Vlinder namen.

Vlinder namen, naam verklaring,  etymolgie, mythologie, historie.

Geschreven door Nico Koomen. Het is moeilijk. Van vlinders zijn er geen namen bekend waar ze vanaf stammen. Alleen dat ze meestal naar mythologische namen genoemd zijn. Ook hun inlandse namen hebben geen verbinding met de Griekse of Latijnse woorden. Ik probeer hier de namen te achterhalen, zal wel eens missen, maar men kan het dan verbeteren.

Klik hier voor planten soorten.

Klik hier voor Nederlandse plantennamen.

Klik hier voor Latijnse plantennamen.

Klik hier voor persoonsnamen, jongens en meisjes namen.

Klik hier voor plaatsnamen en hun betekenis.

Klik hier voor dieren.

Klik hier voor middeleeuwse woorden en verklaringen.

Klik hier voor namen van mineralen en edelstenen.

 

Abaeis. Grieks aba/hebe; jeugd.

Abaeis nicippe. Nicippe is een naam gegeven aan verschillende figuren uit de Griekse mythologie. Een van hen was een dochter van Thespius en Megamede, 試n van vijftig broers en zussen in totaal. Ze was een geliefde van Hercules met wie ze een zoon had, Antimachus. Een andere was de dochter van Pelops en Hippodamia die de vrouw van Sthenelus was; samen hadden ze drie kinderen, Alcyone, Medusa en Eurystheus. Een derde met dezelfde naam was een priesteres van de godin Demeter, de godin nam de vorm aan van Nicippe om Erysichthon te stoppen met het vernietigen van een heilige bos.

 

Abraxas. Grieks a; niet, baxis; stem.

Abraxas grossulariatus. Grossulariatus, van grossularia; kruisbes-achtig.

 

Achaea. Grieks achaia, epitheton of toevoeging van Demeter. Het is ook de naam voor een regio in Griekenland.

Achaea ezea. Ezea; onbekend.

Achaea janata, Janata is een vreemd woord, lijkt wel Indisch. Of komt het van Janus, of van lanata? Castor semi looper.

Achaea mezentia. Mezentium was een oude streek in Itali in de tijd dat Eneas daar arriveerde.

 

Acharia. Grieks acharis; ondankbaar.

Acharia brunnus. Latijn brunus; bruin. Zo ook Brennus een Gallische leider van de 4e eeuw voor Christus die aanviel en plunderde Rome.

 

Acherontia, naar Acerenza, stad in Apuli. Acheronta, Acheron stond bekend als de rivier van ellende en was een van de vijf rivieren in de Griekse onderwereld. In de Homerische gedichten werd de Acheron beschreven als een rivier van Hades waarin Cocytus en Phlegethon beide stroomde. De Romeinse dichter Vergilius noemde het de belangrijkste rivier van Tartarus waaruit de Styx, Lethe, Acheron en Cocytus beide sprongen. De net doden zouden worden overgezet over de Acheron door Charon om in de Onderwereld gevoerd te worden.

Acherontia atropos, Griekse Atropos, de onafwendbare. Ze was een van de drie ongeluksgodinnen, de Parzen, die de door haar zusters gesponnen levensdraad afsnijdt. Doodshoofdvlinder, Engelse death ヤs head hawkmot, Duitse Totenkopfschwarmer, deze vliegen alleen ユs morgens of ユs avonds laat en dan noemt men ze wel sphinxenuil.

 

Achlyodes. Grieks achlyodes; mistig.

Achlyodes busirus. Volgens Isocrates is Busirus een zoon van Poseidon en speelt hij een rol in de sage van Hercules Busiris laat alle bezoekers offeren aan de goden, maar Hercules weet hem te verslaan. Dit verhaal lijkt te zijn gebaseerd op het verhaal in de Egyptische mythologie waarin Osiris door Seth wordt gedood, maar vervolgens weer uit de dood herrijst. Het graf van Osiris lag in de plaats Per Osiris dat later de Griekse naam Busiris (Neder-Egypte) kreeg. Volgens Apollodorus van Athene was Busiris echter 試n van de vijftig zonen van Aigyptos, de stichter van de beschaving in het Oude Egypte.

 

Aclytia. Grieks a; niet, klytos, illuster of beroemd.

Aclytia heber. Abraham was de zesde in afstamming van Heber, zie Genesis 46; 17, Numeri 26;45, Richteren 4; 24, Kronieken 4; 18 n 8;7.

 

Acolasis. Grieks a; niet, kolasis; straf.

Acolasis capensis. Capensis; van Kaap de Goede Hoop.

Acolasis phasis. De Phasis River had zijn bovenloop in de Kaukasus en stroomde naar beneden door het land van Colchis aan de Zwarte Zee. De volgende grote rivieren, gepersonifieerd door de Grieken, waren de Thermodon op de Aziatische kust naar het zuidwesten en de Tanais (Don) naar het noorden. Philostratus; ヤDe Argo droeg zijn vijftig helden in de Phasis na het passeren van de Bosphorus en Clashing Rocks. Je ziet de rivier zelf liggend op een diep bed van biezen. Zijn gelaat is grimmig want zijn haar is dik en staat rechtop, zijn baard trilt en zijn ogen glanzen en het overvloedige water van de beek omdat het niet voortkomt uit een kruik zoals meestal de gewoonte is, maar komt in een stroom met zijn hele figuur en geeft ons om te begrijpen hoe een grote stroom in de Pontus wordt gegoten. "
Acolasis tanais. Tanais, nu rivier Don. In de oudheid werd de rivier gezien als de grens tussen Europa en Azi, te beginnen met de meest oostelijke punt tot aan de mond, tussen de volkstuinen van de zonen van Noach, die van Jafet in het noorden en die van Sem naar het zuiden. In de tijd van de oude Scythen was ze in het Grieks bekend als de Tanais en een belangrijke handelsroute sinds die tijd. Tanais verschijnt in de oude Griekse bronnen zowel als de naam van de rivier en van een stad erbij gelegen in de Maeotianische moerassen. Plinius geeft de Scythen de naam van de Tanais. Volgens Plutarchus was de Don rivier ook de thuisbasis van de legendarische Amazones uit de Griekse mythologie.

 

Acontia. Acontia, Akont誕s of vliegende slangen komt van Grieks ak溶tion; pijl, en is de naam van verschillende soorten giftige slangen, snel als een pijl, dus ook vliegende slangen te noemen zelfs als ze niet vliegen.

Acontia caffraria. Caffraria droplet. Caffraria, van kaffir; kaffer, een Arabisch woord voor zwarte Afrikanen.

 

Acosmeryx. Grieks a; niet, kosmetheis; versierd, onversierd?

Acosmeryx anceus. Anceus, zoon van Aphareus, een van de Argonauten.

 

Acraea. Acraea, een godin beschermster van de bergtoppen, bijvoorbeeld Hera.

Acraea cepheus. Cepheus. In de hemel van het noordelijk halfrond is het sterrenbeeld Cepheus, koning van Ethiopi, en dat van zijn vrouw Cassiopeia. Cassiopeia beweerde dat zij en haar dochter Andromeda nog mooier waren dan de zee nimfen, de Nere錨en. Beledigd dienden de Nere錨en een klacht in bij de zeegod Poseidon die voor een overstroming zorgde en een zeemonster om Cepheus land te vernietigen. Cepheus was verteld dat alleen het offer van zijn enige dochter Andromeda het koninkrijk kan redden. Daarna werd Andromeda vastgeketend aan een klif om te worden verslonden door het zeemonster. Op hetzelfde moment komt Perseus, een beroemde Griekse held, langs op reis naar de kustvan het noorden. Perseus merkte de mooie Andromeda op en werd meteen verliefd op haar en besloot meteen om de jonge vrouw te redden. Perseus gebruikt magische sandalen die hem in staat stelde om te vliegen en ook het hoofd van de Gorgone Medusa. Medusa 's hoofd had de macht om iets te veranderen in steen. Andromeda en Perseus trouwden en een van hun kinderen, Perses, werd de koning van Ethiopi toen Cepheus stierf.

Acraea egina. Egina is een eiland van Attica. Aegina was een figuur uit de Griekse mythologie, de nimf van het eiland dat ​​haar naam draagt, Egina. De archa不che tempel van Aphaea, de ヤonzichtbare Godin", op het eiland werd later vervangen door de cultus van Athena. Hoewel de naam Aegina een geit-nimf, betekent net zoals Amalthea was te Kreta, kreeg ze op het vasteland een identiteit als de dochter van de riviergod Asopus en de nimf Metope, van hun twaalf of twintig dochters waarvan vele geteisterd werden door Apollo of Zeus. Aegina baarde ten minste twee kinderen: Menoetius bij Actor en Aeacus door Zeus die beiden koningen werden. De sterfelijk zoon Menoetius was koning van Opus en werd gerekend tot de Argonauten. Zijn zoon was Patroclus, Achilles neef. De onsterfelijk gemaakte Aeacus was de koning van Aegina en stond bekend om zijn bijgedragen aan Poseidon en Apollo in de bouw van de muren van Troje. Door hem werd Aegina was de overgrootmoeder van Achilles, zoon van Peleus. Elegant egina.

Acraea eponina. Epona was een beschermer van paarden, pony's, ezels en muilezel. Ze was vooral een godin van de vruchtbaarheid, zoals blijkt uit haar kenmerken van een patera, hoorn des overvloed, aren en de aanwezigheid van veulens in een aantal sculpturen. Zij en haar paarden mogen ook de leiders van de ziel zijn in het na leven. De verering van Epona, e enige Keltische godheid die vereerd werd in Rome zelf was wijdverspreid in het Romeinse Rijk tussen de eerste en derde eeuw na Chr. Dit is ongebruikelijk voor een Keltische god van wie de meesten werden geassocieerd met specifieke plaatsen. Eponina; kleine lieve Epona. Orange acraea, small orange acraea.

Acraea horta. Horta, van Latijn hortus; tuin. Garden acraea.

Acraea medea. Medea een tovenaarster uit Colchis die Jason hielp het Gulden vlies te veroveren. Hij nam haar mee naar Griekenland, maar liet haar in de steek voor de dochter van de koning van Corinthi, waarna Medea gruwelijk wraak nam door hun twee zoontjes te vermoorden alsook de koning van Corinthi en zijn dochter.

Acraea serena. Serena was een edelvrouw. In 384 arrangeerde Theodosius haar huwelijk met de opkomende officier Stilicho om van zijn bijstand verzekerd te zijn. Ze kregen een zoon, Eucherius, en twee dochters, Maria en Thermantia. Zosimus vermeldt hoe Serena, Christelijk, de ketting nam van het standbeeld van Rhea Silvia en plaatste het op haar eigen nek. Een oude vrouw, de laatste van de Vestaalse maagden, verscheen die Serena bestrafte en vermeldde haar daad als een daad van goddeloosheid. Serena werd vervolgens onderworpen aan vreselijke dromen dien haar eigen vroegtijdige dood voorspelden. Stilicho werd ge匝ecuteerd op Honorius order in 408. Tijdens het beleg van Rome door de Visigoten in het volgende jaar, werd Serena valselijk beschuldigd van samenzwering met de Goten en werd ge匝ecuteerd met toestemming van Galla Placidia.

 

Actias, zo genoemd door William Elford Leach. Actais; van Actium. De slag bij Actium was een zeeslag op 2 september 31 v.Chr. voor de kust van Griekenland waar de vloot van Marcus Antonius en Cleopatra vocht tegen de vloot van Octavianus.

Actias luna, Luna moth, Amerikaanse maanvlinder, genoemd naar Luna; maan, naar de vlekken op de vleugels, Luna de maangodin met de Griekse tegenhangster Selene. Amerikaanse maanvlinder, luna moth.

 

Actinote. Grieks aktinotos; versierd met stralen.

Actinote euryta. Eurytus, naam van verschillende personen. Koning Eurytus van Oechalia, Thessali, die de zoon was van Melaneus en ofwel Stratonice of de gelijknamige heldin Oechalia. Hij trouwde met Antiope, dochter van Pylon en had deze kinderen: Iphitus, Clytius, Toxeus, Deioneus, Molion, Didaeon en een zeer mooie dochter, Iole. Volgens Homerus werd Eurytus zo trots op zijn boogschietkunst dat hij Apollo uitdaagde. De god doodde Eurytus voor zijn hoogmoed.

Actinote thalia. Thalia, Thaleia was een van de Muzen, de godin van muziek, zang en dans. Haar naam komt van Grieks thaleia; veel feesten of bloeiend.

Actinote violae. Violae; viool, Latijn vitula; snaarinstrument, mogelijk van Vitula, Romeinse godin van vreugde.

 

Adelotypa. Grieks adelos; verborgen, typa; type, vorm.

Adelotypa penthea. Penthea; Grieks penthos; treurend. Of de vrouwelijke vorm van Pentheus, een koning van Thebe. Zijn vader was Echion, de wijste van de Spartoi. Zijn moeder was Agave, de dochter van Cadmus, de stichter van Thebe, en de godin Harmonia. Zijn zus was Epeiros.
 

Adelpha. Grieks adelphe; zuster.

Adelpha cocala. Cocalus was een koning van Kamikos in Sicili. Na de ontsnapping van Daedalus en zijn zoon Icarus van koning Minos opsluiting en de daaropvolgende dood van Icarus kwam Daedalus aan op Sicili waar hij werd verwelkomd door Cocalus. Minos was echter vastbesloten om Daedalus te vinden en hij reisde van stad tot stad en bood een uitdaging: hij presenteerde een spiraalvormige schelp en vroeg om het helemaal door te rijgen. Toen hij Kamikos bereikte wist dat Cocalus dat Daedalus in staat was om de puzzel op te lossen en liet het aan hem zien. Daedalus bond de draad om een mier, die liep door de zeeschelp en reeg het helemaal door. Minos wist toen dat Daedalus zich schuil hield in de hof van Cocalus en eiste dat hij overhandigd werd. Cocalus slaagde om hem te overtuigen om eerst een ​​bad te nemen en Cocalus dochters doodden vervolgens Minos. Cocala sister.

Adelpha cytherea. Cytherae, bijnaam van Aphrodite, naar de cultus plaats, Cythera, een eiland in Griekenland, een van de Ionische eilanden. Smooth banded sister.

Adelpha iphiclus. Iphicles was de halfbroer van Hercules als zoon van Alcmene en haar menselijke echtgenoot Amphitryon, terwijl Hercules door Zeus haar zoon was. The Iphiclus sister.

Adelpha mesentina. Mesentina, van Grieks mesos; middelste, enteron; goed. Mesentina sister.

 

Aegocera. Grieks aix; geit, keras; hoorn

Aegocera venulia. In 68 na Christus volgens Tacitus scheidde Cartimandua van haar man en trouwde Venulius, zijn wapendrager. Dit leidde tot interne strijd tussen Venutius die ook anti Romeins was en Carlimandua waar Cartimandua gered wordt door Romeinse helpers. Dit veranderde de situatie van de vijandige buren op de grens van Rome en leidde tot een reeks van acties door de toenmalige gouverneur, Q. Petilius Cerialis en zijn opvolgers, de Brigantes. Of van Venilia; komt wuivend aan wal naar de gekrulde zuiger.

 

Aellopos. Grieks aellopos; snel.

Aellopus ceculus. Ceculus, onbekend.

Aellopos fadus. Cuspius Fadus was een oude Romeinse procurator van Judaea in 44-46 na Chr. Na de dood van koning Agrippa, in 44 na Christus, werd hij benoemd tot procureur door Claudius. Tijdens zijn regering werd de vrede hersteld in het land en de enige verstoring is gemaakt door 試n Theudas die naar voren kwam met de bewering dat hij een profeet was. Maar hij en zijn volgelingen werden ter dood gebracht door het commando van Cuspius Fadus. Fadus sphinx.

Aellopos tantalus. Tantalos was een rijke Lydische koning en een gunsteling, maar misschien ook de zoon van Zeus en de oceanide Pluto. Tantalus was de grondlegger van het geslacht der Tantaliden, later beter bekend als Atriden. Tantalus werd door Zeus uitgenodigd om bij de Olympische goden te komen eten, een grote eer, die hem echter zuur zou opbreken door zijn eigen fouten. Tantalus verraadde geheimen die Zeus hem verteld had. Daarnaast stal hij nectar en ambrozijn, godenvoedsel dat het geheim van onsterfelijkheid zou bevatten, opdat zijn vrienden het konden proeven. Toen hij op een dag de goden had uitgenodigd voor een banket schotelde Tantalus hun zijn in stukken gesneden zoon Pelops voor om te testen of zijn gasten wel degelijk alwetend waren. De goden ontdekten het direct en aten niets van het vlees. Alleen Demeter, die nog met haar hoofd bij de roof van haar dochter door Hades was, at gedachteloos een stuk van Pelops schouder op. Zeus beval Hermes de lichaamsdelen van Pelops te verzamelen en maakte er weer een lijf van; Demeter gaf een stukje ivoor om Pelops schouder op te vullen. Rhea wekte Pelops weer tot leven. Zeus stuurde Tantalus naar de onderwereld, meer bepaald naar het onherbergzaamste stuk daarvan, de Tartarus, om daar een eeuwigdurende marteling te ondergaan. Tantalus moest tot zijn kin in een poel water staan, maar telkens als hij dorst had en zijn lippen naar het water bewoog, zonk het weg in de aarde. Hongerig probeerde hij ook van de fruitbomen te plukken die juist boven hem hingen, maar tevergeefs: als hij bijna een stuk fruit had, stak er juist een harde wind op die de takken buiten zijn bereik blies. Boven hem lag er een rotsblok dat elk moment kon vallen. Omdat Tantalus zo veel te lijden had in de onderwereld, noemt men tot op de dag van vandaag het feit dat men iets graag wil maar net niet kan krijgen een tantaluskwelling. Tantalus riep een vloek af over zijn familie die voortduurde totdat Orestes deze ophief. Tantalus sphinx.

Aellopos titan. Titan, uit Latijns titan, uit Griekse titan, lid van een mythologische ras van reuzen die probeerden de hemel te halen door het stapelen van Mount Pelion op de berg Ossa, maar werden omvergeworpen door Zeus en de andere goden. Ze stammen af ​​van Titan, oudere broer (of kleinzoon) van Kronos. Titan sphinx.

 

Aeria. Aeria; vliegend.

Aeria eurimedia. Eurimedia, wel van media; midden, en aureus; goud. Banded tigerwing.

 

Aeropetes. Aeropetes; vliegend

Aeropetes tulbaghia, door Linnaeus genoemd naar zijn vriend Rijk Tulbagh, gouverneur van de Nederlandse Kaapkolonie van 1751 tot 1771. Table mountain beauty of mountain pride.

 

Aglais. Grieks aglaos; schijnend.

Aglais io (Inachis io) Io, naar Io: viool, dochter van Inachus, een riviergod. Ze was een priesteres van Hera in Argos die door Jupiter bemind werd en later in een koe veranderd werd. Hera had het door en vroeg Zeus om haar de koe als geschenk te geven.Toen Hera Io had gekregen plaatste ze haar, om haar bij Zeus weg te houden, onder de toeziende ogen van Argus, het honderdogige monster dat zijn ogen om de beurt kon laten slapen. Zeus beval Hermes om Argus te doden. Dat lukte hem door alle honderd ogen in slaap te zingen. Hera stuurde een horzel om Io te steken wanneer ze op aarde liep. Uiteindelijk kwam ze Prometheus tegen na de Bosporus (ossenpassage) over te steken. Prometheus maakte haar toen bovenop de Kaukasus vast en zei haar dat ze weer mens zou worden en ze een van de voorvaderen zou worden van een grote held, Hercules. Io vluchtte over de Ionische Zee naar Egypte waar ze terug werd veranderd in een mens door Zeus. In Egypte schonk ze het leven aan haar zoon Epaphus. Later trouwde ze met Telegonus, een Egyptische koning. De dagpauwoog, Duitse Tagpfauenauge, Engelse peacock butterfly.

Aglais urticae; brandnetel, is de kleine vos, in Duitse is het de Kleine Fuchs. De kleine vos is genoemd naar zijn vosrode kleur. Engelse small tortoiseshell.

 

Agrapha. Grieks a; niet, grapha, schrijven, niet beschreven.

Agrapha ahenea. Ahenea; bronsachtig.

 

Agraulis. Grieks agraulos; leeft in de velden.

Agraulis vanillae. Vanilla; kleine schede, peul, zie vanille. Gulf fritillary of passion butterfly.

 

Agrius. Agrius, Grieks agrios; woest.

Agrius convolvuli. Convolvuli, van Convolvulus; winde. Windepijlstaart. Convolvulus hawk moth.

 

Agrochola. Grieks agrios; woest, chole; gal.

Agrochola emmedonia. Emmedinia; Grieks emmeles; harmonieus, donius van domius; huis, heer?

 

Agrotis, Latijn agrestis; van de akkers, landelijk.

Agrotis cinerea; grijs, de vleugels, grijze worteluil, aardrupsuilen zijn zo genoemd omdat de rupsen in de grond leven waar ze zich voeden met wortels, knollen en dergelijke. Light feathered rustic, Aschgraue Erdeule.

Agrotis ipsilon. Ipsilon, of genoemd naar de Griekse letter upsilon, Latijn Y, of naar Ypsilon, een stad in Noord Griekenland. Dark sword grass of black cutworm.

 

Aguna. Aguna, van Hebreeuws wat een verlaten vrouw betekent en weer zal trouwen, Ruth 1; 13?

Aguna coelus. Coelus; hemel.

 

Agyrta. Micilia; Latijn mycelium, Grieks mukes, paddenstoel of van domicilium?

Agyrta micilia. Grieks agyrtos; verzamelaar.

Agyrta porphyria. Porphyria; Grieks porphyros; purper.

 

Aides. Grieks aides; bruin.

Aides brino? Brino silverpatch.

Aides duma argyrina. Duma, plaats op westelijke Jordaanoever. Argyrina, van Grieks argyros; zilver. Duma silverpatch.

 

Aidos. Grieks aidos; schaamte.

Aidos amanda. Amanda, vrouwelijke vorm van de heilige naam Amandus; waard om geliefd te zijn. Wel een naam van een kennis van Stoll.

 

Alcides. Grieks alke; kracht.

Alcides orontes. Van Oceanus en Tethy zijn geboren de Oceanides. Daarvan kwamen de rivieren: Strymon, Nijl, Eufraat, Tanais (Don), Indus, Cephisus, Ismenus, Axenus (Axios), Achelous, Simoeis, Inachus, Alpheus, Thermodon, Scamandrus, Tigris, Maeandrus, Orontes. Opposianus zegt; Vroeger werd de vlakte aan de voet van Emblonos (in Syri) overstroomd. Sindsdien vloeit de orontes met een grote hoeveelheid in zijn ijver en vergeet ze zee en brandt met verlangen naar de donkere ogen nimf, de dochter van Okeanos. Hij treuzel te midden van hoogten en de vruchtbare aarde en is niet bereid om van zijn hopeloze liefde voor Meliboia af te zien. Met bergen wordt hij aan beide kanten omringd. Uit het Oosten komt de verheven vorm van Diokleion en uit het Westen de linker hoorn van Emblonos en in het midden ervan woedt in de vlakten, ooit groeiend en bedreigend de muren en overstromingen met zijn wateren het vasteland en een keer het eiland (de Khersonese), mijn eigen stad. Daarom was de zoon van Zeus, (Hercules) bestemd om terstond met knots en machtige handen om het water te verdelen en gaf elk een aparte loop in de vlakte en hij deed zijn machtige arbeid toen hij de gordel van de omringende heuvels sneed hun steenachtige banden en stuurde de rivier tot de monding en leidde ze naar de kust. En luid brulde de diepe zee en het machtige lichaam van de Syrische kust echode daartoe. Zo maakte de machtige Orontes een geluid van angst loeien aan de oevers en ze brulden machtig tegen de landtongen toen ze ontvingen binnen hun boezem het zwellen van de nieuwe zee en de zwarte en vruchtbare aarde nam weer hart en ontstaat uit de golven een nieuwe vlakte van Hercules.ユ

 

Alesa. In Epirus was een stad die Alesa, Elissa en Lesa genoemd werd. Alesa is ook een vrouwennaam die groot geluk betekent. Is het niet met Amesis geheel een vrouwennaam met Latijnse uitgang?

