof wolfrahm noemen en zo kwam dit mineraal aan zijn naam. Wolframiet werd ook opgemerkt in mijnen in Zweden, maar daar kreeg dit mineraal een eigen naam naar een andere eigenschap: het werd “tungsten” geheten, Zweeds voor “zware steen”.

 

Wolframiet, (Fe,Mn), bevat ook mangaan en ijzer, hardheid is tussen 4 en 4. 5, S.G is 7.3, heeft een  flauwe metaalglans, is ondoorzichtig en donkerbruin tot zwart, er komen grote kristallen voor, die rijk aan vlakken kunnen zijn; geblokte tot platachtige kristallen, met kenmerkende strepen.

Het metaal wolfram werd in 1781 door de scheikundige Scheele in scheeliet ontdekt.

Komt voor samen met de columbietmineralen en het tinerts kassiteriet in China, Korea en Mandsjoerije, Ertsgebergte en Harz, Cornwall, Portugal en Amerika.

Wolfram wordt gebruikt voor verven en speciale staalsoorten, met een heel hoge weerstand tegen hitte en een grote hardheid, pantserplaten en granaten voor antitankkanonnen, dit laatste omdat wolfram ook een hoge dichtheid heeft en alle inslagenergie zo geconcentreerd wordt. Bij gereedschap voor snijden en boren wordt soms de naam Widia gebruikt, afkorting van het Duitse “wie Diamant”, zo hard als diamant: deze stof bestaat uit de verbinding wolframcarbide. Maar het bekendste gebruik berust op zijn smeltpunt van 3422 ° Celsius, het hoogste van alle elementen. Het wordt daarom gebruikt om de gloeidraden van elektrische lampen te vervaardigen, het kan het hoogst van alle elementen worden verhit, wat het meest witte licht oplevert, en het is bovendien mechanisch sterk. Een merknaam van elektrische lampen is Osram: het laatste deel hiervan verwijst naar wolfram, het eerste waarschijnlijk naar het zeldzame element osmium. 

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/