Zegesteen.

http://www.kulturmiljohalland.se/uploadedImages/Alsengemwebb.jpg

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

 Zegesteen, Duits Siegsteine of Siegessteine is een gem van een glasvorm met ingeritste ruwe figuren die wel in Alsen, Duitsland, gemaakt werden, Alsengemmen. Verder in het gebied tussen Niederrhein en Niederelbe en dienden als gauw als kerksier, misboeken, geloftegeschenken en dergelijke die in de aarde gevonden werden. Men kent nu 40 exemplaren. Het bijgeloof zegt dat de bezitten in een strijd de zege geeft. De meestal blauwe of groenachtige glasvoet, waarin gewoonlijk 2-3, zelden 1 of 4, figuren ingegraveerd zijn bestaat in de regel uit twee lagen, een helle en donkerder laag. Men vermoedt daarin de zogenaamde Siegessteine van koning Nidung uit de Edda in de Wielandsage. Tegenwoordig houdt men het ervoor dat het producten uit de christelijke kunst zijn waarin sommige de graveringen van Job zien. Men houdt ze voor een namaking van oude heidense N. Zeekustbevolking uit de 7-9de eeuw.

 

Maerlant:, Garotremeus is er voor een, de echte zegesteen en is gedaan een revel en die deze heeft, dat weet men wel, dat hij in wegen allerwegen, zonder waan, de zege wint, is het in het water, is het op het land en van deze vond ik beschreven dat Hercules ermee overwon menige strijd en menige man en als hij dit niet bij zich had dat hij de strijd dan altijd verloor’.

Megenberg; ‘Gegatromeus is een steen zeshoekig zoals een reegeit. Die maakt zijn drager zegevierend in strijd en mag hem niets voor zijn in zee en op aarde. Men leest dat Alcides de vorst met die steen al zijn nood overwon en dat hij altijd zegeloos was wanneer hij de steen niet bij hem had.

A. Magnus; Als je zegevierend wil zijn tegen je tegenstanders. Neem de steen die Bagates wordt genoemd en het is van verschillende kleuren. De oude filosofen zeggen dat het beproefd is in prins Alcides die zo lang hij het droeg altijd overwon, het is een steen van verschillende kleuren zoals de huis van een koe.’

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/