Alesa amesis. Amesis. In het begin van de zesde eeuw werd de farao Amiries omvergeworpen door Ames, een burger die niet uit de lijn van de farao's was. Na Ames werd Egypte geregeerd door farao Pamaitic III. Of is het een vorm van emesis; braken? Riodinid butterfly.

 

Aletis. Grieks aletis; vagebond.

Aletis helcita. Helcita trouwde en vermoordde in de huwelijksnacht Cassus, een van de 50 zonen van Aegyptus.

 

Aloeides. Grieks aloe; Alo, eidos; verschijning.

Aloeides pierus. Pierus, de naamgever van Pieria, zoon van Makednos en vader bij Antiope of Pieria of Euippe van de Pierides, negen maagden die genoemd zijn naar de negen muzen en geloven dat hun vaardigheden even fantastische groot waren als van de Muzen. Ze hielden daarna een wedstrijd met de Muzen en wordten verslagen en omgevormd tot eksters. Van Pierus wordt wel eens gezegd dat hij vader van Linus of Oeagrus was en daarom de grootvader van Orpheus. Een andere Pierus was de zoon van Thessalische Magnus en Meliboea en de geliefde van de de muze Clio en vader van Hyacinthus. Pierus was geliefd bij de muze Clio omdat Aphrodite haar met passie had ge貧spireerd als straf voor het bespotten van de godin voor haar liefde voor Adonis. Dull copper.

 

Alpenus. Alpenus, hoofdstad van Locris, ten noorden van Thermopylae.

Alpenus maculosa. Maculosa; gevlekt.

 

Alypia. Grieks alypia; zonder droefheid.

Alypia octomaculata, Octomaculata; octo; 8; maculata; vlekken.

 

Amarynthis. Grieks amarysso; ik schijn.

Amarynthis meneria. Van Grieks mene; maan en zo maanachtig? Meneria metalmark.

 

Amata. Amata was een Vestaalse maagd. Of van Amata (ook wel Palanto), in de Romeinse mythologie de vrouw van koning Latinus van de Latijnen. Zij en Latinus had een dochter Lavinia en geen zonen. Toen de held Aeneas aangeklaagd werd voor de hand Lavinia in het huwelijk antwoordde Amata tegen hem dat ze al Lavinia had beloofd aan Turnus. Op hetzelfde moment werd ze op instigatie van Alecto, die handelde volgens het verzoek van de godin Juno, en verborg haar dochter in de bossen en wek te het vrouwvolk van de Latijnen op en slaagde er in om aan te wakkeren de oorlog tussen de mensen van koning Mezentius, de Etrusken (nu verbonden met Turnus) en Aeneas Trojanen. Toen Amata werd meegedeeld dat Turnus in de strijd was gevallen hing ze zichzelf op.

Amata cysseus. Cysseus was de moeder van Hecuba die Paris kreeg.

Amata polidamon. Polidamon, van Grieks poli; veel en damon; getemd? Damon en Pythias waren vrienden die in de 4de eeuw voor Christus op Syracuse leefde. Toen Pythias ter dood werd veroordeeld, mocht hij vrij om te gaan op voorwaarde dat Damon zijn plaats in de gevangenis tijdelijk innam. Pythias keerde terug vlak voor dat Damon moest worden ge匝ecuteerd in zijn plaats en de koning was zo onder de indruk van hun loyaliteit aan elkaar dat hij gratie gaf aan Pythias. 

 

Amathusia. Amathus, een van de oudste koninklijke steden van Cyprus. Er was een tempel van Aphrodite en Adonis.
Amathusia phidippus. Phidippus; hij die de paarden spaart, was een zoon van Thessalus en Chalciope en broer van Antiphus en Nesson. Phidippus was een van de vrijers van Helena en dienovereenkomstig nam hij deel aan de Trojaanse Oorlog. Hij en zijn broer Antiphus leidde een contingent van dertig schepen uit Nisyrus, Carpathus, Casus, Cos en Calydnae. Na de oorlog en de storm verspreidden de Griekse schepen zich en Phidippus zette zich op Andros terwijl Antiphus naar de land van de Pelasgen ging en na het in bezit te hebben genomen noemde hij het Thessali naar hun vader. Palmking.

 

Amauris. Grieks a; niet, mauros; donker.

Amauris damocles. Damocles; roem van de mensen, was ene hoveling van Dionysius de Oudere, tiran van Syracuse. Hij was een vleier die tegen Dionysius zei hoe jaloers iedereen wel op hem was. Dionysius bood hem daarop op een dag een banket aan in zijn paleis. Eerst vond Damocles het fijn om in die weelde te leven, tot hij merkte dat er boven zijn hoofd door Dionysius een zwaard aan een paardenhaar was gehangen om het gevaar te laten zien waardoor iemand, die gelukkig of machtig is, voortdurend wordt bedreigd. Onmiddellijk verloor Damocles de wil om in voortdurende weelde te leven. Damocles leeft voort in de uitdrukking "Het zwaard van Damocles hangt hem/haar boven het hoofd", een continu dreigend en acuut (levens)gevaar, te midden van voorspoed, volkomen onbeheersbaar en onafwendbaar. Small monk.

Amauris egialea. Egialea, stad in Peloponnesus. Egialeus was de eerste koning onder wiens regering dat deel van de Peloponnesus Egiale genoemd wordt. In dat land bouwde hij op het open veld de stad Egialea met een citadel die alle grond bedekte waar eens de tempel van Minerva stond. Egialus was de vader van Europs, van die kwam Telchis wiens zoon Apis was.

Amauris niavius. Niavius is onbekend, mogelijk van Glaucippe Niavium, een van de Dana錨en, dochter van Danaus en Polyxo. Ze trouwde en vermoordde Potamon, zoon van Aegyptus en Caliadne. The Friar

 

Amerila. Amerila, onbekend, Grieks a niet; merila; merel?

Amerila vidua. Vidua; weduwe.

Amerila vidua mauritia. Mauritius; uit Mauritius.

 

Ametris. Grieks ametria; onmatigheid.

Ametris nitocris. Nitocris zou de laatste farao van de zesde dynastie zijn geweest. Haar naam is te vinden in de geschiedenis van Herodotus en geschriften van Manetho, maar haar historiciteit is twijfelachtig. Ze zou een interrum koningin zijn geweest. Als ze in een historisch persoon is dan kan ze ze een zus zijn van Merenre Nemtyemsaf en de dochter van Pepi II en koningin Neith. Seagrape spanworm.

 

Ammalo. Ammalo is onbekend, heeft het iets te doen met Malus; appel? Plechtigheden die aan Jupiter werden gewijd heten onder andere Ammalo.

Ammalo helops. Helops was 試n van de Thessalioi. Het meest bekende verhaal over de Thessalonisch Centaur is wanneer zij en 試n Centaur met de naam Hylonome waren uitgenodigd voor het huwelijk van hun halfbroer Peirithoos, de Lapithen koning. De Thessalonische Centaurs werden dronken en probeerde de bruid en de vrouwelijke gastenweg te dragen. In de strijd die de volgde werden alle Centaurs weggevaagd. Waarschijnlijk was Helops een van de gedode.

 

Amphion. Amphion en Zethus, in de Griekse mythologie, de tweelingzonen van Zeus bij Antiope. Als kinderen waren ze achtergelaten op de berg Cithaeron om te sterven, maar werden gevonden en opgevoed door een herder. Amphion werd een grote zanger en muzikant, Zethus een jager en herder. Na weer bij hun moeder te zijn herbouwden en versterkten ze Thebe, grote blokken steen vormden zichzelf in de muren bij het geluid van Amphion 's lier. Later trouwde Amphion met Niobe en pleegde zelfmoord na het verlies van zijn vrouw en kinderen.

Amphion floridensis. Floridensis; uit Florida, ensis; plaats.

 

Amphisa. Grieks amphi; rond, isos; egaal.

Amphisa gerningiana. Gerningia is door Stoll genoemd naar de heer Gerning, verzamelaar van vlinders.

 

Amplypterus. Grieks amblys; stomp, pteron; vleugel.

Amplypterus panopus. Panopus, met een dochter Panope, een nimf, een van de Nere錨e.

 

Amsacta. Amsactus, plaats midden in Itali wiens water zo zwavelachtig is dat ze alles vernielt wat er komt.

Amsacta lactinea. Lactinea, Latijn lacteus; melkachtig. Red tiger moth.

 

Anaea. Grieks anaia, Anaea, stad van Cari.

Anaea troglodyta astia. Grieks astia; ster, of vaartuig of houder. Troglodyta, troglodyte; bewoner van grotten. Florida leafwing, portia of Florida goatweed butterfly.

 

Anagrapha. Grieks ana; achteruit, graphe, geschreven.

Anagrapha falcifera. Falcifera; draagt een sikkel. Celery looper.

 

Anartia. Grieks anartoa; ik hang.

Anartia amathea. Toen Zeus geboren werd verborg zijn moeder, Rheia of Rhea hem voor zijn vader, Kronos of Cronos en plaatste het kind in de zorg van Amathea. Ze voedde Zeus met geitenmelk. In sommige versies van het verhaal is Amathea een geit of een nimf in plaats van een Nere錨e. Uit dankbaarheid gaf Zeus Amathea de hoorn van een geit die haar alles wat ze wenste zou geven. Deze hoorn werd de Horn of Plenty, die de Romeinen noemden hoorn des overvloed, uit het Latijn cornu copiae. Brown of scarlet peacock.

Anartia jatrophae. Jatrophae, van Jatropha, purgeernoot. White peacock.

 

Ancyluris. Grieks agkylos; gedraaid, oura; staart.

Ancyluris aulestes. Aulestes, stichter van Perugia die zijn schip brengt om Aeneas te helpen maar gedood wordt door Messapus. Van Aulestes en Ocnus wordt gezegd dat ze de zoons waren van de Tiber rivier en van Manto, dochter van Teiresias en een profetes. Ze zou de stichter van de stad Mantua zijn, volgens anderen van Mantus, zoon van Dispater, vader van de onderwereld of Dispater zelf.

Ancyluris meliboeus. Virgilius in zijn Bucolica heeft een dialoog tussen twee herders, Tityrus en Meliboeus. Het geluk is de een goedgezind, de ander niet. Tityrus zal, geholpen door een jongeman in Rome, zijn rustige leventje voortzetten. Meliboeus is onteigend en moet ver weg trekken.

Ancyluris tedea. Tedea of Tegaea, onzeker, nu Moklia, stad in Arcadi in de Peloponnesus.

 

Antaea. Grieks antaea; tegenstander.

Antaea juturna. Juturna was een godin van de fonteinen, putten en bronnen. Ze was een zus van Turnus en steunde hem tegen Aeneas door hem het zwaard te geven nadat hij het laten vallen in een gevecht evenals hem wegnemen van de strijd toen het leek dat hij gedood zou worden. Ze was de moeder van Fontus bij Janus. Jupiter veranderde haar in een waternimf en gaf haar een heilige bron in Lavinium, Latium, evenals een andere in de buurt van de tempel van Vesta in het Forum Romanum. Het zwembad naast de tweede put was genaamd Lacus Juturna. Juturna had een affaire met de Jupiter, maar de geheime bedoeling werd verraden door een andere nimf, Larunda, die Jupiter sloeg met stomheid als straf.

 

Antaeotricha. Grieks antaios; tegenstander; trix, tricha; haar.

Antaeotricha walchiana. Walchiana is wel naar een bekende of ontdekker als bijvoorbeeld Walch, Walchus.                               

Antaeotricha renselariana. Renselaria, Renselaria-achtig, (Peltandra canadensis) of genoemd naar een kennis van Caspar Stoll als Rensel, Renselarus.

 

Antarctia. Grieks anti; tegen, Actia; gewijd. Pre- puberale en adolescente Atheense meisjes werden naar het heiligdom van Artemis gestuurd op Brauron om de Godin een jaar te dienen. Gedurende deze tijd waren de meisjes bekend als arktoi of kleine zij - beren.

Antarctia brunnea. Brunnea wel van brunneus; bruin.

 

Anteos. Grieks anti; tegen, eos; aurora; dageraad.

Anteos maerula. Maerula denk je aan merel, Latijn Merula dat zwart betekent, ook een meisjesnaam. Yellow angled sulphur.

 

Anteros. Anteros, zoon van Ares en Aphrodite.

Anteros formosus. Formosus; prachtig, mooi gevormd. Formosus jewelmark.

 

Anthene. Anthene of van antenne of van Athena of Athene of Athina was de Griekse maagdelijke godin van de rede, intelligente activiteit, kunst en literatuur. Zij was de dochter van Zeus; de geboorte is uniek omdat ze geen moeder had. In plaats daarvan sprong ze volgroeid en gekleed in uit het pantser van Zeus'voorhoofd. Ze was woest en dapper in de strijd; echter ze nam slechts deel in oorlogen die de staat en het huis verdedigde van vijanden. Ze was de beschermheilige van de stad, handwerk en de landbouw. Ze vond de teugel, die de mens nodig had om paarden te temmen, de trompet, fluit, de pot, de hark, de ploeg, het juk, het schip en de wagen uit. Ze was de belichaming van de wijsheid, rede en zuiverheid. Ze was Zeus favoriete kind en ze werd toegestaan ​​om zijn wapens te gebruiken met inbegrip van zijn bliksemschicht. Haar heilige boom was de olijfboom en ze werd vaak gesymboliseerd met een uil. Ze werd de beschermheilige godin van Athene na het winnen van een wedstrijd tegen Poseidon door het aanbieden van de olijfboom aan de Atheners. Het is duidelijk dat Athena en Athene uit dezelfde wortel stamt.

Anthene larydas. Anthene of van antenne of van Athena of Athene of Athina was de Griekse maagdelijke godin van de rede, intelligente activiteit, kunst en literatuur. Zij was de dochter van Zeus; de geboorte is uniek omdat ze geen moeder had. In plaats daarvan sprong ze volgroeid en gekleed in uit het pantser van Zeus'voorhoofd. Ze was woest en dapper in de strijd; echter ze nam slechts deel in oorlogen die de staat en het huis verdedigde van vijanden. Ze was de beschermheilige van de stad, handwerk en de landbouw. Ze vond de teugel, die de mens nodig had om paarden te temmen, de trompet, fluit, de pot, de hark, de ploeg, het juk, het schip en de wagen uit. Ze was de belichaming van de wijsheid, rede en zuiverheid. Ze was Zeus favoriete kind en ze werd toegestaan ​​om zijn wapens te gebruiken met inbegrip van zijn bliksemschicht. Haar heilige boom was de olijfboom en ze werd vaak gesymboliseerd met een uil. Ze werd de beschermheilige godin van Athene na het winnen van een wedstrijd tegen Poseidon door het aanbieden van de olijfboom aan de Atheners. Het is duidelijk dat Athena en Athene uit dezelfde wortel stamt. Larydas, onbekend buitenste laag? Spotted hairtail of common ciliate blue.

 

Antheraea. Antheraea; mogelijk van Grieks antheros, bloeiend, of van anthera; pappen, medisch gebruik.

Antheraea jana. Jana of Diana, de Romeinse godin van de maan, jacht en kuisheid, zie Janus.

Antheraea paphia. Een bijnaam van Aphrodite, afgeleid van de beroemde tempel van de godin te Paphos op Cyprus. South India small tussore.

Antheraea polyphemus. De oogvlekken zijn naar de Griekse mythe van de cycloop Polyphemus, zoon van Poseidon en Thoosa die een enkele groot rond oog had midden in het hoofd, dat naar de grote oogvlekken midden op de achterste vleugels. Zijn naam betekent overvloedig in zangen en legenden. Polyphemus moth.

 

Anthocharis; anthos; bloem, charis; houden van.

Anthocharis cardamines; pinksterbloem, Cardamine. De auroravlinder, oranjetipje, een der mooiste witjes. Orange tip, Duits Aurofalter.

 

Antiblemma. Grieks anti; tegen, blemma; kijken, oogopslag.

Antiblemma lothos. Lothos; een vorm van Lotus of van het Lot?

Antiblemma nitidaria. Nitidaria, nitida; glanzend-achtig.

Antiblemma sterope. Sterope is de naam van meerdere personen. 1, De moeder van de sirenen, bevrucht door Archelous. 2, Een van de Pleiaden, ook wel Asterope genoemd, moeder van Oenomaus. 3, Een dochter van Cassiope en Cepheus. 4, Een dochter van Acastus en Hippolyte. 5, Een paard van Helios.

 

Anticla. Grieks anti; tegen, kleia; bedrijven.

Anticla flavaria. Flavaria wel van flavus; geel, flaveria; geelachtig.

 

Antillea. Antillea, mogelijk van van Antilia of Antillia, een legendarisch eiland dat ligt ten westen van Spanje en Portugal, zie Antillen.

Antillea pelops. Pelops, legendarische stichter van de Pelopid dynastie in Mycene in de Griekse Peloponnesus die waarschijnlijk naar hem genoemd is. Pelops was een kleinzoon van Zeus, volgens vele vermeldingen kookte zijn vader Tantalus hem serveerde Pelops aan de goden bij een banket. Alleen Demeter, vanwege het verlies van haar dochter herkende hem niet en nam er aan deel. Toen het lichaam op bevel van de goden hersteld was ontbrak de schouder, Demeter ユs portie,; de godin verving dat van ivoor.
 

Antirrhea. Grieks ant; gelijkend, rheo; vloeien of rhinos; gezicht.

Antirrhea philoctetes, Philoctetes was de zoon van koning Phoias van Meliboia in Thessali. Hij maakte deel uit van de Argonauten en was een vriend van Hercules. Na diens dood ontving hij Hercules pijl-en-boog. Omdat hij leed aan een voetwonde die maar niet genas en die een niet te harden stank verspreidde liet Odysseus hem tijdens de afvaart naar Troje achter op het eiland Lemnos. Common brown Morpho of Northern Antirrhea.

 

Antona. Antona, onbekend, mogelijk van Latijn voor onschatbaar, kostbaar, of een vrouwelijke vorm van Anton, Antonius, naam van een bekende van Pieter Cramer.

Antona myrrha. Myrrha, ook bekend als Smyrna is de moeder van Adonis in de Griekse mythologie. Ze werd omgevormd tot een mirre boom na het vrijen met haar vader en beviel van Adonis als een boom. Hoewel het verhaal van Adonis Semitische wortels heeft is het onzeker waar de mythe van Myrrha ontstaan, al was het waarschijnlijk uit Cyprus. De mythe geeft de incestueuze relatie tussen Myrrha en haar vader, Cinyras. Myrrha wordt verliefd op haar vader en met trucs krijgt ze hem in geslachtsgemeenschap. Nadat hij haar identiteit ontdekt trekt Cinyras zijn zwaard en achtervolgt Myrrha. Zij vlucht over Arabi en na negen maanden wendt ze zich tot de goden om hulp. Ze krijgen medelijden met haar en zetten haar om in een mirre boom. En in in plantvorm baart Myrrha Adonis. Volgens de legende zijn de aromatische uitvloeiingen van de mirre boom Myrrha tranen.

 

Apatelodes. Grieks apatelos; vals; achtig.

Apatelodes firmiana. Firmiana is genoemd naar Karl Joseph von Firmian, 1716-1782.

Apatelodes nina. Nina hoofdgodin van Babyloni, dochter van Ea, zuster van Ningirsu. Een vorm van de grote moeder of Ishtar als een visgodin.

 

Apatura. Grieks apata: apathisch, bedrog; oura; staart.

Apatura iris. De Griekse naam Iris komt van het Griekse werkwoord eeiroo, dat 'preken; vertellen betekent. Haar Romeinse naam is Iris/Arcis. Wanneer de godin Iris een boodschap van hemel naar aarde brengt, verschijnt volgens de Griekse mythologie, als brug een regenboog. Iris zou een dochter van de zeegod Thaumas en de Oceanide Elektra zijn. Dat zij de dochter van een zeegod genoemd wordt laat zich hieruit verklaren dat bij de Grieken de regenboog uit zee scheen op te stijgen. De grote weerschijnvlinder is merkwaardig omdat hij aan de ene zijde bruin en aan de andere zijde blauw schijnt. Engels purple emperor, Duitse Grosser Schillerfalter.

 

Apaturina. Apaturinia, Apatura-achtig, Grieks apata: apathisch, bedrog; oura; staart.

Apaturina erminia. Erminia is een afleiding van Herminia, Romeins geslacht, of van Erminia. Toen haar vader de koning van Antiochi, werd gedood bij het beleg van Antiochi, viel Erminia in handen van de kruisvaarder, Tancred gaf haar haar vrijheid en herstelde haar alle schatten van haar vader. Dit gulle gedrag maakte dat ze verliefd werd op de christelijke vorst. Aladine, koning van Jeruzalem, nam de zorg voor haar. Toen de christelijke legers belegerde Jeruzalem kleedde ze zich in Clorinda 's harnas naar Tancred, maar worden ontdekt, vluchtte en leefde een tijdje met wat herders aan de oevers van de Jordaan. Ontmoette Vafrino, een geheime spion van de kruisvaarders, en onthulde aan hem het en wilde met hem terugkeren naar het christelijke kamp waar ze ​​Tancred gewond vond. Ze genas zijn wonden zodat hij in staat was om deel te nemen aan de laatste grote dag van het beleg. We zijn niet bekend met het uiteindelijke lot van haar.

 

Apaustus. Grieks apaustos; eindeloos.

Apaustus menes. Menes is de naam die Manetho gaf aan de eerste koning of farao van het Oude Egypte, die ergens tussen 3100-3000 v. Chr. geregeerd zou hebben. In het Oude Egypte werd Menes gezien als de farao die Opper- en Neder-Egypte tot 試n rijk wist te verenigen. Hij zou afstammen uit het dynastieke huwelijk van de veldheer-koning van Boven-Egypte, Narmer.

 

Aphrissa. Grieks a; niet, phryssa; overvloedig.

Aphrissa statira. In 325 v. Chr., na zijn verovering van India, keerde Alexander terug naar de stad Babylon en probeerde zijn kracht te consolideren voordat hij naar huis naar Griekenland ging. Hij probeerde actief om de Grieken de Perzen te mengen door huwelijk en gedeelde bevoegdheid. Om zijn bedoelingen te tonen trouwde hij met Darius zuster, Statira. Statira sulphur.

 

Apicia vibicaria. Grieks a; niet, picia; stekel? Vibex, striemen, aria; achtig, de tekening.

 
Aploschema. Grieks haploos, eenvoudig, schema; een product van de verbeelding tussen tussen een beeld en een concept, van het Griekse skhema. (zie schema) 
Aploschema instabilaria, instabilia, instabiel, onbestendig.

 

Apocheima. Grieks apo; van, cheima; winter.

Apocheima titea. Titea, vrouwelijke vorm van Titaan?

 

Aporia. Grieks a; niet en poros; gehoorgang.

Aporia crataegi, Crataegi; van de meidoorn, Crataegus. Het groot geaderde witje. Black veined white, Duits Baumweiszling.

