Zeoliet.

http://www.edelstenenhuisalkmaar.nl/producten/Zeoliet.jpg

 

Klik hier voor inleiding, Bijbel, hardheid, echtheid, zetten.

 

Naam, etymologie.

Zeoliet komt van Grieks zeo: opkoken, lithos; steen, het SiO4 bevat water dat bij voorzichtig koken verdreven kan worden zonder dat de kristallen beschadigd worden. De kristallen kunnen later weer water opnemen. In zoutzuur vallen ze gemakkelijk uit elkaar en ontstaat er een geleiachtige SiO2 massa.

 

Zeolieten zijn mineralen die behoren tot de tectosilicaten. Er bestaan ongeveer een vijftigtal natuurlijke zeolieten en meer dan honderd kunstmatige zeolieten. Veel voorkomende natuurlijke zeolieten zijn natroliet, heulandiet en stilbiet. Kunstmatige zeolieten worden onder andere gebruikt in wasmiddel, kattengrit en katalyse.

Er zijn vele vormen van, onder andere Natroliet: natriumsteen, Grieks natron; soda, lithos, steen, en Scoleciet: Grieks skolex; wormachtig,  het zwelt eerst in een vlam en wriemelt als een worm voordat het smelt. Ze hebben een hardheid van 5-5.5 en S. G. van 2.3 glasglanzend en vezelig met zijdeglans, doorzichtig tot doorschijnend, kleurloos tot wit, geel, groen of roodachtig. Natroliet smelt in een vlam en Scoleciet niet.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/