 

Appias. Appias; een nimf. In het oude Rome was er een standbeeld van Appias, een nimf in de buurt van de Appiades fontein in het Forum van Caesar. Ovidius schreef dat de fontein was in het midden van de tempel van Venus Genetrix en wordt omringd door standbeelden van nimfen die werden genoemd ヤde Appiades " meervoudsvorm van Appias. Traditioneel worden de Appiades gezegd Concordia, Minerva, Pax, Venus en Vesta te zijn. In de Romeinse mythologie was Appias een van de Crinaeae, een najade die in de Via Appia bron woonde buiten de tempel van Venus Genitrix in het Forum Romanum.

Appias ada. Ada van Caria, 377-326 v. Chr. was een lid van het Huis van Hecatomnus en heerser van Cari in de 4e eeuw voor Christus, eerst als Perzische satraap en later als koningin onder de auspici創 van Alexander III (de Grote) van Macedoni. Ada was de dochter van Hecatomnus, satraap van Caria en zuster van Mausolus, Artemisia, Idrieus en Pixodarus. Ze was getrouwd met haar broer Idrieus, die Artemisia opvolgde in 351 voor Christus en stierf in 344 voor Christus. Met de dood van haar echtgenoot werd Ada satraap van Cari, maar werd verbannen door haar broer Pixodarus in 340 voor Christus. Ada vluchtte naar het fort van Alinda waarin ze haar heerschappij in stilte handhaafde. Toen Alexander de Grote kwam in Cari in 334 voor Christus nam Ada Alexander aan als haar zoon en gaf zich Alinda aan hem over. In ruil daarvoor accepteerde Alexander het bod en gaf Ada bevel van het beleg van Halicarnassus. Na de val van Halicarnassus kwam Alexander terug naar Alinda en maakte Ada koningin van heel Cari. Rare albatross.

Appias drusilla. Drusilla, dochter van Herodes Agrippa I, koning van de Joden, bij zijn vrouw Cypros, en zuster van Herodes Agrippa II. Ze was slechts zes jaar oud toen haar vader stierf in het jaar 44 en was al in het huwelijk met Epiphanes beloofd, zoon van Antiochus, koning van Commagene, maar het werd afgebroken als gevolg van Epiphanes weigering om zijn belofte te voldoen om de Joodse godsdienst uit te voeren. Hierop kreeg Azizus, koning van Emesa, Drusilla als zijn vrouw en werd een Jood. Daarna werd Felix, de procurator van Judea, verliefd op haar en veroorzaakte haar om Azizus te verlaten, een zaak die ze toestond en niet alleen door de mooie beloften van Felix, maar door de wens om de hinder te ontsnappen waaraan ze werd onderworpen door de afgunst van haar zuster Berenice die al tien jaar ouder wedijverde met haar in schoonheid. Ze dacht misschien dat Felix, die zij als een tweede echtgenoot aanvaarde, beter in staat zou zijn om haar te beschermen dan Azizus van wie ze gescheiden zou zijn. In de Handelingen van de Apostelen (24,24) wordt ze wordt genoemd in een zodanige wijze dat ze zou geacht kunnen worden aanwezig te zijn toen Sint Paulus predikte voor haar tweede echtgenoot in 60 na Christus. Felix en Drusilla hadden een zoon, Agrippa, die in een uitbarsting van de Vesuvius is omgekomen. Florida of tropical white.

Appias epaphia. Grieks epi; op, paphia; naar de stad Paphos op Cyprus, verblijfplaats van Aphrodite waarvan men aanneemt dat ze uit de golven stapte. Diverse white of African albatross.

Appias lyncida. Lyncida; onbekend of verschrijving van Lycidas? Chocolate albatross.

Appias olferna. Olferna, van Olifernus, luitenant van Nabukadnezar? Eastern striped albatross of Bengal albatross.

Appias paulina. Pompeia Paulina, ca. 25-68, was de echtgenote van de filosoof Lucius Annaeus Seneca, die haar op gevorderde leeftijd huwde. Ze hadden samen een zoon, die echter in 41 stierf. Ze was waarschijnlijk de dochter van Pompeius Paulinus, die legeraanvoerder was in Germania gedurende de regering van Nero. Van haar wordt gezegd dat ze erg gehecht was aan haar echtgenoot, die met genegenheid over haar spreekt en in het bijzonder de zorg die ze aan de dag legde voor zijn gezondheid. Ze zat samen met haar echtgenoot aan tafel toen de centurio kwam van Nero met het bericht aan Seneca dat hij moest sterven. De filosoof nam dit bericht kalm op, omhelsde zijn vrouw en maande haar om hun scheiding met geheven gelaat te dragen. Maar toen ze hem smeekte om samen te sterven, zwichtte hij voor haar smeekbeden en zo openden zij tezamen hun aderen. Nero, die niet de reputatie wenste te hebben onnodig wreed te zijn, beval dat haar slaven en vrijgelatenen haar aderen moesten verbinden. Aldus werd haar leven gespaard. Ze zou vervolgens nog enkele jaren langer hebben geleefd, maar haar bleekheid was getuige van haar ontmoeting met de dood.

Appias placidia. Aelia Galla Placidia (tussen 388 en 392 – 27 november 450) was de dochter van Romeinse keizer Theodosius I en diens tweede vrouw Galla (een dochter van Valentinianus I). Gedurende het grootste deel van haar leven was zij een belangrijke machtsfactor in de Romeinse politiek. Zij leidde een avontuurlijk leven. Oorspronkelijk bestemd als bruid voor een zoon van de magister militum Stilicho, werd zij tijdens het beleg van Rome in 410 door de Visigoten gevangengenomen. Zij was korte tijd (414-415) getrouwd met Athaulf, de koning van de Goten. Nadat deze was vermoord werd zij in het kader van een vredesverdrag door de Visigoten weer overgedragen aan haar halfbroer keizer Honorius. Op diens aandrang trad zij in 417 tegen haar zin in het huwelijk met Constantius III, op dat moment de meest effectieve Romeinse legeraanvoerder. Contantius III werd in 421 keizer, maar stierf nog in datzelfde jaar. Galla Placidia was vanuit Constantinopel een van de drijvende krachten achter het omverwerpen dan het kortstondige (423-425) West-Romeinse keizerschap van keizer Johannes. Van 425 tot zijn meerderjarigheid in 437 voerde zij het regentschap voor haar zoon uit haar laatste huwelijk, de keizer Valentinianus III. Vlak voor de dood van Galla Placidia kwam haar dochter, Justa Grata Honoria negatief in het nieuws toen zij zich in 450 wilde verloven met de Hunse leider Atilla. Een zoon uit haar eerste huwelijk met Athaulf stierf al na enige maanden.

Appias sylvia. Silvius of Sylvius zou hebben geregeerd in1139-1110 voor Christus. Hij was of de zoon van Aeneas en Lavinia of de zoon van Ascanius. Hij volgde Ascanius als koning van Alba Longa op. Latijn silva; bos, zie Rhea Silvia, de moeder van Romulus en Remus. Woodland albatross of common albatross.

 

Arawacus. Onduidelijk, Arawak, een vroege naam voor bewoners van Guyana kustgebieden, Suriname, Venezuela en Columbia.

Arawacus aetolus. Aetolus was een zoon van Endymion, achter, achterkleinzoon van Deucalion. Zijn moeder heette Asterodia, Chromia of Hyperippe. Hij was getrouwd met Pronoe waarmee hij twee kinderen had, Pleuron en Calydon. Zijn broers waren Paeon, Epeius en anderen. Zijn vader dwong hem en zijn twee broers naar een wedstrijd in Olympia te gaan om te beslissen wie van hen hem zou opvolgen in zijn koninkrijk Elis. Epeius behaalde de overwinning en bezette de troon na zijn vader en bij zijn overlijden werd hij opgevolgd door Aetolus. Tijdens de begrafenis spelen die gevierd werden ter eren van Azan liep hij met zijn wagen over Apis, de zoon van Jason of Salmoneus, en doodde hem waarna hij werd verdreven door de lieden van Apis. Het koninkrijk werd vervolgens doorgegeven aan Eleius, zijn zusters zoon van Eurycyda. Na het verlaten van Peloponnesus ging hij naar het land van de Curetes, tussen de Achelous en de Golf van Corinthi waar hij Dorus, Laodocus en Polypoetes doodde, de zonen van Apollo en Phthia, en gaf het land de naam Aetoli.

Arawacus dolylas. Dolylas, onbekend. Mottled hairstreak.

 

Arcas. Arcas, Arcas of Arcade, zoon van Zeus en de nimf Callisto. Callisto wilde alleen met Artemis zijn en Zeus listig vermomd als Artemis verleidde Callisto. Het kind als gevolg van hun vereniging was Arcas genoemd. Hera werd jaloers en in woede toverde Callisto om in een beer Ze zou hetzelfde of nog erger met haar zoon hebben gedaan had Zeus Arcas niet verborgen in een gebied van Griekenland dat later Arcadia zou worden genoemd ter eren van hem. Er Arcas woonde veilig tot op een dag tijdens een van de hof feesten gehouden door koning Lycaon (grootvader van moederszijde van Arcas) toen werd Arcas op een brandende altaar gelegd als offer aan de goden. Hij zei toen tegen Zeus "Als je denkt dat je zo slim bent, maak uw zoon geheel en onbeschadigd. " Hierop werd Zeus woedend. Hij maakte Arcas geheel en richtte dan zijn woede op Lycaon en maakte hem de eerste weerwolf.

Arcas imperialis. Imperialis; van imperium; keizerlijk.

 
Archaeoprepona. Archeo; oud, prepona; van pre; daarvoor, pona; gezicht, versiering, naar de vlekken.

Archaeoprepona demophon. Demophon was de zoon van de koning Celeus en koningin Metanira. Terwijl Demeter op zoek was naar haar dochter Persephone, in de vorm van een oude vrouw genaamd Doso, ontving ze een gastvrij onthaal van Celeus, de koning van Eleusis in Attica. Hij vroeg haar om Demophon en Triptolemus te verzorgen, zijn zoons bij Metanira. Als een geschenk aan Celeus, vanwege zijn gastvrijheid, plande Demeter om Demophon een god te maken door hem te zalven met ambrosia en ademde zachtjes op hem terwijl hij hem in haar armen en borst hield en door het maken hem onsterfelijk door het verbranden van zijn sterfelijke geest in de familie haard elke nacht. Ze legde hem in het vuur 's nachts als een fakkel zonder medeweten van zijn ouders. Demeter was niet in staat om het ritueel te voltooien omdat zijn moeder Metanira er in kwam en zag haar zoon in het vuur en schreeuwde van angst wat Demeter boos maakte dat de dwaze stervelingen klaagden en niet het concept en het ritueel begrijpen. Demophon zou nooit een leven zonder dood krijgen, maar Demeter acties bereidde hem voord en bestemde hem om te worden vereeuwigd als een cultus held. volgens anderen overleefde hij het vuur niet. One spotted prepona.

Archaeoprepona meander, Meander; vloeiend in draaiende beweging. Meander, Maeander, Mセander of Maiandros is een riviergod in de Griekse mythologie, de godheid van de Meander rivier (moderne B毓殘 Menderes River) in Cari, het zuiden van Klein-Azi (het moderne Turkije). Hij is een van de zonen van Oceanus en Tethys en is de vader van Cyanee, Samia en Kalamos. The meander prepona of three toned prepona.

 

Archonias. Grieks archon; magistraat.

Archonias brassolis. Grieks brasso; ik spring, holos; geheel. Cattleheart white.

 
Arctia. Arctia; feest van de meisjes beren gewijd aan Artemis, Pre - puberale en adolescente Atheense meisjes werden naar het heiligdom van Artemis gestuurd op Brauron om de Godin te dienen voor een jaar. Gedurende deze tijd waren de meisjes bekend als arktoi of kleine zij - beren.
Arctia caja, Spaans caja komt van Latijn capsa; doos, capsule, of van branden, vanwege de levendige kleuren. De gewone grote beer. Garden tiger moth, Duits Barenspinner.

Arctia flavia. Flavia, van flavum; geel. Yellow tiger moth.

 
Argidia. Argia is een naam van verschillende karakters. Argia van Argos, de dochter van de koning Adrastus van Argos en Amphithea, dochter van Pronax. Ze trouwde Polynices, zoon van Oedipus en baarde hem drie zonen. Thersander, Adrastus en Timeas. Argia, een van de Oceaniden. Ze was de moeder van Phoroneus door haar broer Inachus. Ze kan ook de moeder zijn geweest (door Inachus) van Io. Argia, de vrouw van Polybus en moeder van Argus. (de bouwer van het schip Argo uit het verhaal van Jason en de Argonauten) 
Argidia tarchon. In de Etruskische mythologie waren Tarchon en zijn broer, Tyrrhenus cultuur helden die de Etruskische League of twaalf steden, de Dodecapoli stichtten. Een auteur, Joannes Laurentius Lydus, onderscheidt twee legendarische genoemde personen Tarchon, de Jonge en zijn vader, de ouderling. De jongere vocht met Aeneas na zijn aankomst in Itali. De oudste was een Haruspex, ziener, die zijn kunst geleerd had van Tyrrhenus en hij was waarschijnlijk de oprichter van Tarquinia en de Etruskische League.

Argidia tomyris. Tomyris, ook Thomyris, Tomris, Tomiride, of koningin Tomiri, was een oude Massagetische heerser die regeerde over het Massageten, een Scythische herder, nomadische verbond van Central Azi ten oosten van de Kaspische Zee, in delen van het hedendaagse Turkmenistan, Afghanistan, west Oezbekistan en het zuiden van Kazachstan. Tomyris leidde haar legers om zich te verdedigen tegen een aanval van Cyrus de Grote van het Achaemenidische Rijk, en doodde en versloeg hem in 530 voor Christus.

Argidia wedelina. Wedelina zal door Stoll wel naar een bekende of schrijver genoemd zijn als Wedel en Wedelin.

 

Argina. Argina zal wel afgeleid zijn van Latijn argentius; zilver of Grieks arginoeis; sneeuwwit.

Argina astrea. Astraea of ​​Astrea; sterrenmaagd, was een dochter van Astraeus en Eos. Ze was de maagdelijke godin van onschuld en zuiverheid en wordt altijd geassocieerd met de Griekse godin van de rechtvaardigheid, Dike (dochter van Zeus en Themis en de personificatie van goed berecht). Ze is niet te verwarren met Asteria, de godin van de sterren en de dochter van Coeus en Phoebe. Astraea, de hemelse maagd, was de laatste van de onsterfelijken die leefde met de mensen in de Gouden Eeuw. Volgens Ovidius verliet Astraea de aarde tijdens de IJzertijd op de vlucht voor de nieuwe slechtheid van de mensheid voer ze op naar de hemel en is het sterrenbeeld Maagd (Virgo) geworden. Het nabijgelegen sterrenbeeld Weegschaal weerspiegeld haar symbolische associatie met Dike van wie in Latijn culturen als Justitia wordt gezegd dat ze over de constellatie gaat. In de Tarot, de 8ste kaart met een figuur van Justitia kan beschouwd worden gerelateerd te zijn aan Astraea op historische iconografische gronden. Crotalaria pod borer.

Argina syringa. Heet nu Mangina syringa, naam gegeven door Cramer in 1775. Mangina; mengsel van man plus vagina, dus een man met een opvallende vrouwelijke kant of een zwakke mannelijke kant.

Syringa woonde in Arcadi als boom nimf. De woudgoden werden zo door haar schoonheid betoverd dat ze haar tot vrouw begeerden en niet nalieten haar te vervolgen. Maar Syringa bleef liever maagd en trouw aan Diana en wist steeds aan de woudgoden te ontkomen. Eens werd Pan zijn aandacht gevestigd op Syringa en hij naderde haar onverhoeds, maar ze wist aan hem te ontkomen tot ze een oever van de rivier Ladon bereikte waar ze niet overheen kon. Ze bad tot Diana om haar te beschermen, gelijk kwam Pan aangestormd en wilde haar vastgrijpen, wie schets echter zijn verbazing toen hij opeens een rietstengel in zijn handen had. Het riet ruiste en Pan wenste een eeuwige verbinding met haar. Hij sneed van zijn geliefde ongelijkvormige pijpen, bond ze vast met was en noemde die liefelijke pijpen fluiten. (syrinx fistula) De fluit van Pan heet zo Pansfluit en deze fluit moest het ruisen van de wind in de struiken nabootsen.

 

Argynnis. Argynnis, Griekse vrouwennaam, Argynnis was een mooie vrouw (jongen?) die bemind werd door Agamemnon die om haar te herinneren aan haar ondergang een tempel ter hare eer oprichtte die later een bestemming voor pelgrims werd om Aphrodite te gaan aanbidden. Op die manier werd de naam Argynnis verbonden met de godin van schoonheid, liefde.

Argynnis hyperbius. Hyperbius, zoon van Aegyptus die trouwde en gedood werd door Celaeno of door Eupheme, zie Danaus. Er zijn er echter meer met die naam als de zon van Ares die als eerste een dier gedood zou hebben. Indian hyperbius, indian fritillary.

Argynnis pandora. Pandora, haar naam kan zowel draagster van alle gaven als schenkster van alle gaven of al begaafde betekenen is in de Griekse mythologie de naam van de eerste vrouw die door Hephaistos werd gevormd uit water en aarde. Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken. Zij maakten dan ook de man, maar omdat die man zo ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts van de Olympus en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Om Prometheus en Epimetheus niet te beledigen, deed hij dit niet rechtstreeks. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen, genaamd Pandora. Daarna schonken alle goden haar goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleurrijke kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen. Zo kreeg zij een eigenschap die geen enkele andere sterveling had: nieuwsgierigheid.Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen. Zeus liet haar daarop door Hermes bij Epimetheus, de domme broer van Prometheus brengen. Niettegenstaande de waarschuwingen van Prometheus nam hij haar tot vrouw. Zeus schonk het paar ook een pithos; vat, waarin alle ongelukken zaten opgesloten. Als het vat gesloten bleef, konden die niemand treffen. Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende het vat. Toen kwamen daar alle rampen, ziekten en zorgen uit tevoorschijn en verspreidden zich over de aarde, aan het kommerloze bestaan van de mensen was een einde gekomen. Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in het vat toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren, de hoop nog alleen resteert. Pandora schonk haar man verscheidene dochters, Prophasis, de godin der uitvluchten, Metameleia, de godin van het berouw en Pyrrha, die later de echtgenote werd van Deukalion. In latere versies van het verhaal werd het vat een kistje, een vaasje, of gewoon een doos (de doos van Pandora). Kardinaalsmantel, the cardinal.

Argynnis paphia, naar de stad Paphos op Cyprus, verblijfplaats van Aphrodite waarvan men aanneemt dat ze uit de golven stapte. Engels silver washed Fritillary. Deze vlinder draagt ook de naam hoogvlieger naar de hoogte van zijn vlucht.

Kapel, dit woord komt waarschijnlijk van cappella: manteltje vergelijk de namen rouwmantel en rouwmantel en de mantel van Sint Maarten. Een oude naam is pellarijnvogel. Keizersmantel. Duitse Kaisersmantel,

De parelmoerkapellen, (soorten van Argynnis) vertonen op de onderzijde van de vleugels paarlemoerachtige spiegelende vlekken.

 

Argyractis. Grieks argyros; zilver, taktos; ordelijk.

Argyractis inaurata. Inaurata, van inauratum; verguld.

 

Argyrolepidia. Grieks argyros; zilver, lepis; schaal, achtig.

Argyrolepidia pamphilia. Pamphilia; vriend. Pamphile of Pamphila van Epidaurus, 1ste eeuw, was een historicus die tijdens het bewind van Nero leefde. Photius beschrijft haar als een Egyptische door geboorte of afkomst door te veronderstellen dat zij een inwoner van Epidaurus was en dat haar familie uit Egypte kwam. Photius vat het voorwoord van haar werk samen waarin we leren dat ze tijdens de dertien jaar dat ze samen met haar man leefde, van wie ze nooit afwezig was, voortdurend aan het werk was met haar boek, en dat ze ijverig opschreef wat ze hoorde van haar man en van de vele andere geleerde mensen die hun huis kwamen als goed. Vandaar dat we rekening houden met de verklaring in de Suda dat sommige mensen haar werk toeschreef aan haar man. Pamphilus, zoon van Aegyptus die door zijn echtgenoot in de huwelijksnacht vermoord werd.

 

Argyrophora. Grieks argyros; zilver, phoros; dragen.

Argyrophora trofonia. Heiligheid van Trofonios, Trofonia. Elementen van het eerder bloeiende heilige worden bewaard bij de bronnen van de rivier Erkyna. (Bij Livadeia) Sommige stichtingen, uit de gelijknamige tempel, zijn bewaard gebleven. Het beroemde orakel was het brandpunt van deze ruimte. In hetzelfde gebied, afgezien van het heilige Trofonios waren er gebedshuizen van Agathi Tichi(deugdzame kans), Agathos Demonas (deugdzame demon), van de goden en de godinnen als Artemis, Hermes, Dionysus en van de goden van de bevalling, maar ook van Apollo en Dimitra.

 

Argyrosticta. Grieks argyros; zilver, stiktos; gevlekt.

Argyrosticta amoenita. Amoenita; bekoorlijk, aangenaam.

Argyrosticta venatrix. Venatrix, van venator; jager, en trix; jaagster.

 

Arhopala, Grieks a; niet, rhopalon; knuppel, knots.

Arhopala eumolphus. Eumolpos was de zoon van Poseidon, de god van de zee, en Chione, godin van de sneeuw. Toen Chione werd bevrucht door Poseidon was ze bang voor de reactie van haar vader, Boreas, en gooide het kind in de zee. Poseidon nam Eumolpos en ging naar Ethiopi waar zijn dochter Benthesikyme woonde. Ze nam Eumolpos onder haar bescherming en toen hij opgroeide trouwde hij met een van de dochters van Benthesikyme. Echter later werd hij verliefd op met 試n van haar zussen en werd verbannen. Uiteindelijk kwam hij in Eleusis waar hij een priester van de godin Demeter en ook medeoprichter van de mysteri創 van Eleusis werd. Daarna kreeg hij de troon van Thraci van koning Tegyrios die de stad Eumolpias stichtte, ook wel Eumolpiada (het huidige Plovdiv) rond 1200 voor Christus, vernoemd naar zichzelf. Zijn naam is afgeleid van Eumelus; zoete melodie. Green oakblue.

 
Ariadne ariadne. Zij is de dochter van koning Minos van Kreta en koningin Pasipha, beiden kinderen van goden. Ariadne is de godin van de passie. Haar Romeinse equivalent is Ariana. Ariadne zou de held Theseus geholpen hebben te ontsnappen uit het labyrint. Ze gaf hem een zwaard en een kluwen wol (de draad van Ariadne). De wollen draad moest hij afwikkelen terwijl hij het labyrint inging. Ariadne was bereid Theseus te helpen op voorwaarde dat hij, zodra hij de weg uit het labyrint had gevonden, met Ariadne zou trouwen en hij samen met haar zou terugkeren naar Athene. Theseus doodde met het zwaard de Minotaurus die in het labyrint huisde en vond dankzij de draad van Ariadne de uitgang terug.Theseus liet, vrijwillig of gedwongen door Dionysus, Ariadne achter op Naxos na zijn terugkeer uit Kreta. De mythe is nauw met Dionysus verbonden: deze god zou haar daar hebben gehouden en haar tot zijn vrouw gemaakt hebben. Ze werd onsterfelijk en zo ook een godin. Er wordt zelfs gezegd dat zij samen twee kinderen kregen, Staphylus en Oenopion. Angled castor. 

Ariadne enotrea. Enotrea, onbekend. African castor.

Ariadne merione. Meriones was een zoon van Molus en Melphis of Euippe. Molus was een halfbroer van Idomeneus. Net zoals andere helden van de mythologie werd van Meriones gezegd dat hij een afstammeling was van goden. Als kleinzoon van Deucalion (zoon van Minos) waren Meriones voorouders Zeus, Europa, Helios en Circe. Meriones bezat de helm van Amyntor die Autolycus had gestolen. Hij erfde de helm van zijn vader Molus en gaf het later aan Odysseus. Meriones doodde zeven mannen in Troje. Common castor.

 

Aricoris. Grieks aria; aanzien, verschijning, koris; wandluis of Grieks kore; pupil van het oog.

Aricoris epulus. Epulum; feest, banket, voedsel.

 

Arsenura. Grieks arsen; mannelijk, oura; staart.

Arsenura armida. Armida; gewapend. Giant silk moth.

Arsenura sylla. Sylla, onbekend van Syllabus?

 

Artitropa. Grieks arti; kunstig, tropaia; draaiing?

Artitropa comus. Comus; kuif. Western nightfighter.

 

Arycanda. Arycanda, grote stad in Lyci, Turkije in Antalya, of een rivier die Plinius Arycandus noemt.

Arycanda hypanus. Grieks hypo; onder, ano; omhoog.

 

Asbolia. Asbolia, onbekend.

Asbolia promula. Promulus vocht met Aeneas in Itali hij werd gedood door Turnus, de tegenstander van Aeneas.

 

Ascalapha. Grieks askalos; ruig, haphe; teveel.

Ascalapha odorata. Odorata; geurend. Erebid moth, black witch.

 

Ascia. Grieks a; niet, skia; schaduw.

Ascia monuste. Monuste was een dochter van Danaus die trouwde met een zoon van Aegyptus en haar man in de huwelijksnacht doodde. Koolwitje, great southern white.

 

Asota. Grieks asotos; verkwister.

Asota caricae. Carica; van Cari; vijg, Ficus carica.

Asota heliconia. Snouted tigers. Heliconia, genoemd naar Helicon, berg in Griekenland waar twee bronnen zijn gewijd aan de Muzen, Aganippe en Hippocrene, bron van po奏ische inspiratie.

Asota javana. Javana; uit Java.

Asota monycha. Monochya; Grieks monos; een, nychia; nagel, zie Onychia.

 

Astraptes. Grieks aster; een ster, petomai; ik vlieg.

Astraptes anaphus. Anaphe, een van de Sporades, ten Noorden van Thera, wordt er van gezegd werd dat het gemaakt was om op te stijgen met donder van de bodem van de zee om de Argonauten te ontvangen tijdens een storm op hun terugkomst van Colchis. De betekenis van de fabel is blijkbaar dat het eiland van vulkanische oorsprong is. Yellow tipped flasher of dull astraptes.

Astraptes apastus. Grieks a; niet, Latijn pastus, weide, voeden. Broad banded flasher.

Astraptes creteus. Creteus of Catreus, een zoon van Minos en Pasiphae, koning van Kreta. Hij is bekend op grond van zijn tragische dood door de hand van zijn eigen zoon, Althemenes.

Astraptus enotrus. Enotrus, zoon van Lycaon, koning van Enotria, deel van Itali, van Tarentum, Tarato tot Paestum of Pesto. White spotted flasher.

Astraptes fulgerator. Fulgerator is een priester die voortekens interpreteert uit bliksemflitsen. Two barred flasher.

Astraptes talus. Daedalus was een vakman en uitvinder die ontwierp en bouwde het Labyrint op Kreta waar de Minotaurus werd gehouden. Daedalus maakte ook de vleugels die hij en zijn zoon Icarus gebruikten om te ontsnappen van Kreta. Daedalus woonde in Athene waar hij bekend stond om zijn vaardigheden als uitvinder, kunstenaar en beeldhouwer. Er werd gezegd dat de beeldendie Daedalus maakte zo realistisch waren dat ze moesten worden vast geketend om ze van het lopen weg te houden. Daedalus neef Talus (ook wel Perdix) kwam om hem te dienen als een leerling. De jongen bleek al snel opmerkelijk talentvol en vond de zaag uit door het kopi喪en van een van beide kaakbenen van een slang of de rug van een vis. Het duurde niet lang of Daedalus werd jaloers op Talus in de overtuiging dat de jongen net zoユ n grote ambachtsman zou kunnen worden als hij was. Dit idee was meer dan Daedalus kon verdragen. Hij doodde Talus door hem van een klif in de zee te gooien. Green flasher.

 

Aterica. Grieks ateros; schadelijk.

Aterica galene. Galene was in de oude Griekse religie een kleine godin die personifieert de kalme zee. Hesiodus noemt haar als een van de Nere錨en terwijl Euripides noemt Galaneia als een dochter van Pontus. Callimachus verwijst naar haar als Galenaia. Een standbeeld van Galene naast dat van Thalassa wordt genoemd door Pausanias als een offer bij de tempel van Poseidon in Corinthi. Forest glade nymph.

 

Athis. Grieks a; niet, this; terp.

Athis palatinus. De Palatine heuvel, Latijn Collis Palatium of Mons Palatinus, Italiaans Palatine is de middelste van de zeven heuvels van Rome en is 試n van de oudste delen van de stad. Het bevindt zich 40 meter boven het Forum Romanum en kijkt er op neer aan de ene kant en op het Circus Maximus aan de andere kant.

 

Athyma. Grieks a; niet thymos; uitwas.

Athyma nefte. Isis en haar zuster Nefte (Nephthys) personificatie van het goede. Typhon is de personificatie van alle kwaad. Nefte, naam voor kattenkruid, Nepeta, de geur? Coleur sergeant.

Athyma sulpitia. Gaius Sulpicius Galba was de zoon van de literator Sulpicius Galba en de vader van de latere keizer Galba. Hij was samen met Decimus Haterius Agrippa consul in 22 n. Chr. Hij was gebocheld, en een redenaar met erg weinig overtuigingskracht. Hij was getrouwd met Mummia Achaica, een achterkleindochter van Lucius Mummius Achaicus, die Corinthi liet verwoesten. Na haar dood huwde hij Livia Ocellina, een rijke en knappe vrouw. Bij zijn eerste vrouw had hij twee zonen, Gaius en Servius. De eerste zou volgens Suetonius zelfmoord hebben gepleegd, omdat Tiberius hem niet zou hebben toegestaan proconsul te worden; maar daar men niet weet of hij wel ooit consul was, is het waarschijnlijker dat Suetonius zich vergist, en dat hij deze Gaius verwart met zijn vader (de consul van 22 n. Chr.), die, volgens Tacitus in 36 n. Chr. een einde aan zijn leven maakte. Spotted sergeant.

 

Athyrma. Grieks athyrma; amusement.

Athyrma adjutrix. Adjutrix, Latijn, van adju, zuster, trix; helper, assistente.

 

Atlides. Grieks a; niet, tlao; ik draag.

Atlides atys. Atys, koning van Alba Longa. Andere Atys, koning van de Maeonianen, vroege koning van Lydia, de vader van Lydus. Atys hairstreak.

Atlides halesus. Halaesus of Halesus is een metgezel van Agamemnon tijdens de Trojaanse oorlog, sommigen stellen dat hij een onwettige zoon van Agamemnon was. Na de oorlog ontkwam hij aan de slachting georganiseerd door Clytaemnestra en Aegisthis van Agamemnon en zijn gevolg, reisde naar Itali en stichtte de stad Falerii (nu Civita Castellana) die zijn naam kreeg naar hem. Hij vergezelde Turnus in de oorlog tegen Aeneas, niet omdat hij hield van Turner, maar vanwege de haat veroorzaakt door zijn oude vijand. (richting Aeneas) Hij werd gedood door Pallas, terwijl hij Imaon verdedigde, een collega strijder. Great purple of blue hairstreak. 

 

Attacus. Latijn; van Attica, bij Athene, of beter van Grieks attakos; sprinkhaan, Attacus; eetbaar insect in Leviticus 11; 22.

Attacus atlas; Atlas was een van de reuzen die in de Griekse mythologie het hemelgewelf op zijn schouders droeg. De atlas geldt als de grootste van alle vlinders. Atlas moth, Duitse Atlasspinner. Een eetbaar insect in Leviticus 11;22.

 

Atteva?

Atteva punctella. Punctella, van punctatus; gevlekt, gestippeld. Ailanthus webworm.

 

Augiades. Grieks auge; prachtig, ades; onplezierig.

Augiades crinisus. Crinisus was in de Griekse mythologie een van de drieduizend Oceaniden, de kinderen van de zeegod Oceanus en de Titane Tethys. Hij was de vader van Acestes die hij had verwekt bij een sterfelijke vrouw uit Dardania. Crinisus skipper.

 

Autochloris. Grieks autos; vanzelf, chloris de dochter van Amphion.

Autochloris almon. Almon is een van de plaatsen die aan de Levieten werd gegeven, Jozua 2;18. Lijkt onwaarschijnlijk, beter van Almon in de regio Almonia in Griekenland, Thessali, ook Aimon en Aimonia genoemd.

Autochloris caunus. Caunus of Kaunos was een zoon van Miletus, de kleinzoon van Apollo en de broer van Byblis. Caunus werd het voorwerp van hartstochtelijke liefde van zijn eigen zus. Volgens sommige blijkt dat Caunus de eerste was die de affectie voor haar ontwikkelde, anderen beschrijven de gevoelens van Byblis als onbeantwoord. Alle bronnen zijn her er mee eens dat Caunus ervoor koos om het huis te ontvluchten om te voorkomen van daadwerkelijk incest met Byblis en dat zij hem volgde tot ze volledig uitgeput was door verdriet en dstierf.ood (of zelfmoord pleegde). Caunus kwam uiteindelijk tot Lycia waar hij trouwde met de Najade Pronoe en had bij haar een zoon Aegialus. Caunus werd koning van het land toen hij stierf.

Autochloris enagrus. Enagrus; onbekend.

                                                

Autographa. Grieks autos; van zichzelf, graphe; schrijven, meris; gedeelte.

Autographa gamma, De gamma uil vertoont op de donkergrijze voorvleugels een lichtgele tekening in de vorm van de Griekse letter gamma, (y) vandaar de naam. Duits Gammaeuele, Engels silver Y.

Autographa jota. Grieks iota, kleinste letter van het Griekse alfabet, als getal is het tien. In verwijzing naar een zin in het Nieuwe Testament: " Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, geen jota, geen punt, zal vergaan van de wet." (Matthe殱 05:18) Jota uil plain golden y.

 

Autochton. Grieks autokhton; autochtoon of inheems.
Autochton zarex, Zarex, zoon van Carystus, kleinzoon van Chiron, 試n van de oudste zanger en rapsodie創 die zijn kunst had geleerd van Apollo zelf en stichter van de stad Zarex in Laconia. Hij trouwde met Rhoeo en adopteerde haar zoon van Apollo, Anius. Pausanias zag zijn graf in Attica. Sharp banded skipper.
 

Automeris. Grieks autos; hij zelf, meris, gedeelte.

Automeris arminia. Arminia, van Armeni.

Automeris egeus. Aegeus was een mythische koning van Athene, een kleinzoon van Erichtonius. Zijn vrouw was Aethra, prinses van Troizen op de Peloponnesus. Ze hadden een zoon, de held Theseus, warvan ook geloofd wordt dat hij de zoon van Poseidon was. Later trouwde Aegeus met de beruchte Medea. Nadat zijn vrouw zwanger was in Troizen verliet hij haar en ging terug naar Athene. Voordat hij vertrok verborg hij zijn zwaard en sandalen onder een rots zodat zijn zoon die zou krijgen als hij oud genoeg was om de rots te tillen. Theseus deed zo toen hij oud genoeg was en ging naar Athene waar zijn vader hem herkende. Toen Theseus uitging om de Minotaurus op Kreta te verslaan liet Aegeus hem beloven om witte zeilen op de weg terug zodat hij zou weten dat de missie succesvol was geweest. Theseus vergat het om dit te doen en toen Aegeas het schip zag terugkeren met zwarte zeilen pleegde hij zelfmoord door van een klif in de zee te springen. Vanaf de eerste dag werd de zee naar hem vernoemd: de Ege不che Zee.

Automeris io. Io was een van de sterfelijke geliefden van Zeus. Ze was de dochter van Inachus en de nimf Melia. Zeus veranderde haar in een koe om haar te verbergen voor zijn vrouw Hera. Hera vroeg Zeus om de koe wat hij niet kon weigeren en Hera zond Argus met de 100 ogen om haar te bewaken zodat Zeus haar niet kon bezoeken. Hermes werd gezonden die hem in slaap zong en Zeus bevrijdde Io. Io moth.

Automeris janus. Janus was in de Romeinse de god van het begin en het einde, van het openen en het sluiten. Hij wordt dan ook afgebeeld met twee gezichten. De deur (ianua) droeg daarom zijn naam. Daarom draagt ook de maand januari zijn naam en werd hij aangeroepen aan het begin van het zaai- en oogstseizoen, alsmede bij huwelijken en geboortes. Op de eerste dag van januari vermeed men alles wat een kwade betekenis kon hebben voor de toekomst. Bovendien gaf men, om de vriendschappelijke verhouding te bevestigen, elkaar kleine geschenken. In de latere tijden van de republiek aanvaardden ook de consuls hun ambt op de eerste dag van januari. Als god van poorten werd Janus ook gezien als de god die de hemelpoort opende of sloot. Bij alle offers en gebeden werd hij het eerst, zelfs v覧r Jupiter, genoemd, omdat zonder hem de hemelpoort gesloten zou blijven voor gebeden.

Automeris jucunda. Latijn jucundum; aangenaam, vrolijk.

Automeris liberia. Liberia; uit Liberia.

 

Automolis. Grieks autos; van zichzelf, molos, zoon van Deucalion

Automolis meteus. Meteus, van Meta; teder?

 

Axiocerses. Grieks axios; waardig, keiro; laat zien.

Axiocerses harpax. Harpax; rover, kidnapper. Common scarlet.

Axiocerses thyra. Thyra is een Duitse, Scandinavische en Engels naam van Oud Noorse oorsprong. De naam Thyra betekent Thorユ s gevecht. Het is afgeleid van de woorden ' Thor ', wat betekent donder, donder god; ' vig; vechten oorlog. Het wordt soms beschouwd als de vrouwelijke vorm van de naam Thor of anders als de vrouwelijke vorm van de naam Tyr, in de Noorse mythologie door de god van de strijd gedragen.

 

Azamora. Grieks a; niet Zamora; van Morus, moerbei?

Azamora crameriana. Crameriana is wel zo genoemd door Caspar Stoll naar zijn vriend Pieter Cramer.

Azamora saturatalis. Saturatalis is wel naar de Romeinse saturnali創, een dag om Saturnus te eren.

 

 

Baeotis. Grieks baios; klein, ous; oor.

Baeotus aeilus. Aeilus, een vorm van Aeolus, de koning en god van de winden of ? Amazon beauty.

Baeotis hisbon, Hisbon, onbekend, een kennis van Cramer?

 

Baritius. Baritius, van Bari, Apuli?

Baritius eleuthera. Eleuthera is een eiland in de Bahama's, 80 kilometer gelegen van Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Het eiland is erg lang en tegelijk ook extreem smal: het is namelijk 180 kilometer lang maar op veel plekken niet breder dan twee kilometer. De naam komt van de vrouwelijke vorm van het Oudgriekse woord Eleutheros wat vrijheid betekent.

 

Battus. Grieks battus; wauwelaar. In de Griekse mythologie was Battus een schaapherder die getuige was dat Hermes Apolloユs vee stal.

Battus belus. Belus, Belos, was in de Griekse mythologie een koning van Egypte en de vader van Aegyptus en Danaus en (meestal) broer van Agenor. De vrouw van Belus is genoemd als Achiroe of Side. (naamgever van de Fenicische stad Sidon) Diodorus Siculus beweert dat Belus een kolonie stichtte op de rivier de Eufraat en de priesters - astrologen die de Babyloni喪s Chaldee創 noemen die net als de priesters van Egypte zijn vrijgesteld van belastingen en andere diensten van de staat. Belus swallowtail.

Battus crassus. Marcus Licinius Crassus ca. 115 voor Christus tot 53 v. Chr., naar zijn gelijkenis met de senator Axius was er een laster dat zijn moeder haar echtgenoot ontrouw was geweest. Hij was een Romeinse generaal en politicus die een belangrijke rol speelde in de transformatie van de Romeinse Republiek in het Romeinse Rijk. Het is mogelijk dat hij de echtgenoot van Caecilia of Metella was.Door het vergaren van een enorm fortuin tijdens zijn leven wordt Crassus beschouwd als de rijkste man in de Romeinse geschiedenis en een van de rijkste mannen in de hele geschiedenis, zo niet de rijkste. Crassus begon zijn publieke carri俊e als militair bevelhebber onder Lucius Cornelius Sulla tijdens zijn burgeroorlog. Na Sulla 's aanname van de dictatuur, vergaarde Crassus een enorm fortuin door middel van speculatie. Crassus steeg tot politieke bekendheid na zijn overwinning op de slavenopstand onder leiding van Spartacus, het delen van het consulaat met zijn rivaal Pompeius de Grote. Een politieke en financi鼠e beschermheer van Julius Caesar, Crassus was met Caesar en Pompeius in de officieuze politieke alliantie bekend als het eerste triumviraat. Samen domineerden de drie mannen het Romeinse politieke systeem. De alliantie zou het niet blijven duren als gevolg van de ambities, ego's en jaloezie van de drie mannen. Terwijl Caesar en Crassus levenslang bondgenoten waren kregen Crassus en Pompeius een hekel aan elkaar en bij Pompeius groeide steeds jaloersheid op de spectaculaire successen van Caesar in de Gallische Oorlogen. De alliantie werd opnieuw gestabiliseerd met de Lucca conferentie in 56 voor Christus, waarna Crassus en Pompeius weer gezamenlijk dienden als Consuls. Na zijn tweede consul werd Crassus aangesteld als gouverneur van het Romeinse Syri. Crassus gebruikt Syri als lanceerplatform voor een militaire campagne tegen het Parthen Rijk, lange tijd Oostelijke vijand van Rome. De campagne van Crassus was een rampzalige mislukking, wat resulteerde in zijn nederlaag en de dood bij de Slag van Carrhae. Binnen vier jaar na de dood Crassus zou Caesar de Rubicon oversteken en beginnen aan een burgeroorlog tegen Pompeius die door Crassus dood weer was opgelaaid. Crassus swallowtail.

Battus lycidas. Herodotus in zijn boek 9de boek (geschreven in de 5de eeuw voor Christus) noemt een Atheense raadslid in Salamis, een man genaamd Lycidas, (Lykidas) die daar zijn medeburgers voorstelt dat zij zich onderwerpen aan een compromis aangeboden door hun vijand, de Perzische koning Xerxes I, met wie ze in oorlog waren. Verdacht van samenzwering met de vijand voor het suggereren het compromis werd Lycidas dood gestenigd door die in de raad en die buiten waren die zo woedend waren. Met al de opschudding in Salamis op Lycidas waren de Atheense vrouwen er al snel achter wat er gebeurd was, waarop, zonder een woord tegen de mannen te zeggen kregen ze samen en elk op aandringen van haar buurvrouw samen met de menigte stroomden ze naar Lycidas huis en stenigden zijn vrouw en kinderen.

Battus philenor. Philenor, Grieks philenor; echtelijk, philos; vriend. Pipevine swallowtail of blue swallowtail.

Battus polydamas. Polydamas was een luitenant en een vriend van Hector tijdens de Trojaanse oorlog. Ze werden geboren op dezelfde avond. Hij is blijkbaar een gemeenschappelijke maar in ieder geval geen lid van het koningshuis van Troje. Gold rim swallowtail.

 

Belemnia. Van belemniet, Grieks belemnon; werptuig als speer, belos; werpen, Frans belemnite, Engels belemnite, Duits Belemnit of Donnerkeil, donderbeitels, duivelskegels, duivelsvingers, vingersteen, heksensteen, heksenvinger is een inslaande bliksemschicht. Ze zouden door de goden naar de aarde worden geschoten. Ze vielen uit de hemel met onweersbuien, of dezelfde afleiding als Belenois?

Belemnia inaurata. Inaurata is Latijn voor verguld, de kleur.

 

Belenois. In de Keltische mythologie is Bel, Belenos (ook Belenus) een godheid die vereerd werd in Galli, en Keltische gebieden van Oostenrijk, Groot-Brittanni en Spanje. In de Romeinse tijd werd hij vereenzelvigd met Apollo. De etymologie van de naam is onduidelijk. De suggesties omvatten; " schijnt een", "de heldere 試n" en " bilzekruid god".

Belenois aurota. Aurota naar Aurora, de Romeinse godin van de dageraad. Pioneer white of African caper white.

Belenois calypso. Calypso was een nimf uit de Griekse mythologie die op het eiland Ogygia leefde waar ze enkele jaren Odysseus vasthield. Over het algemeen wordt gezegd dat ze de dochter van de Titan Atlas is. Calypso caper white.

Belenois creona. (Anaphaeis creona) Creon is bekend als de heerser van Thebe in de legende van Oedipus. Hij had vier zonen en drie dochters bij zijn vrouw, Eurydice: Henioche, Pyrrha, Megareus, Lycomedes en Haimon. Creon en zijn zus, Jocasta, waren afstammelingen van Cadmus en de Spartoi. Hij wordt soms beschouwd als dezelfde persoon die de Amphitryon zuiverde van de moord op zijn oom Electryon en vader van Megara, eerste vrouw van Hercules. African common white.

Belenois hedyle. Hedylus, zoon van Melicertus en Hedyle, een inwoner van Samos of Athene, was een epigrammatische dichter. Zijn epigrams werden opgenomen in de Slinger van Meleager. De meeste van zijn epigrammen zijn ter eren van de wijn. In sommige beschrijft hij de inwijdingsdiensten offers in de tempel van Arsinoe. Volgens Athenaeus doodde hij zichzelf voor de liefde van een bepaalde Glaucus. Western yellow caper white.

Belenois java. Java is wel genoemd naar het eiland in Indonesi. ​Caper white of common white. 

 

Bematistes. Grieks bema; een stap, gaan, Latijn testis; testikel, van testis; getuige.

Bematistes epaea. Epaeus was de man die het houten paard van Troje bouwde. Common bematistes.

 

Bia. Grieks bia; kracht, sterkte.
Bia actorion. Onzeker, mogelijk van; Het geslacht Actoria was een Romeinse familie tijdens de late Republiek. Het bekendste lid van het geslacht is Marcus Actorius Naso die het leven van Julius Caesar beschreef of een geschiedenis van zijn tijd. Uncertain owlet of bias owl of actorion owlet. 

 

Biblis. Grieks biblis; boek, van Byblos bij Tyrus waar uit Egyptisch papyrus boeken gemaakt werden, zo ook de Bijbel.

Biblis hyperia. Hyperion; de hoge, was een van de twaalf Titanen kinderen van Gaia (aarde) en Uranus (de hemel) die onder leiding van Cronus omverwierpen Uranus en werden later zelf omvergeworpen door de Olympi喪s. Met zijn zus de Titanes Theia was Hyperion vader van Helios (Zon), Selene (Maan) en Eos. (Dageraad) Red rim of crimson banded black.

 

Bicyclus. Bi; twee, kyklos; cirkel.

Bicyclus dorothe. Grieks doro; gift, theos; god, genoemd door Cramer naar een kennis of Christelijke heilige Dorothea. Light bush brown.

Bicyclus evadne. Evadne was de naam van verschillende personen. Evadne, een dochter van Poseidon en Pitane die opgevoed werd door Aepytus van Arcadia en werd de moeder van Iamus door Apollo. Toen Aepytus haar zwangerschap ontdekte was hij woedend. Beschaamd over haar zwangerschap beviel Evadne in de woestijn waarheen zij vluchtte en liet het kind blootgesteld aan de elementen. Vijf dagen later kwam Aepytus terug van het orakel van Delphi waar hij te horen had gekregen dat Evadne ヤs kind de zoon was van Apollo en voorbestemd om een ​​begaafde profeet zijn. Dus eiste hij dat het ​​kind terug gebracht wordt naar hem en zo haalde Evadne Iamus op uit het veld met viooltjes waar ze hem had verlaten. Iamus was die vijf dagen gekoesterd door de honingbijen. Evadne noemde het kind Iamus; jongen van de viooltjes. Hij stichtte later de Iamidae, een familie van priesters van Olympia. Small stately busch brown.

 

Biotes. Grieks bi; twee ous; oren? Of van biote; leven, levenswijze?

Biotes bitia. Phoenici喪s stichtten in de 7de eeuw voor Christus aan de zuidkust van Sardini een Acropolis en haven onder de naam van Bitia of Biqia. Of van Bithiah, een dochter van de faro van Egypte. Ze trouwde met Mered, zoon van Ezra. 1 Kronieken 4; 18.

 

Boloria. Grieks bolos; visnet, naar de schaakbordachtig vleugelvlekken

Boloria selene myrina. Selene; maan, maangodin. Myrina; mirt, Myrtus. Silver bordered fritillary.

 

Bombyx; Grieks voor zijdeworm.

Bombyx mori; moerbei, Morus. (Sericaria) is de moerbei zijdespinner, zijdevlinder.

De rups wordt gewoonlijk zijdeworm genoemd, silkworm. De zijdedraad is 300 tot 900 meter lang en ongeveer 10 micrometer dik. Ongeveer 5000 cocons zijn nodig om 1 kilogram zijde te maken.

 

Bracca. Bracca, van Latijn braca; broekspijp?

Bracca bajularia. Bajularia, van Perzisch baju; of shirt, of bazu; bovenarm?

Bracca barbara. Bracca is een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo. Barbara is een vrouwelijke naam en wel door Stoll genoemd naar een kennis. Die naar de heilige Barbara van Nicodemi die door haar heidense vader in een toren werd opgesloten en christelijk werd. Daardoor werd ze onthoofd door haar vader en hij werd door de bliksem getroffen.

 

Brangas. Brangas was een zoon van de Thracische koning Strymon, de broer van Rhesus en Olynthus. Wanneer de laatste van deze drie broers tijdens de achtervolging door een leeuw gedood werd begroef Brangas hem op de plek waar hij was gevallen en noemde de stad die hij daar stichtte Olynthus.

Brangas caranus. Caranus (Karanos) wordt gezien als de eerste koning van Macedoni. Hij vestigde zijn eerste koninkrijk in Aegae. Volgens de legenden was Caranus een van de nakomelingen van Hercules. Zijn vader Temenos, samen met Cresphontes en Aristodemus, waren de drie Dorische leiders die het Myceense vasteland binnen gevallen waren. De drie krijgsheren verdeelden het land onder elkaar, zodat Cresphontes Messenia en Sparta kreeg. Aristodemus regeerde over Laconi, en Temenos over Argos. Na de dood van koning Temenos kregen de erfprinsen ruzie over de opvolging. Een van hen, Feidon, versloeg zijn broers in een gevecht en werd koning. Caranus besloot daarop een eigen koninkrijk te stichten. Om zeker te zijn bezocht hij eerst het Orakel van Delphi om de Pythia om advies te vragen. "Je zou je koninkrijk daar moeten vinden waar veel wild en domesticeerbare dieren te vinden zijn" was haar advies. Daarop trokken Caranus en zijn entourage naar het noorden, op zoek naar een geschikte plaats om zijn koninkrijk te stichten. Uiteindelijk vond hij een groene vallei met veel wild en geiten die volgens hem aan de beschrijving van de Pythia voldeed. Hij bouwde er een stad die hij Aegae noemde. Die vestiging heet tegenwoordig Vergina en is een belangrijke archeologische vindplaats. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Coenus van Macedoni. Large slate hairstreak.

Brangas dydimaon. Didyma was een oud Grieks heiligdom op de kust van Ionia. Het bevatte een tempel en orakel van Apollo, de Didymaion. Het Grieks didyma betekent tweeling, maar de Grieken die een tweeling zochten in Didyma negeerden de Carische oorsprong van de naam. Naast Delphi was Didyma het meest gerenommeerde orakel van de Griekse wereld en voor het eerst genoemd onder de Grieken in de Homerische Hymne aan Apollo. Twin brangas. 
Brangas getus. Geta Septimius of P. Septimus Septimus, de tweede zoon van Septimius Severus en Julia Domna werd geboren in Milaan op 27 mei 189, drie jaar voor de verheffing van zijn ouders in het purper en wordt gezegd vernoemd te zijn naar zijn grootvader of oom van vaderskant. Geta begeleidde zijn vader in de Parthische oorlog. Bright brangas. 

 

Brassolis. Grieks brasso; ik spring, holos; geheel.

Brassolis sophorae. Grieks brasso; ik spring, holos; geheel. Sophorae; als Sophora of leeft er op.

 

Brephos. Grieks brephos; ongeboren, foetus, of net geboren kind, Lucas 2;12, 16, naar de kleine vorm?

Brephos decora. Decora; sierlijk of statig. Decorous red tiger moth.

 

Brevianta. Brevianta, van Latijn brevis; korte brief, zie brevier?

Brevianta ematheon. Ematheon, zoon van Eos en Tithonus, de broer van Memnon met wie hij de regering greep van de Ethiopi喪s. Hij werd gedood door Hercules bij het reizen op zoek naar de gouden appels van de Hesperiden.

 

Brithys. Grieks brithys; zwaar.

Brithys crini. Crini; harig, of naar Crinum. Amaryllis borer, Crinum borer, Lily borer of Kew arches.

 

Bunaea. Grieks bounos; heuvel, naio; ik verblijf.

Bunaea alcinoe. Alcinoe is de naam die wordt toegeschreven aan drie vrouwen in de Griekse mythologie. Alcinoe, dochter van Polybus en vrouw van Amphilochus, zoon van Dryas. Ze weigerde om het volledige loon te betalen aan Nicandra, een weefster die ze had ingehuurd en de vrouw bad tot Athena om haar wreken. De godin trof Alcinoe met een passie voor Xanthus van Samos en ze verliet haar man en kinderen en rende met hem weg. Komende bij haar positieven in het midden van de reis huilde ze bittere tranen en wierp zich in de zee. Alcinoe een najade, en 試n van de nimfen van de berg Lykaios in Arcadi. Haar ouders waren Oceanus en Tethys. Alcinoe, een dochter van Sthenelus en een kleindochter van Perseus. Cabbage tree emperor moth.

 

Bungalotis, Grieks otis; goed horend, bunga?

Bungalotis astylos. Astylos was 試n van de Thessalonische centaurs. Het meest bekende verhaal over de Thessalonische centaurs is toen ze werden uitgenodigd om de bruiloft bij te wonen van Peirithoos hun halfbroer, de Lapithen koning. De Thessalioi Kentauroi werd dronken en probeerde de bruid en de vrouwelijke gasten weg te dragen. In de strijd die de volgde waren de Kentauroi allemaal weggevaagd. Meest waarschijnlijk Astylos onder diegenen die gedood werden. Dark cheeked scarlet eye.

Bungalotis erythus. Erythus, zoon van Actoris vocht met Perseus op het huwelijksfeest die hem met een zware wijnfles het hoofd brak. Spotted scarlet eye.

Bungalotis midas. Midas is de naam van ten minste drie leden van het koninklijk huis van Phyrgi. De meest bekende is koning Midas en wordt in de volksmond herinnerd vanwege zijn vermogen om alles wat hij aanraakte in goud om te zetten. Omdat hij de dronken sater Silenos gered had, verleende Dionysos, de wijngod, hem de kracht om alles wat hij aanraakte in goud te veranderen. Toen echter ook zijn voedsel en een kind in goud veranderden, besloot hij de macht die hij had weg te wassen in de rivier Paktolos. De Frygische stad Midaeum was vermoedelijk vernoemd naar deze Midas en dit is waarschijnlijk ook de Midas die volgens Pausanias oprichtte Ancyra. De legenden vertelt over deze Midas en zijn vader Gordias, de grondlegger van de Frygische hoofdstad Gordium en het binden van de Gordiaanse Knoop geeft aan dat ze vermoedelijk ergens hebben geleefd in het 2de millennium voor Christus, ruim voor de Trojaanse oorlog. Echter, Homerus heeft geen melding Midas of Gordias wijl vermeldt hijn twee andere Phrygische koningen, Mygdon en Otreus. Een andere mythe vertelt dat hij een groot vereerder was van Pan, de god van herders en ruige landstreken. Pan hspeelde op zijn panfluit en omdat velen het mooi vonden klinken begon hij op te scheppen dat hij een betere musicus was dan Apollo. Hij daagde Apollo uit tot een wedstrijd waarbij de berggod Tmolos een oordeel moest geven. Pan begon en iedereen was gecharmeerd van zijn vrolijke fluitstukjes. Daarna pakte Apollo zijn lier en zijn tonen wiegden als golven op de zachte bries, vloeiend en verrukkelijk. Tmolos gaf de prijs aan Apollon. Midas protesteerde en zei dat hij Pan beter vond. Datt kun je onmogelijk gehoord hebben", zei Tmolos. "Er mankeert niks aan mijn oren" zei Midas. Op dat moment kon Apollo zijn boosheid niet meer beheersen en zei: "als je ze op deze manier gebruikt, ben je het niet waard de oren van een mens te hebben". Hij gaf Midas een paar lange, grijze en behaarde oren, zeggend: "Nu lijk je op de ezel die je bent". Midas schaamde zich voor zijn nieuwe oren en probeerde ze te verbergen onder een tulband. Na een tijdje ontdekte zijn kapper het beschamende geheim. De kapper durfde niemand iets te vertellen van Midas' misvorming, maar was ook niet in staat het helemaal voor zichzelf te houden. Zo liep hij het platteland in, groef een gat en vertrouwde zijn geheim fluisterend aan de aarde toe. Maar waar de kapper het gat had gegraven groeide een bos riet en als de wind daar doorheen blies ruiste het en leek het te roepen: "Koning Midas heeft ezelsoren! Koning Midas heeft ezelsoren!" Toen Midas ontdekte dat iedereen van zijn geheim afwist, stierf hij van schaamte. White cheecked scarlet eye.

 

Byblia. Grieks byblos; papyrus.

Byblia ilithyia. Eileithyia of Ilithyia was de godin van de bevalling en wee創. Volgens sommige waren er twee Eileithyiai, iemand die geboorte bevorderde en degene die de arbeid gemakkelijker bevorderde. Haar naam betekent "zij die komt om te helpen " of " verlichten " van het Griekse woord el人uthyia. Haar Romeinse tegenhanger was Nato; geboorte of Lucina; licht te brengen.

Byblia ilithya polinice. Eteocle en Polinice (Eteocles en Polynices) is een opera in drie bedrijven gecomponeerd door Giovanni Legrenzi met een Italiaans libretto van Tebaldo Fattorini gebaseerd op de Theba錨. De Opera Premi俊e in het Teatro San Salvador in Veneti was op 13 december 1674. Of naar Polynices en zijn tweelingroer Eteocles zijn de zonen van Oedipus en Iocaste. Hij was een prins van Thebe. Vanwege een vloek op hen door hun vader Oedipus die hen Thebe naliet om te regeren konden ze het niet vreedzaam verdelen en stierven als gevolg door het doden van elkaar in een strijd om de controle van Thebe.

 

 

Cacyparis. Grieks Kakyperis, een rivier waaraan Demosthenes stierf in 413. Chr., heet nu Cassibile op Sicili.

Cacyparis hylaria. Latijn hilaris; vrolijk, levendig, blij.

 
Cacyreus?

Cacyreus lingeus. Lingeus, van lingua; tong? Common blush blue of bush bronze.

Cacyreus palemon. van Palaimon of Palaemon? een kind zeegod die met zijn moeder Leukothea (Leucothea) tot de hulp kwam van zeilers in nood. Hij was oorspronkelijk een sterfelijke jongen genaamd Melikertes (Melicertes) van wie de ouders de toorn opwekten van Hera voor het bevorderen van de jonge god Dionysos. Zijn vader werd in een moorddadige razernij gedreven door de godin en Ino vluchtte met Palaemon in haar armen, sprong van de rotsen in de zee. Het tweetal werden omgevormd tot zeegoden en omgedoopt Palaimon en Leukothea. Palaimon werd afgeschilderd in de Grieks -Romeinse moza鋲ken als ofwel een dolfijn berijden jongen of een kind met een visstaart Triton.
 
Cadarena?

Cadarena marginata. Marginata; gerand.

 
Caenurgina. Caenurgia, Grieks kainos, recent, Grieks ourgia, werkend, werk.

Caenurgina erechtea. Erechtheus, legendarische eerste koning en stichter van Athene. Erechtheus uit het Griekse Erekhtheos, maken, schudden, (van de aarde) van erekhthein; om te scheuren, breken, versplinteren, schudden. Vandaar Erechtheum, de naam van een tempel op de Atheense Acropolis. Forage looper of common grass moth.

 
Caffricola. Kaffri; van de kaffers, cola, van kolax; flikflooier of van Spaans voor staart?

Caffricola cloeckneria. Cloeckneria naar de bezitter, Klockner.

 
Caligo. Grieks caligo; waas, mist, donkerte. 
Caligo eurilochus Eurylochos of Eurýlokhos) verschijnt in de Odyssee van Homerus als tweede in bevel van Odysseus schip tijdens de terugkeer naar Ithaca na de Trojaanse oorlog. Hij was dus een familielid van Odysseus door huwelijk. Hij wordt afgebeeld als onaangename laffe persoon die ondermijnt Odysseus en wakkert de problemen aan. Toen het schip stopt bij Aeaea, de thuisbasis van Circe de tovenares, Eurylochos en Odysseus lootten om een ​​groep van 22 mannen te leiden om het eiland te verkennen. Eurylochos wordt gekozen. Nadat de bemanning een kolom van rook ziet leidt Eurylochos zijn expeditie naar de bron. Ze naderen een paleis, omringd met wilde, maar op magische wijze goedaardige dieren. In het paleis is Circe aan het zingen en (onder leiding van Polites) alle van de partij Eurylochos, behalve hij, haasten zich naar binnen om haar te begroeten. Eurylochos verdenkt haar verraad en toen ze de rest van de expeditie in varkens verandert ontsnapt Eurylochos en waarschuwt Odysseus en het gedeelte van de bemanning die op het schip bleef, waardoor Odysseus een reddingspoging deed. Toen Odysseus gaat om zijn mensen te redden weigert Eurylochos om hem te leiden en dringt er bij hem aan om te ontsnappen en laat de mensen aan hun lot over. Toen Odysseus terugkeert van Circe en de mannen te hebben gered beledigt Eurylochos Odysseus. Odysseus overweegt hem te doden, maar de bemanningsleden trekken ze uit elkaar. Na het maken van een wapenstilstand met Odysseus raadt hem Circe aan de profeet Tiresias te zien voor meer advies om veilig terug naar huis te keren. Tiresias instrueert later Odysseus om het vee niet aan te raken op het eiland van de zonnegod Helios, maar Eurylochos overtuigt de hongerige en muitende bemanning ze te doden en aantal van hen te eten. Als straf Odysseus wordt schip en al zijn bemanning vernietigd, met inbegrip van Eurylochos, ze worden gedood in een storm gezonden door Poseidon. Alleen Odysseus overleeft. Uilvlinder, forest giant owl.

Caligo idomeneus. Idomeneus was een Kretenzische commandant, de vader van Orsilochus, Cleisithyra, Leucus en Iphiclus, zoon van Deucalion en Cleopatra, kleinzoon van Minos en de koning van Kreta. Hij leidde de Kretenzische legers naar de Trojaanse oorlog en was ook een van vrijers van Helena evenals een kameraad van de Telamonse Ajax. In de Ilias van Homerus wordt hij gevonden onder de eerste rang van de Griekse generaals, leidde zijn troepen en het aangaan van de vijand en ontsnapte menig ernstig letsel. Idomeneus was 試n van de vertrouwde adviseur van Agamemnon. Hij was 試n van de belangrijkste verdedigers toen de meeste andere Griekse helden gewond raakten en zelfs vocht hij tegen Hector sloeg zijn aanval kort af. Net als de meeste van de andere leiders van de Grieken komt hij levend en wel als het verhaal tot het einde. Hij was 試n van de Grieken die het Paard van Troje invoerde. Idomeneus doodde dertien mannen en tenminste 試n Amazone vrouw, Bremusa, te Troje. Idomeneus giant owl.

Caligo illioneus. Een metgezel van Aeneas. Hij was een van degenen wiens schip zonk tijdens de storm waarin Aeneas en zijn volk werden gevangen. Hij was de oudste van de Trojanen die overleefde met Aeneas en hij was de eerste die met Dido sprak toen ze haar paleis binnengingen te Carthago.
Caligo teucer. Teucer, ook Teucrus, Teucros of Teucris was de zoon van Koning Telamon van Salamis eiland en Hesione, dochter van koning Laomedon van Troje. Hij vocht samen met zijn halfbroer, Ajax, in de Trojaanse Oorlog en is de legendarische stichter van de stad van Salamis op Cyprus. Via zijn moeder Teucer, was de neef van koning Priamus van Troje en de neef van Hector en Paris, wie hij allen bevocht in de Trojaanse oorlog.
 
Calisto. Calisto, Callisto; de mooiste, was een dochter van de Arcadische koning Lycaon en een begeleidster van de godin Artemis. Ze was verleid door Zeus en veranderd in een beer en kreeg een zoon, Arkas, die opgejaagd was als een beest en geplaats onder de sterren las Ursa major of grote beer. Jamaican satyr.

Calisto zangis. Zangis is een vreemde naam, lijkt wel Perzisch.

 
Callicore. Grieks kalos; prachtig, kore; meisje.

Callicore astarte. Astarte was een Fenicische godin van de vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog. Ze had een algemene bekendheid in de noordwestelijke Semitische streken en via hun scheepvaart hadden de Fenici喪s de cultus wijd over het Middellandse zeegebied verbreid. Er bestonden tempels van Ashtoreth tot in Carthago en Eryx (Sicili) en op diverse plaatsen in Cyprus. De 'heilige vrouwen' die de tempels beheerden werden qadishtu genoemd. Deze werden met de zogenaamde tempelprostitutie geassocieerd. Ze was de hoofdgodin van de Fenici喪s, voor wie zij het regeneratievermogen van de natuur vertegenwoordigde, een maangodin, ook aangenomen als 'dochter van Ra' door de Egyptenaren. Haar symbolische attributen waren de leeuw(in), het paard, de sfinx de duif en de ster in een cirkel ter aanduiding van de planeet Venus. Op afbeeldingen komt ze vaak naakt voor. Astarte eighty eight.

 
Callidula. Grieks kalos; mooi, doule; vrouwelijke bediende.

Callidula evander. Euander; goede man of Evander was in de antieke overlevering een legendarische vorst en heros afkomstig uit de Griekse landstreek Arcadia die zich later in Latium zou vestigen. Hij staat bekend als zoon van Hermes (Mercurius) bij een Arcadische bronnimf, Nicostrate of Themis genoemd, een dochter van de riviergod Ladon. Volgens de Romeinse traditie was echter Carmenta of Tiburtis zijn moeder. Zowat zestig jaar v覧r het uitbreken van de Trojaanse oorlog (1243 v. Chr.?) moest hij zijn vaderstad in Arcadia verlaten en migreerde hij naar Itali, waar hij in Latium op de linkeroever van de Tiber een nederzetting stichtte.

Callidula petavius. Denis P師au, gelatiniseerd als Dionysius Petavius ​​ (Orl斬ns, 21 Augustus 1583 - Parijs, 11 december 1652) was een Franse Jezu鋲t, theoloog en historicus. Hij was een van de beste chronologen van zijn tijd.
 
Callionima. Latijn callo; eelt, verharding, of Grieks kalos; mooi en anima; leven, ziel?
Callionima pan. In de Griekse religie en mythologie was Pan de god van het wild, herders en schapen, natuur van de bergen en wildernis en rustieke muziek en metgezel van de nimfen. Zijn naam heeft zijn oorsprong van het woord paein; naar de weide, het moderne woord paniek is afgeleid van die naam. Hij heeft de achterhand, benen en hoorns van een geit op dezelfde wijze als een faun of sater Met zijn vaderland in het rustieke Arcadia is hij ook bekend als de god van de velden, bossen en beboste valleien. Hierdoor is Pan verbonden met vruchtbaarheid en het seizoen van de lente. In de Romeinse religie en mythe was Pan' s tegenhanger Faunus, een natuur god die de vader was van Bona Dea, soms aangeduid als Faunus; Hij was ook nauw betrokken bij Silvanus, als gevolg van hun soortgelijke relatie met het bos.
Callionima parce. In oude Roman godsdienst en mythe de Parcae (enkelvoud Parca) waren vrouwelijke personificaties van het lot, vaak Fates in het Engels genoemd. Hun Griekse equivalent waren de Moirai. Of van parce, verkorting van parcero, Columbiaans Spaans voor vriend. Parce sphinx moth.
 

Callithomia. Grieks kalos; mooi, ithys; recht, omos; schouder.

Callithomia lenea. Tragedies werden uitgevoerd bij een lentefestival van Dionysus in Athene bekend als Lenea.
 
Callizygaena. Grieks kalos; mooi, zygaena; voorhamer.

Callizygaena nivimacula. Nivimaculata; nivea, wit of sneeuw, maculata; gevlekt.

 
Callophrys. Grieks kalos; mooi, ophrys; wenkbrauw.
Callophrys gryneus. Gryneus, een bijnaam van Apollo waaronder hij een tempel, een oude orakel had en een prachtig bos in de buurt van de stad Grynion, Gryna of Grynus in Aeolis in Klein-Azi. Onder de soortgelijke, zo niet dezelfde naam Grynus werd Apollo aanbeden in de Hecatonnesi. Ovidius vermeldt een centaur met de naam Gryneus. Juniper hairstreak of olive hairstreak. Mitoura gryneus.
 
Callopistria. Grieks kalos; mooi, opisteros; van achter.

Calliopistria juventina. Juventina; vrouwelijke vorm van juventino; Juventus, Romeinse god van de jeugd, van iuventa; jeugd, jong persoon. Varenuil.

 
Callosamia. Grieks kalos; prachtig, samia; bewoner van Samos.
Callosamia promethea. Prometheus was de zoon van de titaan Iapetus en broer van Atlas en Epimetheus die met Pandora trouwde. Prometheus heeft zijn onsterfelijkheid te danken aan Cheiron de centaur. Bij de oorspronkelijke toebedeling van gaven en vaardigheden door de Griekse goden was de mens er bekaaid afgekomen. Zowel op het vlak van de overlevingsinstincten als op het vlak van de natuurlijke verdedigingsmiddelen waren de andere levende wezens er veel beter aan toe. Uit hybris stal Prometheus het vuur bij de Olympische goden en schonk het aan de mensen. De mens leerde metaal te bewerken en een technische beschaving te ontwikkelen. Prometheus wordt bovendien voorgesteld als een leraar en uitvinder, die de mensen wederzijds respect bijbrengt en hen leert vooruit te zien: zijn naam wordt verklaard als 'de vooruitdenkende'. Prometheus werd door Zeus gestraft voor zijn diefstal. De nemesis ('wrekende gerechtigheid') viel hem ten deel: hij werd aan de bergketen Kaukasus gekluisterd waar adelaar Ethon elke dag zijn lever kwam opeten. Elke nacht groeide de lever weer aan. De nemesis had voor eeuwig moeten duren, maar de held Hercules bevrijdde hem tijdens zijn elfde werk. Deukalion is de zoon van Prometheus die Pyrrha trouwde en samen met haar de aarde bevolkte na de zondvloed. Promethea silkmoth.

 

Calodesma. Grieks kalos; mooi, desma; straal.

Calodesma amica. Amica; vrouwelijke vriend.

 

Calonotos; Grieks kalos, prachtig, notos; rug, achterkant.

Calonotos helymus. In de Griekse mythologie was Helymus (of Elymus) de voorouder van de Elymians, Latijn Elymi, bewoners van Sicili.

Calonotos phlegmon, Phlegmon, Grieks phlegmon; ontsteking onder de huid. Mogelijk van phlegethon, een rivier van vuur, een van de rivieren om de Hades.
Calonotos tiburtus. In de Romeinse mythologie was Tiburtus (of Tiburnus) de oudste zoon van Catillus en kleinzoon van Amphiaraos. Hij is bij Virgilius de stichter van de stad van de Tibur, nu Tivoli, in Itali. Zijn broers zijn Coras en Catillus. Alle drie vochten ze tegen Aeneas om Turnus te helpen.

 

Calospila. Grieks kalos; prachtig, mooi, spilos; vlekken.
Calospila emylius. Beter Aemylius, het geslacht Aemilia, oorspronkelijk geschreven Aimilia, was een van de meest oude patrici喪s huizen in Rome. De familie zou ontstaan zijn ​​in de regering van Numa Pompilius, de tweede koning van Rome, en haar leden hielden de hoogste ambten van de staat, van de eerste decennia van de Republiek tot keizerlijke tijden. De Aemilii waren waarschijnlijk een van de gentes maiores, de belangrijkste van de patricische families. Hun naam werd in verband gebracht met twee hoofdwegen (de Via Aemilia en de Via Aemilia Scauri), een administratieve regio van Itali, en de Basilica Aemilia in Rome. Een oude brug te Rome die origineel heette Sublicius want het was gebouwd van hout, sublicae. Het werd opgericht door Ancus Martius. Het werd herbouwd met stenen door Aemylius Lepidus wiens naam het kreeg.

 

Calpodes. Grieks kalpe; urn.

Calpodes ethlius. Aethlius, Ethlius, was in de Griekse mythologie, de eerste koning van Elis, vader van Endymion. Hij was de zoon van Zeus en Protogeneia (dochter van Deucalion) en was getrouwd met Calyce. Hij leidde Aeolians van Thessali en stichtte Elis. Brazilian skipper, larger Canna leafroller of Canna skipper.

 

Calycopis. Grieks calyx; kelk, bodem (of calos; mooi) opis; verschijning.

Calycopis vesulus. Vesulus; berg in Ligurie waar de Po begint.

 

Calydna. In de Griekse mythologie was Calydnus of Kalydnos een zoon van Uranus en de eerste mythologische koning van Thebe naar wie de stad wordt verondersteld te zijn genoemd Calydna. Hij zou de eerste vestingwerken van de stad te hebben opgebouwd, dat was de reden waarom Thebe soms werd aangeduid als de " citadel van Calydnus ".
Calydna arius, Arius was een burger van Alexandri. Augustus achtte hem zo hoog dat hij na de verovering van Alexandri verklaarde dat hij stad vooral spaarde omwille van Arius. Volgens Plutarchus adviseerde Arius Augustus om Caesarion, de zoon van Cleopatra en Julius Caesar, te executeren met de woorden " ouk agathon polukaisarie " ("het is niet goed om te veel Caesars hebben "), een woordspeling op een tekst in Homerus.
Calydna thersander. Thersander was een van de Epigonen die de stad Thebe als vergelding aanvielen voor de dood van hun vaders, de Zeven tegen Thebe, die hetzelfde hadden geprobeerd. Hij was de zoon van Polynices en Arges. Thersander heeft misschien Eriphyle omgekocht met het kleed van Harmonia zodat ze haar zoon, Alcmaeon, zond om tegen hem te vechten. Zijn vader deed hetzelfde met Harmonia 's ketting om haar te overtuigen dat ze haar man stuurt met de originele aanvallers. De aanval van de Epigonen was succesvol en Thersander werd de koning van Thebe. Thersander vocht voor de Grieken tijdens de Trojaanse oorlog maar werd gedood door Telephus voordat de oorlog begon terwijl de Grieken stopten in Mysia. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Tisamenus wiens moeder Demonassa was. 
 
Calyptis. Van Calypso?, een nimf die op het eiland Ogygia leefde waar ze Odysseus zeven jaar hield.

Calyptis idonea. Idonea, middeleeuwse naam, mogelijk Latijnse vorm van Idunn (godin van het voorjaar in Noorse mythologie) en mogelijk be貧vloedt door het Latijnse idonea; geschikt.

 

Caphys biliniata. Caphys, een vorm van Capys?

Caphys biliniata. Biliniata; Grieks bi; twee, liniata; lijnen.

 
Capys. Capys was koning van Dardania tijdens de Ilias en de Aeneis. Hij was een zoon van Assaracus en Hieromneme (dochter van Simois) en de vader van Anchises door zijn vrouw Themiste, de zus van Laomedon en dochter van Ilus en Eurydice en zo grootvader van Aeneas. Hij, of een andere Capys, stichtte de stad Capua.
Capys alphaeus. Alpheus of Alpheios; witachtig, was een rivier (de moderne Alfeios River) en riviergod. Net zoals de meeste riviergoden is hij een zoon van Oceanus en Tethys. Telegone, dochter van Pharis, droeg zijn zoon, koning Orsilochus. Door hem was Alpheus de grootvader van Diocles en overgrootvader van een paar soldaten, Crethon en Orsilochus, die door Aeneas werden gedood tijdens de Trojaanse oorlog. Volgens Pausanias was Alpheius was een gepassioneerde jager en werd verliefd op de nimf Arethusa, maar zij vluchtte van hem naar het eiland Ortigia in de buurt van Syracuse en veranderde zichzelf in een put waarna Alpheius een rivier werd die voortvloeien uit de Peloponnesus onder de zee naar Ortigia en verenigde zijn wateren met die van de put Arethusa. Protea scarlet of orange banded protea.
 
Carales. Carales, nu Cagliari, stad in Sardini, de stad werd door de Romeinen in 238 v. Chr. ingenomen.

Carales astur. Astur, Astyr, 試n van de Tierene, koning uit Eruscha, bondgenoot van Eneas van Troje tegen Turnus. Astur moth.

 
Carectocultus ?

Carectocultus bivitta. Bivitta, bivittatus; met twee strepen.

 
Carystus. Grieks karysso; ik roep.

Carystus jolus. Jolus of Jove, Julus, Jupiter.

Carystus phorcus. Phorcys, Grieks Phorkus is een zeegod, algemeen aangehaald als de zoon van Pontus en Gaia. Volgens de Orfische hymnen waren Phorcys, Cronus en Rhea de oudste nakomelingen van Oceanus en Tethys. Zijn vrouw was Ceto en hij is het meest opvallend in de mythe om te verwekken bij Ceto een groot aantal monsterlijke kinderen. In bestaande Hellenistische - Romeinse moza鋲ken wordt Phorcys afgebeeld als een vis met een staat, meerman met krab klauwen aan de voorpoten en rode gespikkelde huid.
 

Castalius. Castalia, een mythische bron van inspiratie op de berg Parnassus, gewijd aan de Muzen.

Castalius rosimon. Rosimon is onbekend, mogelijk naar een familielid van Fabricius als rosa? Common pierrot.

 

Castnia; Castanea; kastanjeachtig, zie Xanthocastnia.

Castnia invaria volitans, Invaria; in; niet, variant, geen variant, volitans; rond vliegen, beweeglijk.

 

Castnius. Castnius; kastanjeachtig, Castanea.

Castnius pelasgus. Pelasgus was de gelijknamige voorvader van de Pelasgen, de mythische bewoners van Griekenland die de Dodonaanse Zeus aanbaden, Hephaestus, de Cabeiri en andere godheden. In de verschillende delen van het land woonden ooit Pelasgen en bestonden er verschillende tradities met betrekking tot de oorsprong en de verbinding met Pelasgus. De oude Grieken zelf geloven dat hij de eerste mens was.

 

Catoblepia. Latijn cote; steen, of van quota; bedekking, blepia, van blepharon; ooglid?

Catoblepia berecynthia. Cybele wordt de Berecynthische godin genoemd naar de berg Berecynthus in Phyrgi waar ze in bijzondere verering werd gehouden. Ze wordt vertegenwoordigd als gekroond met torentjes en houdt sleutels in haar hand. Ocellated owlet.
Catoblepia xanthus. Xanthus, een zoon van Aegyptus die in de huwelijksnacht gedood werd door de Dana錨e Arcadia. Xanthus met Balius, de paarden van Achilles.

 

Catocala, Grieks kato, naar beneden, kalos; prachtig. De mooiste uilen zijn de weeskinderen.

Catocala epione. Epione was de godin van pijn te verzachten, in feite betekent haar naam rustgevend. Ze was de vrouw van Asclepius en moeder van Panacea, de godin van de geneesmiddelen, en Hygieia, de godin van de gezondheid. Ze was waarschijnlijk ook de moeder van de beroemde artsen Machaon en Podalirius die aldus vermeld staan ​​in de Ilias van Homerus. Epione underwing.

Catocala grynea. Grynea, Eolische stad, in Moesia, die het hele jaar bekleed is met bomen, gras en veel bloemen. Heeft zijn naam naar Grynus, de zoon van Eurypylus, koning van Moesia die de Grieken hielp in de Trojaanse oorlog. Woody underwing.

Catocala ilia, in de Griekse mythologie wordt Ilia beschreven als de dochter van Numitor, koning van Latium. (Midden-Itali) Numitorユ s jongere broer Amulius greep de troon en doodde Numitor 's zoon, vervolgens dwong hij Ilia een maagd priesteres van de godin Hestia te worden. Ze was ook bekend als Rhea Silvia. Van Vestaalse maagden werden celibaat gezworen voor een periode van dertig jaar, dit zou ervoor zorgen dat de lijn van Numitor geen erfgenamen had. Echter Rhea Silvia werd zwanger en beviel van de tweeling Romulus en Remus. Ze beweerde dat de god Mars het gedaan had en de vader van de kinderen was. Livy zegt dat deed ze was verkracht door onbekende, maar verklaarde dat het Mars was om de vader van haar buitenechtelijke nakomelingen te zijn, ofwel omdat ze het echt dacht het geval te zijn of omdat hij wat minder verwerpelijk was het gepleegd te hebben met een god. Ilia underwing, beloved underwing of wife underwing.

Catocala nupta, Nupta; bliksemachtig, vanwege de voorvleugeltekening, Latijn nuptialis, met betrekking tot huwelijk, uit nupta, nemen als man, Grieks nymphe; bruid trouwen, lief te hebben. Rood weeskind. Het gewone rode weeskind heeft met rode en zwarte banden getekende ondervleugels. Red underwing moth, Rotes Ordensband. Het blauwe weeskind vertoont blauwe en zwarte banden op de ondervleugels.

 

Catocroptera. Grieks kato; beneden, akron; top?, pterix; vleugel.

Catocroptera cloanthe. Cloanthe, een metgezel van Eneas.

 

Catonephele, Grieks kato; beneden, nube; wolk.

Catonephele acontius. Acontius was een mooie jongeling van het eiland Ceos. Tijdens het festival van Artemis in Delos zag Acontius Cydippe, een goed geboren Atheense maagd en hij werd verliefd op haar zittend in de tempel van de godin. Hij schreef de woorden op een appel, ik zweer bij Artemis dat ik Acontius zal trouwen en gooide het naar haar voeten. Ze raapte het op en las mechanisch de woorden hardop, wat neerkwam op een plechtige belofte om ze uit te voeren. Zich niet bewust van dit behandelde ze Acontius met minachting. Maar, hoewel ze meer dan eens verloofd was, viel ze altijd ziek voor het huwelijk plaats vond. Het orakel van Delphi verklaarde eindelijk dat de oorzaak van haar ziekten de toorn was van de beledigde godin, waarna haar vader toestemming gaf tot haar huwelijk met Acontius. Acontius firewing.

Catonephele numilia. Numilia, van Grieks nun; nu, millium, een cyste? Blue frosted banner, blue fristed Catone, Grecian shoemaker, stoplight Catone.

 

Catopsilia, Grieks kato; bodem, naar beneden, psilos; kaal, onbehaard.

Catopsilia florella. Florella; bloeiend.

Catopsilia pomona. Latijn Pomona is een godin van de vruchtbare overvloed in het oude Romeinse religie en mythe. Haar naam komt van het Latijnse woord pomum; vruchten, specifiek boomgaard fruit. Zij zou een bosnimf zijnen minachtte de liefde van het bosgoden Silvanus en Picus, maar trouwde Vertumnus nadat hij haar had bedrogen vermomd als een oude vrouw. Zij en Vertumnus deelden een festival gehouden op 13 augustus. Haar priester werd flamen Pomonalis genoemd. Het snoeimes was haar attribuut. Er is een bos dat is gewijd aan haar de zogenaamde Pomonal, niet ver van Ostia, de oude haven van Rome. In artistieke afbeeldingen wordt ze over het algemeen getoond met een schaal fruit of een hoorn des overvloed. Lemon emigrant.

Catopsilia pyranthe. Pyaranthe, een dochter van Danaus die haar man in de huwelijksnacht vermoordde, zie daar. Mottled emigrant.

Catopsilia scylla. Skylla of Scylla was een van de kinderen van Phorcys en Ceto. Scylla was een knappe nimf maar toen Glaucus haar de liefde verklaarde, veranderde Circe haar uit jaloezie in een monster met de romp en het hoofd van een vrouw, maar uit haar zij groeiden zes hondenkoppen met daarin drie rijen tanden, zij had twaalf poten en haar lichaam eindigde in een vissenstaart. Zeelui die Scylla passeerden, moesten oppassen dat ze niet in de draaikolk van Charybdis terechtkwamen; Charybdis was een zeemonster dat tegenover Scylla huisde. Scylla kon zo mooi zingen zodat de zeelui daardoor betoverd werden en in de Charybdis terecht kwamen. Odysseus stopte de oren van zijn bemanning dicht en hijzelf werd vastgebonden en wat hij ook zei, ze mochten hem niet losmaken. Een andere Scylla was in de Griekse mythologie de dochter van koning Nisus van Megara, een stad in Attica op het Griekse vasteland. Ze werd verliefd op de vijand, verloochende haar land en werd gestraft door een metamorfose in een vogel. Orange migrant of orange emigrant.

 

Catuna. Catuna, onbekend, misschien van een Afrikaanse plaats als Catanambu?

Catuna crithea. Crithea, oud volk en plaats in Turkije, nu Crimea. Common pathfinder.

 

Caviria. Caviria, van Cavirian mysteries?, gelijk aan de Elysische mysteries. In deze mysteries zouden mensen die er gereed voor waren ingewijd worden in het esoterische pad van de priesters en mystici.

Caviria regina. Regina; koningin.

 

Celaenorrhinus. Grieks kelainos; zwart, rhin; neus.

Celaenorrhinus eligius. Eligius is wel genoemd door Stoll naar een kennis, naar Eligius van Noyen, geboren in Chaptelat, een dorp nabij Limoges, uit Terrigie (moeder) en de pottenbakker Eucher en wilde smid worden, maar werd al snel opgeleid tot goudsmid door Abbo, muntmeester van Limoges. Vervolgens zette hij zijn opleiding voort bij Abbo van Limoges, koninklijk schatkistbewaarder in Neustria. Op aanbeveling van deze Abbo vroeg koning Clotarius II aan Eligius om voor hem een troon te maken van goud, versierd met edelstenen. Nadat het werk klaar was gaf Eligius het resterende goud terug aan de opdrachtgever. Deze eerlijkheid bezorgde hem de titel van muntmeester van Marseille en een plaats in de hofhouding. Na de dood van Clotarius II benoemde zijn zoon, koning Dagobert I, hem tot belangrijkste adviseur. De faam van Eligius verspreidde zich snel en ambassadeurs betoonden hem eer alvorens de koning met een bezoek te vereren. Toen Eligius kans zag om de Bretonse koning Judicail over te halen zich te onderwerpen aan het Frankische gezag, steeg zijn invloed verder. Eligius gebruikte zijn bekendheid door geld in te zamelen voor de armen en Romeinse, Gallische, Bretonse, Saksische en Moorse slaven vrij te kopen die dagelijks in Marseille werden aangevoerd. Ook stuurde hij dienaren uit om de lichamen van de terechtgestelde misdadigers een fatsoenlijke begrafenis te bezorgen. Ook werd hij, samen met zijn vriend Audo創us (ook bekend als Dado of Ouen), aan het hof gezien als iemand met een respectvolle levenswijze, omdat hij leefde overeenkomstig de regels van het Ierse kloosterleven, in Galli bekendgemaakt door Columbanus. Hij voerde deze leefwijze ook in het klooster van Solignac dat hij in 632 stichtte en in het nonnenklooster van Parijs. Eligius liet de basiliek van Paulus in Parijs bouwen en liet de basiliek van Saint-Martial restaureren. Verder liet hij kerken bouwen gewijd aan Martinus van Tours, de patroon van de Franken, en Dionysius van Parijs, de patroonheilige van de koning. Broken banded flat.

 

Celastrina. Celastrina, Grieks kelas; laatste seizoen.

Celastrina ladon. Ladon, een rivier van die naam in Arcadi. Ladon was de slangachtige draak die gevlochten en gedraaid rond de boom in de tuin van de Hesperiden was en bewaakte de gouden appels. Hij werd overwonnen door Heracules. De volgende dag gingen Jason en de Argonauten voorbij op hun terugreis uit Colchis en hoorden de klaagzang van de schijnende Aegle, een van de vier Hesperiden en zagen nog steeds de spiertrekkingen van Ladon. Spring azure.

 

Celerena. Celerena, wel van Grieks celer; snel; achtig.

Celerena perithea. Grieks celer; snel. Peritheus, koning van Thessali, voerde sommige kudden weg van Marathon, in de buurt van Athene, en Theseus, besloten om hem te straffen zoals hij verdiende volgde Peritheus. Maar in plaats van hem te bestraffen werd Theseus sterk verrukt door Peritheus en ze doorkruisten Griekenland samen en deden meer kwaad dan goed. Onder andere gewelddadige handelingen greep Theseus de mooie Helena terwijl ze danste in de tempel van Diana en zou haar naar Athene gebracht hebben, maar haar broers, Castor en Pollux, haalden haar en namen haar huis naar haar ouders bij Sparta. 

 

Celiptera. Grieks kelis; vlek, pterix; vleugel.

Celiptera levina. Levina is een meisjesnaam en betekent flits of bliksem. Levinus Cruyl was een Vlaamse ontwerper en graveur, geboren te Gent rond 1640.

 

Celmia.
Celmia celmus. Celmus, met de vrouwelijke vorm celmia. Hij was de zoon van een oude Phrygisch god en speelgenoot van de jonge Zeus op de berg Ida. Celmus en zijn broers waren de eerste die ijzer smolten en waren trots op hun werk. Hij daagde Zeus uit en elk met zijn favoriete wapen, bliksem tegen ijzeren knots. Maar zelfs in zijn jeugd was de waardigheid van Zeus te groot om uitdaging te breken. Donder kraakte, bliksem suisde. Een spanning van de goddelijke stralen passeerde door de ijzeren knots omhoog door de armen van Celmus en door zijn lichaam zodat de duellist en de club werd een lasnaad, een ijzeren standbeeld die een ijzeren knots draagt. Celmus hairstreak. 

 

Cerapteryx. Grieks keras; hoorn, pteryx; vleugel,

Cerapteryx graminis, graminis; grasachtig. Grasuil. Antler moth, Eulenfalter.

 

Cepheuptychia. Cepheus met Euptychia, mogelijk van Grieks eu; goed, ptichia; eiland rond Corfu.

Cepheuptychia cephus. Cephus, Grieks Kepheus; tuinman, was de koning van Ethiopi. Zijn vrouw was de ijdele Cassiope. Op een dag beledigde zij de Nere錨en en zei dat ze nog mooier dan hen was. De zeenimfen waren beledigd en doordat Amphitrite, een van de ca. 50 Nere錨en, getrouwd was met de zeegod Poseidon werd hem gevraagd Cassiopeia te straffen voor haar opschepperij. Poseidon stuurde een zeemonster, Cetus, naar het rijk van Cepheus en Cassiope om dit aan te vallen en te vernietigen. De kust was al getroffen en om een eind te maken aan al de vernielingen, vroeg Cepheus het orakel van Delphi om raad. Ze moesten daarvoor hun dochter Andromeda aan het zeemonster offeren. Die werd aan de rotsen vastgeketend, wachtend op haar dood. Net op tijd kwam de held Perseus die net de Gorgo Medusa had gedood, langs om haar te bevrijden en het monster te verslaan door hem het hoofd van Medusa te laten zien. Cephus blue ringlet.

Cepheuptychia lysidice. Grieks kephen; dar, eu; goed, ptyche; deurvleugels gevouwen. Lysidice, naam van verschillende karakters. Lysidice, dochter van Thespius en Megamede, moeder van een zoon Teles door Hercues. Lysidice, dochter van Pelops en Hippodamia. Ze trouwde Mestor en werd moeder van Hippothoe. Soms wordt gezegd dat ze de moeder van Alcmene was door Electryon.

 

Cephonodes. Grieks kephen; dar, eidos; gevormd.

Cephonodes picus. Picus was de eerste koning van Latium. Hij was de zoon van Saturnus en de oprichter van de eerste Latijnse stam en nederzetting, Laurentum, gelegen op een paar mijl naar het zuidoosten van de latere stad Rome. Hij stond bekend om zijn vaardigheid als augur (voorspellen). Volgens Festus kreeg hij zijn naam als gevolg van het feit dat hij een specht gebruikte ten behoeve van de waarzeggerij. Picus werd ook beschreven als heel knap en gewild bij nimfen en waternimfen. De heks Circe probeerde om hem te verleiden met haar charmes en kruiden terwijl hij op een jachtreis was, maar dat hij haar woest afwees. Ze veranderde hem in een specht vanwege de minachting van haar liefde. Toen zijn kameraden Circe beschuldigde van haar misdaad en Picus terugkeer eisten veranderde ze hen ook in een verscheidenheid van beesten. Picus echtgenote (waar hij geheel aan gewijd was) was Canens, een nimf. Na Picus transformatie werd ze gek en zwierf door het bos voor 6 dagen totdat ze zich uiteindelijk neerlegde op de oever van de Tiber en stierf. Zij kregen een zoon, Faunus.

 

Cepora, Cepora, mogelijk vorm van Hebreeuws Cipporah; kleine vogel. 
Cepora nerissa. Nerissa is de dochter van Aphrodite en Poseidon, maar niet precies een liefdeskind. Dit heeft Nerissa be貧vloed door haar leven en het is echt triest. Ze vond degene van wie ze hield, hoe ze stond op voor zichzelf en hun liefde en het einde was goed. Common gull.

Cepora nerissa coronis. Coronis, dochter van Phlegyas, koning van de Lapithen, was een van de geliefden van Apollo. Terwijl Apollo weg was en Coronis al zwanger was van Asclepius werd ze verliefd op Ischys, de zoon van Elatus. Een witte kraai die Apollo had achtergelaten om haar te bewaken informeerde hem over de affaire en Apollo, woedend dat de vogel Ischys 's ogen niet zo snel uitpikte zo gauw hij Coronis benaderde wierp een vloek op hem dat zo kwaad deed dat zijn veren verschroeiden waarom alle kraaien zwart zijn. Apollo stuurde zijn zus, Artemis, om Coronis te doden omdat hij zichzelf er niet toe kon brengen. Daarna voelde Apollo neerslachtigheid, maar herwon zijn tegenwoordigheid van geest toen Coronis lichaam reeds in brand op een brandstapel lag. Op een teken van Apollo snijdt Hermes het ongeboren kind uit haar baarmoeder en gaf het aan de centaur Chiron om het op te voeden. Hermes dan bracht haar ziel naar de Tartarus.

Cepora nerissa evagete. Evagetus, vader van Archias, afstammeling van Hercules.

 

Ceratinia. Grieks keratinos; gehoornd.

Ceratinia neso. Neso is net zoals haar zusters een Nere錨e. Neso tigerwing.

Ceratinia neso nisea. Nisea wel van Nicaea; een Naiade nimf van de bronnen of fonteinen in Nikaia in Bithyni, noord Anatoli. Dochter van de riviergod Sangarius en Cybele. Ze was toegewijd aan de godin Artemis. Toen een herder, Hymen achtervolgde Nicea doodde ze hem met een pijl in het hart. Dit maakte Eros kwaad die Dionysus inspireerde om verliefd op haar te worden. Dionysus achtervolgde haar een lange tijd. Toen ze zijn avances bleef af wijzen Dionysus verdoofde en vervolgens verkrachtte hij haar terwijl ze sliep. Nicaea ontving Telete van deze vereniging; na de geboorte van haar dochter probeerde, Nicaea zichzelf op te hangen. 

 

Ceroctena. Grieks keras; hoorn, tena, van ptena; vliegend?

Ceroctena amynta. Amynta; Grieks amynatho; ik help, vorm van Amyntas; verdediger. Amyntas was een Macedonische officier van Alexander de Grote, zoon van Andromenes van Tymphaei. Na de slag om de Granicus, 334 voor Christus, toen het garnizoen van Sardis stilletjes werd overgegeven aan Alexander was Amyntas gestuurd uit om het te ontvangen van de commandant, Mithrene. Twee jaar daarna, 332, horen we opnieuw van hem als hij naar Macedoni gestuurd wordt om heffingen te verzamelen terwijl Alexander na het beleg van Gaza opschoof naar Egypte en keerde terug met hem in het volgende jaar toen de koning in het bezit was van Susa. 

Cerodirphia. Grieks keras; hoorn, en Dirphia.

Cerodirphia speciosa. Speciosa, Latijn speciosus; schitterend, mooi.

 

Ceromacra. Grieks keras; hoorn, makros; wijdt, groot.

Ceromacra tymber. Tymber, een vorm van timber; hout, naar de kleur? De top van tymber was gezet op Aeneas helm op het hoogste zodat het vlamde met een glinsterend licht, dus een helmbedekking, pluim.

 

Ceryx. Ceryx was een zoon van Hermes en Pandrosus of Agraulus. Hij was net zoals zijn vader een boodschapper.

Ceryx diptera. Diptera; twee vleugels.

 

Cethosia. Grieks kedos; treurend.

Cethosia biblis. Grieks biblis; boek, van Byblos bij Tyrus waar uit Egyptisch papyrus boeken gemaakt werden. Red lacewing.

Cethosia cyane. Grieks kyanos; azuurblauw. Leopard lacewing.

Cethosia cydippe, Cydippe was een van de Nereiden. Een andere Cydippe was de moeder van Cleobis en Biton. Cydippe, een priesteres van Hera, was op weg naar een festival in de godins eer. De ossen die haar kar zouden trekken waren te laat en haar zonen, Biton en Cleobis trokken de kar de gehele weg (45 stadions, 8 km) Cydippe was onder de indruk van hun toewijding aan haar en vroeg Hera om haar kinderen de beste gift die een God kon geven. Hera liet de twee broers ogenblikkelijk dood als het beste wat ze voor hen kon geven want het beste moment om te sterven is dat met de hoogste roem. De meest gebruikte citaat uit dit verhaal is "noem niemand gezegend totdat hij dood isユ. Eastern red lacewing.

Cethosia penthesilea. Penthesilea of Penthesileia was een Amazone koningin in de Griekse mythologie, de dochter van Ares en Otrera en de zus van Hippolyta, Antiope en Melanippe. Penthesileia had Hippolyta gedood met een speer toen zij jacht was op herten, dit ongeval veroorzaakte Penthesilea zo veel verdriet dat ze alleen maar wilde sterven, maar, zoals een krijger en een Amazone, moest ze zo eervol en in de strijd te doen. Ze was dan ook makkelijk te overtuigen om mee te doen in de Trojaanse oorlog, vechten aan de kant van de verdedigers van Troje. Orange lacewing.

 

Chaetocneme. Grieks chaite; haar, kneme; poot.

Chaetocneme helirius, Helirius, onbekend.

 

Chalcidica. Grieks chalkidikon; tempel van Chalchidaanse Minerva in Rome, portico; veranda.

Chalcidica minea. Minea, van minus; klein of verkorte vorm van Minerva.

 

Chalciope. Chalciope, dochter van koning Aeetes van Colchis, zuster van Medea en vrouw van Phrixus.

Chalciope mygdon. Koning Mygdon van Phyrgi was de zoon van Acmon en vader van Coroebus door zijn vrouw Anaximene. Hij leidde een kracht van Phrygi喪s tegen de Amazones naast zijn kameraden Otreus (andere Phyrgi leider) en koning Priamus van Troje, een generatie v覧r de Trojaanse oorlog. Triangular striped moth.

 

Chalybs. De Chalybes waren een Anatolisch volk van van de klassieke oudheid die woonden in Pontus en Cappadoci gelegen in het moderne Turkije.

Chalybs janias. Janias, vorm van Janus? Janias greenstreak.

 

Chamaelimnas. Grieks chamae; klein, Limnas; van de vijver.

Chamaelimnas ammon. Ammon, oorspronkelijk een Ethiopische of Libische goddelijkheid wiens verering vervolgens verspreid werd over Egypte, een deel van de noordkust van Afrika en grote delen van Griekenland. De echte Egyptische naam was Amun of Ammun. De Grieken noemden hem Zeus Ammon, de Romeinen Jupiter Ammon en de Hebree喪s Amon. (Jeremia 46, 25) Dat hij in de landen waar zijn aanbidding voor het eerst werd vastgesteld werd vereerd in bepaalde opzichten als de hoogste godheid blijkt uit het feit dat de Grieken hem herkenden in hun eigen Zeus, hoewel de identiteit van de twee goden in latere tijden rusten op filosofische bespiegelingen die gemaakt werden in een periode waarin het oorspronkelijke karakter van Ammon bijna uit het oog was verloren en een meer spirituele kijk op hem in de plaats kwam.

 

Charaxes. Grieks charax; loopgraaf, groef. Charaxes van Mitylene, volgens Herodotus werd de slavin Rhodopis of Rhodope vrijgekocht door Charaxes van Mytilene, broer van de dichter Sappho en werd een bekende courtisane.

Charaxes bernardus. Bernardus is een Germaanse naam, zie Bernard, Bernhard; beer, wel gegeven aan een kennis van Johan Christian Fabricius. Tawny rajah. 

Charaxes brutus. Brutus of Brute van Troj, is een afstammeling van de legendarische Trojaanse held Aeneas, bekend in de middeleeuwse Britse legende als de gelijknamige oprichter en eerste koning van Groot-Brittanni. White barred emperor.

Charaxes castor. Er bestaat verwarring over de ouders van Kastor en Polydeukes. Hun pendanten in de Romeinse mythologie zijn Castor en Pollux (Dioscuri). Het bekendste verhaal is zonder twijfel dat waar de oppergod Zeus in de gedaante van een prachtige witte zwaan Leda versiert. Men zegt dan ook dat zij geboren zijn uit de eieren die Leda had gelegd (na de ontmoeting met Zeus). Zij waren onder meer metgezellen van Jason in zijn zoektocht naar het gulden vlies. Het elektrische verschijnsel dat wij Sint-Elmusvuur noemen werd in de Oudheid naar Castor en Pollux genoemd. Men interpreteerde het lichtverschijnsel als een zichtbaar teken van hun bescherming. Giant emperor.

Charaxes etheocles. Eteocles, hij en zijn tweelingbroer Polynices zijn de zonen van Oedipus en Iocaste. Hij was een prins van Thebe. Vanwege een vloek op hen door hun vader Oedipus die hen Thebe naliet om te regeren konden ze het niet vreedzaam verdelen en stierven als gevolg door het doden van elkaar in een strijd om de controle van Thebe. Demon charaxes. 
Charaxes euriales. Nisus en Euryalus zijn een paar vrienden en geliefden die dienen onder Aeneas. Hun inval bij de vijand toont hun kracht en bekwaamheid als krijgers, maar eindigt als een tragedie, de buit die Euryalus verwerft (een glinsterende Rutiliaanse helm) trekt de aandacht en de twee sterven samen. Virgilius presenteert hun dood als een verlies van bewonderenswaardige trouw en moed. 
Charaxes euriales nisus Nisus, in de Griekse mythologie, de koning van Megara, een zoon van Koning Pandion van Athene. Zijn naam werd gegeven aan de Megarische haven van Nisaea. Nisus had een paarse haarlok met magische kracht, als het bewaard bleef, zou het hem garanderen leven en bleef hij in het bezit van zijn koninkrijk. Toen koning Minos van Kreta belegerde Megara, Nisus dochter Scylla werd verliefd op Minos (of, in sommige verhalen werd ze omgekocht) en verraadde haar stad door het afsnijden van de paarse lok van haar vader. Nisus werd gedood (of pleegde zelfmoord) en werd omgevormd tot een zeearend. Scylla verdronk later, mogelijk door de hand van Minos en werd veranderd in een zeevogel, eventueel een reiger die voortdurend door de zeearend achtervolgd wordt. 

Charaxes jasius. Iasion, Iasius of Jasion, was een zoon van Zeus en Electra, de dochter van Atlas, en een broer van Dardanus, maar anderen noemen hem een ​​zoon van Corythus en Electra, van Zeus en de nimf Hemera. Op de bruiloft van zijn zus Harmonia werd Demeter verliefd op hem en in een driemaal geploegde akker (tripolos) kwam ze bij hem bij de moeder van Pluton of Plutus op Kreta, als gevolg waarvan Zeus hem doodde hem met een bliksemflits. Jasiusvlinder of pasje, two tailed pasha, Erdbeerbaumfalter.

Charaxes lucretius. Titus Lucretius Carus, ca. 99 - 55 voor Christus) was een Romeinse dichter en filosoof. Zijn enige bekende werk is het epische filosofische gedicht De Rerum Natura over de leerstellingen en de filosofie van Epicureanisme en wat meestal wordt vertaald als de natuur van dingen. Zeer weinig is bekend over het leven Lucretius, dan dat hij ofwel een vriend of een klant was van Gaius Memmius tot wie het gedicht was gericht en toegewijd.

Charaxes pelias. Pelias was de oom van Jason die hem beroofde in zijn jeugd van de rechten op de heerschappij van Lolkos in Thessali. Toen Jason volwassen was en zijn rechten opeiste beloofde Pelias hem dit toe te staan op voorwaarde dat hij uit handen van Jason het Gulden vlies zou ontvangen. Hierop volgde de tocht van de Argonauten die het gulden vlies meenamen. Jason wraak op zijn oom met behulp van zijn vrouw, de tovenares Medea. Pelias werd door zijn dochters gedood, nadat Medea hen had wijsgemaakt dat hij een verjongingskuur zou ondergaan wanneer zij zijn lichaam in stukken zouden snijden en het zouden koken in een aftreksel van bepaalde kruiden. Protea emperor.

Charaxes tiridates. Tiridates III, koning van Armeni, de zoon van Chosro壮. Zijn vader werd vermoord door de afgezanten van Sapor I, koning van Perzi, die Armeni een provincies van het Perzische rijk maakten en plaatsen een zekere Artavasdes op de troon, omstreeks het jaar 258. Tiridates, toen een kind, werd gered door de trouw van een dienaar en naar de Romeinen gebracht door wie hij werd opgeleid met grote zorg. Nadat hij onder de bescherming van de Romeinse keizers bijna dertig jaar was werd hij weer op de troon van zijn voorvaderen gezet bij het begin van het bewind van Diocletianus. Hoewel Tiridates grote moed en energie toonde was hij niet lang in het bezit van zijn koninkrijk tegen de overweldigende macht van de Perzische monarchie. Hij werd verbannen uit Armeni door Narses en moest voor de tweede maal toevlucht nemen aan de hof van de Romeinse keizers. Dit leidde tot een oorlog tussen Rome en Perzi waar Narses volledig werd verslagen en verplicht om een vernederende vrede aan te nemen Een van de voorwaarden van deze vrede was het herstel van Tiridates op de Armeense troon. Common blue charaxes.

Charaxes varanes. Varanes, zijn naam doet een Perzische oorsprong vermoeden. In 393 was Varanes was aan het hof in Constantinopel. Hij heeft waarschijnlijk keizer Theodosius I gevolgd in het Westen in 394, in zijn strijd tegen de usurpator Eugenius en er bleef na de dood van Theodosius onder zijn zoon en opvolger Honorius. In 408, na de dood van Stilicho, werd hij benoemd tot Magister peditum, maar een beetje later werd zijn kantoor gegeven aan de Magister Equitum Turpilio. Het jaar daarop was hij weer in Constantinopel waar hij waarschijnlijk het kantoor van Magister militum praesentalis had ontvangen. Bij deze gelegenheid onderdrukte hij een volksopstand die veroorzaakt werd door een voedseltekort met de medewerking van Arsacius en Synesius. Hij werd benoemd tot consul voor het jaar 410, zonder collega. Pearl emperor, karkloof emperor, pearl charaxes.

Charaxes xiphares. Xiphares (ca. 85-65 voor Christus) was een Pontische prins, de zoon van koning Mithridates VI van Pontus van zijn concubine en latere vrouw, Stratonice van Pontus. Forest king emperor of forest king charaxes.

Charaxes zingha. Zingha, koningin van Matomba. Ze regeerde over mensen die Giagas genoemd werden in Angola rond verhalen van 1658, ze was een kannibaal, tovenaarster en doodde haar zoon zodat die niet op de troon kon komen. Ze werd met koningin Dido vergeleken. Shining red charaxes.

 

Charis. Grieks charis; aangenaam. Een van de Charites; godinnen van schoonheid, charme, menselijke vruchtbaarheid en creativiteit. Charis is de vrouw van Hephaestus. Anius was een koning van Delos en priester van Apollo. Hij was de zoon van Apollo en Rhoeo, dochter van Staphylus en Chrysothemis.
Charis anius. Anius was ofwel geboren op het eiland Delos die geheiligd was aan zijn vader Apollo of op Euboea nadat de doos waarin hij werd gelegd door zijn moeder toen men haar zwangerschap had ontdekt. Rhoeo dan, plaatste de baby op het altaar van Apollo en daagde de god uit voor de zorg van het kind alsof het van hem was. Rhoeo trouwde vervolgens trouwde Zarex die aldus de echte vader van Anius werd. Apollo zorgde voor Anius een tijd en leert hem de kunst van waarzeggerij en profetie. `Anius werd later zijn priester. Anius had drie dochters: Oeno, Spermo en Elais die bekend staan als Oenotropae en drie zonen, Andros, Mykonos en Thsos. Hun moeder was Dorippa, een Thracische vrouw die vrijgekocht was door Anius voor de prijs van een paard van de piraten die haar hadden ontvoerd. Dionysus gaf de drie dochters de kracht om alles te veranderen wat ze wilden als in wijn, tarwe en olie. Toen de Grieken op Delos landden terwijl ze op weg waren naar Troje voorspelde Anius dat de Trojaanse oorlog niet gewonnen zou worden tot het tiende jaar en stond erop dat ze bij hem blijven voor negen jaar met de belofte dat zijn dochters hen voorzien zouden met voedsel tijdens periode. Toen Agamemnon dit hoorde wilde hij met geweld Oenotropae meenemen om zijn leger te voorzien van eten en wijn. Zij baden tot Dionysus die ze veranderde in duiven.

 

Chetone. Chetone, is het niet van chelonia; verschijning, of van Latijn acetum; azijn?
Chetone catilina. Lucius Sergius Catilina, 108-62 voor Christus, was een Romeinse senator en het beste bekend voor het tweede Catilinaanse samenzwering, een poging om de Romeinse Republiek en in het bijzonder de kracht van de aristocratische Senaat omver te werpen. Hij is ook bekend voor een aantal vrijspraken in de rechtbank waaronder een voor de beschuldiging van overspel met een Vestaalse maagd.
 
Chilades. Grieks cheilos; lip, achtig.

Chilades lajus. Lajus, Oedipus was een zoon van Lajus, koning van Thebe. Lajus had van het Orakel vernomen, dat hij door zijnen zoon omgebracht zou worden, hij beval derhalve aan Jocaste, zijn vrouw, dit kind om te brengen. De moeder droeg dit aan een soldaat op. Die stak het de voeten door en hing het aan een boom op de berg Citheron. Een van de herders van Polybus, koning van Corinthi, vond het kind en bood het de koningin aan die het de naam van Oedipus gaf; dikvoet, omdat zijn voeten zeer gezwollen waren. Toen hij groot was en vernam dat hij geen zoon van Polybus was raadpleegde hij een orakel die hem antwoordde dat zijn vader in Phocis was. Hij ging op weg en doodde zijn vader. Lime blue.

 
Chioides. Grieks chion, sneeuw; achtig of van Chios, Grieks eiland.

Chioides catillus. Catillus; uit Arcadie, zoon van Amphiaraus en Catillus, zijn zoon. Ze ontsnapten met Coras en Tiburtus aan een massamoord te Thebe en kwamen in Sicili die ze verdreven en stichtten een stad Tibus, nu Tivoli,ter eren van Tiburtus. Blurry striped longtail.

 
Chiomara. Grieks chion; sneeuw, mara, van nightmare of nachtmerrie of van mara; bitter?

Chiomara asychis. Asychis is een Egyptische farao. Hij zou een stenen piramide gebouwd hebben. White patched skipper of white patch.

 
Chlamydastis. Grieks chlamys; reismantel, dasys; dik.

Chlamydastis molinella. Molinella, naar de slag van Molinella in 1467?

 
Chliara. Chliara, nu Kirkagac, een Byzantijnse stad in Klein Azi bij Pergamon, ook een stad van die naam op Lesbos.

Chliara cresus. Croesus of Cresus, een zeer rijk man, naar Croesus, gestorven ca. 546 v. Chr., de laatste koning van Lydi, de rijkste man uit de oudheid. Croesus verkreeg zijn rijkdom uit belastingen en dankzij de enorme hoeveelheden goud in de rivier Paktolos. Hij ging ten onder toen hij tegen de Perzen ten strijde trok na de befaamde orakelspreuk: ヤAls u tegen de Perzen optrekt, zal u een machtig rijk te gronde richtenユ.

 
Chloreuptychia. Chloris; groengeel, of naar Chloris, de dochter van Amphion, euptychia; eu; goed, ptichia; eiland rond Corfu.

Chloreuptychia arnaca. Arnaca, van Larnica dat ook Arnaca genoemd werd te Cyprus of van Latijn arcanum; geheim? Arnaca blue ringlet, blue smudged satyr.

Chloreuptychia chlorimene. Van chloris; groengeel en mene; maan?

Chloreuptychia herseis, Herseis, Latijn haeresis; school van gedachten, filosofisch, Grieks hairesis; voor jezelf kiezen, keuze, voorstel. Godartユ s blue ringlet. (Godart, Franse entomologist)
Chloreuptychia tolumnia. Lars Tolumnius (overleden 437 of 428 v. Chr.) was de beroemdste koning van de rijke Etruskische stadstaat Veii, ongeveer tien mijl ten noordwesten van Rome. Hij wordt het beste herinnerd voor het initi喪en van het conflict met de jonge Romeinse republiek die eindigde met de vernietiging Veii. Zijn naam in Etruskische was Larth Tulumnes, de Tulumnes familie was een toonaangevende familie in Veii en bekend van inscripties.
 
Chorinea. Chor; apart, nea; twee einden.

Chorinea chorineus. Chorineus-achtig.

Chorinea octavius. Octavius ​​Mamilius, (gestorven in 498 voor Christus) die princeps; leider, prins van Tusculum was, een oude stad van Latium. Hij was de wettige zoon van Lucius Tarquinius Superbus, de zevende en laatste koning van Rome. Volgens de traditie stamt het geslacht af van Mamilia, naar verluidt een kleindochter van Odysseus en Circe. Octavius swordtail.
 
Chrostosoma. Grieks chrosos; kleur? Soma, lichaam.

Chrostosoma echemus. Echemus was de koning van Arcadia. Hij volgde Lycurgus op en trouwde Timandra, dochter van Leda en Tyndareus van Sparta.

 
Chrysauge. Grieks chrysos; goud, auge; prachtig.

Chrysauge flavelata. Flavelata, van flavum; geelachtig.

 
Chrysiridia. Grieks chrysos; goud, iris.
Chrysiridia riphearia. Ripheus was een Trojaanse held en de naam van een figuur uit de Aeneis van Vergilius. Een kameraad van Eneas, hij was hij een van Troje die gedood werd bij de verdediging van zijn stad tegen de Grieken. 
 
Chrysoritis. Grieks chrysos; goud, itis; achtig, behorend toe.

Chrysoritis palmus. Palmus, Romeinse lengte, een palm, 74mm. Water opal.

Chrysoritis thysbe. Pyramus, een van de mooiste jongens, en Thisbe, een van de mooiste meisjes van het Oosten, zijn verliefd op elkaar. Ze zouden graag met elkaar trouwen, maar hun vaders verbieden dit. Er is echter een spleet ontstaan tussen de twee aangrenzende huizen tijdens de bouw van de huizen en door deze spleet kunnen de geliefden met elkaar communiceren. Op een dag besluiten de twee jonge mensen 's nachts af te spreken bij het graf van Nimus in de schaduw van een moerbeiboom. Thisbe gaat naar de afgesproken plaats en gaat zitten in de schaduw van de boom, maar dan ziet zij een leeuwin die haar dorst lest in een naburige bron. De leeuwin heeft een bebloede muil door een recente slachting van runderen. Het meisje vlucht naar een grot en terwijl ze vlucht verliest ze haar sluier. De leeuwin stapt op de sluier en verscheurt deze met haar bebloede muil. Wanneer Pyramus bij de moerbeiboom komt ziet hij in het mulle zand sporen van de leeuwin en iets verder de bebloede sluier van Thisbe. Pyramus concludeert dat Thisbe is opgegeten door het wilde dier en hij besluit een einde te maken aan zijn leven omdat hij niet verder wil leven zonder Thisbe en met een vreselijk schuldgevoel. Hij neemt zichzelf namelijk kwalijk dat hij niet vroeger op de afgesproken plaats was. Hij laat zich in zijn zwaard vallen en sterft. Wanneer Thisbe terugkomt uit de grot en terug wil gaan naar de moerbeiboom, herkent zij deze eerst niet, omdat de vruchten van de boom zijn verkleurd door het bloed van Pyramus. Later ziet ze haar geliefde dood op de grond liggen. Wanhopig besluit ook zij dat zij niet kan leven zonder haar eeuwige liefde plaatst het zwaard, dat nog lauw is door de vorige doding, onder haar ribben en stort zich erop. Later, nadat de twee dode geliefden gevonden zijn, worden ze samen op de brandstapel gelegd en hun beider as wordt door hun ouders in 試n urn geplaatst, om toch nog te voldoen aan hun wens om samen te zijn. Opal copper of common opal.
 
Cimicodes. Grieks cimex; wandluis, oides; achtig.
Cimicodes clisthena. Clisthena, van Cleisthenes? een Atheens staatsman die de politieke structuur en de processen van Athene hervormde aan het eind van de 6de eeuw voor Christus en daarmee sterk de invloed van de gewone burgers op het dagelijks politiek toenam. Daarom wordt hij gecrediteerd met het cre喪en van een gevierde systeem van de democratie die in de loop van de volgende decennia steeds meer direct zou worden zodat alle burgers actief en rechtstreeks kunnen deelnemen in de regering.
 
Cingilia. Cingilia, Civitella Casanova is een Italiaanse stad van 1.950 inwoners in de provincie Pescara in Abruzzo en maakt deel uit van de gemeenschap Vestina. Het heeft pre- Romeinse oorsprong van naam, in bronnen van de historicus Livius heette het Cutina of Cingilia. Junius Brutus Scaeva, consul in 339 v. Christus voerde oorlog tegen de Vestini die hij overwon en nam twee van hun steden in, Cutina en Cingilia.
Cingilia catenaria. Catenaria, Latijn catenaria; ketting, keten. Chain dotted geometer. 
 

Cissia myncea. Cissia, gebied in oud Iran, bij Susania. Myncea?

Cissia penelope. Penelope, een dochter van Icarius van Sparta en de nimf Periboia en de vrouw van de held Odysseus. Zij kregen een zoon, Telemachus. Homerus Odyssee vertelt het verhaal van hoe tijdens de lange afwezigheid van haar man na de Trojaanse oorlog veel leiders van Ithaca en de nabijgelegen eilanden haar vrijers worden. Om zichzelf te sparen hun opdringerigheid dringtze erop aan dat ze wachten tot ze een lijkwade voor Laertes, de vader van Odysseus, heeft geweven. Elke avond na drie jaar, tot een van haar dienstmeisjes het geheim onthult, ontrafelt ze het stuk dat zij heeft geweven op de dag zodat ze niet hoeft te hertrouwen te geven en hoopt op de terugkeer van haar geliefde echtgenoot. Toen eindelijk Odysseus terugkeert vraagt ze hem zijn identiteit te bewijzen en uiteindelijk accepteert ze hem. Penelopeユ s ringlet.
 
Cissusa. Cissusa, de fontein, bron of badplaats van Bacchus, bij Thebe.

Cissusa spadix. Spadix, palmtak, vlezige aar. Black dotted brown moth.

 
Cithaerias. Grieks kithara; gitaar of cithara.

Cithaerias pireta. Pireta, van pyrethrum; brandend. Blushing phantom.

 
Citheronia. Kithairon is een bergketen ongeveer 10 mijl (16 km) lang in het centrum van Griekenland, staande tussen Boeoti in het noorden en Attica in het zuiden.
Citheronia laocoon. Laocoon, Trojaanse priester van Apollo, uit het Grieks Laukoun, van laos; volk, koeo; ik merk, waar te nemen. Een beroemd stuk van antieke sculptuur van een priester van die tijd en zijn twee zonen in de plooien van twee enorme slangen. De vaardigheid en de zorgvuldigheid waarmee de oude man en de jongens de slangen ondersteunen en houden ze in hun werk worden terecht beschouwd als een van de edelste artistieke illustraties van de beheersing van de menselijke intelligentie over brute inertie.
Citheronia phoronea. Phoroneus was een held van de Argolid, de vuurbrenger, oorspronkelijke koning van Argos en de zoon van de riviergod Inachus en ofwel Melia, de oorspronkelijke essenboom nimf of Argia, de belichaming van Argolid zelf. Hij was de oorspronkelijke koning in de Peloponnesus door Zeus zelf. "Vroeger regeerde Zeus zelf over de mensen, maar Hermes cre粗rde een verwarring van de menselijke spraak die Zeus plezier in deze heerschappij liet verdwijnen. Phoroneus introduceerde zowel de aanbidding van Hera en het gebruik van vuur en de smederij. Phoroneus was de eerste die de mensen bij elkaar verzamelde in een gemeenschap want zij hadden tot dan toe geleefd als verspreide en eenzame families.
 
Clanis. Grieks klanion; armband.
Clanis phalaris. Phalaris was een tiran van Agrigentum. Hij had een bronzen stier gemaakt door Perillus waarin hij zijn slachtoffers kon roosteren. De eerste die deze marteling kreeg Perillus zelf. Zijn onderdanen, ontsteld over zijn wreedheden kwamen eindelijk in opstand tegen hem en hij werd gedood op dezelfde manier waarop hij Perillus had gedood. 
 
Claterna. Claterna; Grieks Quaderns, een stad van Gallia Cispadana, gelegen aan de Via Emilia, de tussen Bologna en Forum Cornelii. Het is in de geschiedenis genoemd tijdens de handelingen die de slag van Mutina voorafging, 43 v. Chr., bij welke gelegenheid het aangevallen werd met een garnizoen van Antonius, maar die werd later verdreven en de plaats ingenomen door Hirtius. Onder het Romeinse Rijk lijkt het een aanzienlijke stad te zijn geweest.
Claterna cydonia, Cydonia naar een stad in Kreta waar ook de kwee naar genoemd is. Cydonia was ook een bijnaam voor Athena, de godin van de wijsheid, moed, inspiratie, beschaving, recht en rechtvaardigheid, wiskunde, kracht, oorlog strategie, de kunsten, ambachten, en vaardigheid in de oude Griekse religie en mythologie. Minerva is de Romeinse godin ge錨entificeerd met Athena. Athena staat bekend om haar rustige temperament terwijl ze langzaam verhuist naar boosheid. Ze wordt opgemerkt alleen te hebben gevochten voor slechte redenen en zou niet vechten zonder een doel. In een tempel in Phrixa in Elis, die naar verluidt werd gebouwd door Clymenus, werd ze bekend als Cydonia.
 
Clystea. Grieks klyster; klister.
Clystea leucaspis. Leucaspis was een Sicani prins die met Hercules in de strijd ging toen hij door Sicili passeerde van de terugkeer van het land van Geryoneus. In het gevecht stierf Leucaspis samen met een groot aantal adellijke landgenoten en kreeg een cultus. Leucaspis was ook een van de begeleiders van Aenea die in een schipbreuk verging.
 
Cobalus. Grieks kobalos; zwendelaar, oplichter.

Cobalus virbius. Virbius was de Romeinse bosgod die gelijk gesteld wordt met de Griekse Hippolytus. White edged ruby eye.

 
Cocytius. Cocytus of Kokytos, een rivier in de onderwereld in de Griekse mythologie, de rivier van de weeklachten, ook wel Hades genoemd die uitvloeit in de Acheron. De veerman Charon bracht schimmen van doden voor 1 Obool naar de andere kant.

Cocytius antaeus. Grieks antaios; tegenstander. Antaeus was een reus in de Griekse mythologie. Giant sphinx.

 
Coeliades. Grieks koilia, buik.

Coeliades forestan. Forestan, plaats in Itali. Striped policeman.

 
Coenipeta. Grieks koinos; gewoon, petemai; ik vlieg.

Coenipeta damonia. Damonia; een demon; goddelijke kracht, bovennatuurlijk. Een woord gebruikt in Griekse mythologie en religie.

Coenipeta serapis. Serapis was een Hellenistische antropomorfe god wiens cultus is ontstaan in het Oude Egypte. Hij had ook een grote aantrekkingskracht buiten Egypte. Serapis is een typisch fenomeen voor zijn tijd, waarbij er een waar syncretisme tussen de goden ontstond. Serapis zelf was een samentrekking tussen Osiris en de stiergod Apis. Hij nam echter een Grieks uiterlijk aan en zijn cultus werd dan ook vooral sterk beoefend door de Griekse laag van Ptolemae不ch Egypte, waarbij Apis vooral populair bleef bij de autochtone Egyptenaren. De god Serapis werd echter nog verbonden met tal van andere godheden: Pluto, Asclepius, Amon, Zeus en Aion. De Grieken waren gewend aan antropomorfe goden, maar hadden moeite met de Egyptische godheden die als dieren afgebeeld werden. De nieuwe godheid Serapis moest beide werelden met elkaar verbinden. Over het ontstaan van de cultus vertelt Plutarchus dat Ptolemaeus I Soter I een droom kreeg waarbij een god uit de Zwarte Zee hem opdroeg zijn cultus over te brengen naar Egypte. Deze god werd dan door de priesters herkend als Serapis. Een tempel die gewijd is aan de god Serapis heet een Serapeum.

 
Coenonympha. Grieks koinos; algemeen, nympha; nimf.
Coenonympha amaryllis. Amaryllis, een verliefd meisje dat voor de knappe maar koud hart Alteo verlangde. Wanhopig om zijn liefde te winnen doorboorde zij haar hart met een gouden pijl en vervolgens bezocht zijn huisje dagelijks en vergoot druppels bloed langs de weg. Op de dertigste dag bloeide een mooi scharlaken bloemen langs het pad. Alteo werd verliefd en Amaryllis hart was genezen.
Coenonympha corinna, Corinna of Korinna was een oude Griekse dichter traditioneel toegeschreven in de 6de eeuw voor Christus. Volgens oude bronnen zoals Plutarchus en Pausanias kwam ze uit Tanagra in Boeoti, waar ze een leraar en rivaal van de beter bekende Thebaanse dichter Pindarus was. Hoewel twee van haar gedichten overgebleven in samenvattingen leven is het grootste deel van haar werk bewaard gebleven in papyrus fragmenten. Corsicaans hooibeestje.
Coenonympha dorus. Dorus is een zoon van Hellen, die de gelijknamige oprichter van de Dori喪s was. Elk van de zonen van Hellen stchtte een primaire stam in Griekenland. Aeolus de Aeolians, Dorus de Dori喪s en Xuthus de Achaeans (van zoon Xuthus Achaeus 's) en de Ioni喪s (van Xuthus geadopteerde zoon Ion, in werkelijkheid een zoon van de god Apollo), afgezien van de zonen van zijn zus Pandora met Zeus. Dorus werd gedood door Apis toen hij probeerde de Peloponnesus binnen te vallen. Bleek hooibeestje, dusky heath.
Coenonympha pamphilus. Pamphylus of Pamphilus was een zoon van Aegimius en broer van Dymas, koning van de Dorians aan de voet van de berg Pindus en samen met de Heracleidae is hij binnen gevallen in de Peloponnesus. Naar hem werd een stam van de Sicyoni喪s Pamphyli genoemd. Hooibeestje, small heath. Beter naar Pamphilus, zoon van Aegyptus die door zijn echtgenoot in de huwelijksnacht vermoord werd.
 
Colax. Grieks kolax; vleier.
Colax apulus. Apulus, een onbeleefde clown die ooit vond een gezelschap van nimfen die zichzelf zeer onschuldig en het vinden en aangenaam dansten onder de groene schaduw en beledigde hen door het nabootsen van hun stappen en ze toe te voegen van onbeschofte taal en de meest onfatsoenlijke gebaren. Zijn capriolen werd al snel gestopt, zijn voeten raakten plotseling de grond van de aarde en sloegen sterke wortels diep van zijn tenen verspreid in de grond, zijn armen nu bewogen door de wind werden aan alle kanten bedekt met donkere bladeren en de brutaal clown werd een wilde olijfboom, het embleem van woeste landelijkheid. Waar dit lot aan allen die zich onwaardig worden getoond worden door hun slechte behandeling van de vrouwen, ik denk dat het een zeer bewonderenswaardige straf is.
 
Colias. Colias is een bijnaam van Athene die een beeld had aan de kust van Colias. Aristophanes en Strabo plaatsen een heiligdom van Aphrodite Colias in de buurt van Anaphlystus.

Colias hyale. Hyale was een van de 60 dochters van Okeanos en Tethys. Hyale, dochter van Danaus die haar echtgenoot in de huwelijksnacht vermoordde. Gele luzernevlinder, pale clouded yellow.

Colias palaeno, Palaeno, Palaemin of Palaemon was een Griekse jonge zee - god die met zijn moeder Leukothea de zeilers in nood te hulp kwam. Hij was oorspronkelijk een sterfelijk kind genaamd Melikertes (Melicertes) van wie de ouders de toorn van Hera kregen toen ze op verzoek van Zeus 'bevorderden de jonge god Dionysus. Zijn vader werd in een moorddadige razernij gedreven door Hera en vermoordde Palaemon 's broer of zus. Ino vluchtte met Melikertes in haar armen nadat ze haar andere kind had gedood en op de vlucht sprong ze van de rotsen in de zee. Er het paar werd omgevormd tot zee - goden en kregen de namen Palaimon en Leukothea. Palaimon wordt afgeschilderd in de Grieks -Romeinse moza鋲ken als ofwel een dolfijn berijdende jongen of een vis gestaarte Triton - kind. Of van Celaeno, naam van een van de 50 dochters van Danaus. Veenluzernevlinder, veengeeltje, moorland clouded yellow, palaeno sulphur of pale arctic clouded yellow. 
 
Colla. Van vulgair Latijn Colla, uit oud Grieks Kolla, lijm.

Colla netrix. Netrix; naaldenvrouw?

Colla rhodope, koningin Rhodope van Thraci was de vrouw van Haemus. Haemus was ijdel en hoogmoedig en vergeleek zichzelf en Rhodope met Zeus en Hera, die werden beledigd en veranderde het paar in bergen. (bergen van de Balkan en de Rhodope bergen)
 
Colobura. Grieks kolobus; verminkt.

Colobura dirce. Dirce was de vrouw van Lycus en tante van Antiope die Zeus nam. Antiope vluchtte in schande naar koning Epopeus of Sicyon, maar werd door Lycus met geweld teruggebracht, baarde de tweeling Amphion en Zethus onderweg. Dirce haatte Antiope en behandelde haar wreed tot Antiope een keer ontsnapte. Antiope vlucht terug naar de grot waar Amphion en Zethus werden geboren, nu leven ze er als jonge mannen. Ze geloven niet dat ze hun moeder is en weigeren haar pleidooi voor het heiligdom, maar als Dirce gaat om Antiope en beveelt dat ze gedood moet worden worden de tweelingen overtuigd door de herder die hen opgevoed heeft dat Antiope hun moeder is. Ze doden Dirce door haar te binden aan de hoorns van een stier. Dirce was gewijd aan de god Dionysus. Hij liet een bron te stromen waar ze overleed, hetzij op Mount Cithaeron of bij Thebe. Dirce beauty, mosaic of zebra mosaic.

 
Colotis. Grieks kolos; verminkt, ous; oor.
Colotis amata calais, Amata (ook wel Palanto), in de Romeinse mythologie was de vrouw van koning Latinus van de Latijnen. Zij en Latinus had een dochter Lavinia en geen zonen. Toen de held Aeneas aangeklaagd werd voor de hand Lavinia in het huwelijk antwoordde Amata tegen hem dat ze al Lavinia had beloofd aan Turnus. Op hetzelfde moment werd ze op instigatie van Alecto, die handelde volgens het verzoek van de godin Juno, en verborg haar dochter in de bossen en wek te het vrouwvolk van de Latijnen op en slaagde er in om aan te wakkeren de oorlog tussen de mensen van koning Mezentius, de Etrusken (nu verbonden met Turnus) en Aeneas Trojanen. Toen Amata werd meegedeeld dat Turnus in de strijd was gevallen hing ze zichzelf op. Calais en Zetes, in de Griekse mythologie, zijn, de gevleugelde tweelingzonen van Boreas en Oreithyia. Bij hun aankomst met de Argonauten op Salmydessus in Thraci bevrijdden ze hun zuster Cleopatra die door haar echtgenoot, Phineus de koning van het land, in de gevangenis was gegooid. Volgens Apollonius van Rhodos (Argonautica, Boek II) haalden ze Phineus weg van de Harpijen. Ze werden gedood door Hercules in de buurt van het eiland Tenos omdat zij de Argonauten hadden overgehaald te varen zonder Hercules toen hij op zoek ging naar zijn geliefde Hylas, in Mysia. Calais stichtte volgens de traditie Cales in Campani.

Colotis antevippe. Grieks anti; tegen, evippe, vlindersoort. Red tip. Zie Danaus, dochter van een Ethiopische vrouw, Evippe, werd aan Argius gegeven. Een andere van die naam, Evippe, dochter van Polyxo, werd aan Imbrus gegeven. Red tip.

Colotis aurora. Aurora is het Romeinse woord voor dageraad en de godin van de dageraad. Aurora vernieuwt zichzelf elke ochtend en vliegt door de lucht, de aankondiging van de komst van de zon. Ze heeft een broer (Sol, de zon) en een zus (Luna, de maan). Sulphur oranhe tip of plain orange tip.
Colotis danae. Dana is de dochter van Eurydike en Akrisios, koning van Argos. Ze is de moeder van de halfgod Perseus. Wanneer een orakel Akrisios voorspelt dat hij eens door een kleinzoon zal worden vermoord, besluit hij zijn enige dochter Dana op te sluiten in een bronzen toren tot ze te oud zal zijn om nog kinderen te krijgen. Gedurende haar gevangenschap echter wordt Dana bevrucht door de oppergod Zeus, die in de gedaante van een gouden regen, door het tralievenster de toren binnendringt. Er wordt een jongen geboren: Perseus. Zodra de oude koning van het bestaan van een kleinzoon afweet, laat hij Perseus en zijn moeder in een kist opsluiten, die vervolgens in zee geworpen wordt. Maar de houten kist zinkt niet en drijft naar het eiland Seriphos, waar de twee worden bevrijd door de vriendelijke visser Diktys. Polydektes, de broer van Diktys en koning van het eiland, eist Dana op en wil haar als zijn vrouw. Perseus zweert de gorgo Medusa te vinden en haar hoofd mee te brengen, om de slechte Polydektes te verstenen en zo de bruiloft te verhinderen. Overigens kwam het orakel uit: teruggekomen in zijn vaderland vermoordde Perseus onopzettelijk zijn grootvader tijdens een wedstrijd discuswerpen. Crimson tip of scarlet tip.

Colotis eucharis. Grieks eu; goed, charis; sierlijk. Plain orange tip.

Colotis euippe. Euippe, dochter van Danaus en de najade Polyxo. Ze trouwde en vermoordde Imbrus, de zoon van Aegyptus en Caliadne. Euippe was ook een dochter van Danaus en deze keer bij een Ethiopische vrouw, ze trouwde en vermoordde of Argius, zoon van Aegyptus met een Phoenische vrouw of Agenor. Round winged orange tip of smoky orange tip.
 
Composia. Grieks kompos; bluffer.
Composia credula. Credula; Latijn credulus; die gemakkelijk gelooft, betrouwbare, van credere; geloven. (zie credo) 
 
Conchylia. Grieks kogchyle; schelp, oester.

Conchylia nitidula. Nitidula; kleine glimmende. Layered silver.

 
Condica. Condica, onbekend.

Condica cupentia. Cupentia, onbekend. Splotched groundling moth.

 
Consul fabius. Quintus Fabius Maximus die consul werd in 43 v. Chr. Hij was lid van het geslacht Fabia. Tiger leafwing. 
 
Copiopteryx. Copio; Grieks kopion; klein oor, Grieks pteryx; vleugel.
Copiopteryx semiramis. Semiramis was volgens de legende de dochter van de godin Derketo. Ze zou de echtgenote geweest zijn van koning Ninus. Vele monumenten uit het Nabije Oosten werden aan haar toegeschreven, zoals de hangende tuinen van Babylon. Een van haar afbeeldingen, een sculptuur waar zij haar onbevlekt kind Tammuz op haar arm heeft toont veel overeenkomsten met de maagd Maria.
 
Coronidia. Een coronis of koronis is een tekst symbool dat gebruikt werd om het einde van het gehele tekst van proza of po奏ische te markeren, achtig.
Coronidia orithea. Oreithyia of Orithyia was de bergnimf en echtgenote van Boreas, de noordenwind, ze woonde met haar man in een grot op de berg Haimos (Haemus) in Thraci. Ze was waarschijnlijk een godin van de gierende bergwind omdat haar naam de berg woede betekent en haar dochter bij de God Was Khione. (sneeuw) Oreithyia was eens een sterfelijke prinses die ontvoerd werd door de god van de oevers van de rivier Ilissos de buurt van Athene. Hij voerde haar naar Thraci waar ze zijn onsterfelijke vrouw werd.
 
Corybantes. Grieks korybas, De Corybantes waren gewapende en gekuifde dansers die de Phrygische godin Cybele vereerden met drummen en dansen.
Corybantes pylades. Pylades is de zoon van koning Strophios van Phokis en Agamemnon's zuster Anaxibia en daarmee een neef van Orestes, die ook zijn boezemvriend en wellicht zijn geliefde was.
 
Coscinia. Grieks koskinon; zeef.

Coscinia cribaria. Cribaria van cribrum; scherm, naar de tekening van de voorvleugels.

 
Cosmosoma. Grieks kosmos; versiering, soma; lichaam.
Cosmosoma bromus, Bromus, een van de centaurs die geslagen werd door Caeneus in een wedstrijd. 

Cossus cossus. Grieks cossus; timmerman, onder boombast levend, houtworm, is de wilgenrups vlinder, houtboorder, Goat moth, Weidenbohrer.

De rups vreet twee tot vijf jaar lang gangen in het hout van wilgen, populieren, appel en perenbomen, ook in andere loofbomen en veroorzaakt vaak hun dood omdat een windvlaag dan voldoende is om ze af te breken op de plaatsen waar deze rupsen gangen gevreten hebben.

Cosmosoma evadnes. Evadne was de naam van verschillende personen. Evadne, een dochter van Poseidon en Pitane die opgevoed werd door Aepytus van Arcadia en werd de moeder van Iamus door Apollo. Toen Aepytus haar zwangerschap ontdekte was hij woedend. Beschaamd over haar zwangerschap beviel Evadne in de woestijn waarheen zij vluchtte en liet het kind blootgesteld aan de elementen. Vijf dagen later kwam Aepytus terug van het orakel van Delphi waar hij te horen had gekregen dat Evadne ヤs kind de zoon was van Apollo en voorbestemd om een ​​begaafde profeet zijn. Dus eiste hij dat het ​​kind terug gebracht wordt naar hem en zo haalde Evadne Iamus op uit het veld met viooltjes waar ze hem had verlaten. Iamus was die vijf dagen gekoesterd door de honingbijen. Evadne noemde het kind Iamus; jongen van de viooltjes. Hij stichtte later de Iamidae, een familie van priesters van Olympia.

Cosmosoma pheres. Pheres, zoon van Cretheus en Tyro en broer van Aeson en Amythaon, was de stichter van Pherae in Thessali. Hij vluchtte daar van Iolcus naar zijn halfbroer, Pelias, en greep de troon. Hij trouwde Periclymene, dochter van Minyas en werd de vader van Admetus, Lycurgus, Eidomene (vrouw van Amythaon of Bias) en Periopis (mogelijke moeder van Patroclus). Van hen was Admetus de echtgenoot van de beroemde Alcestis die in zijn plaats stierf en werd gered door Hercules terwijl Pheres, ondanks zijn hoge leeftijd, niet hetzelfde voor zijn zoon zou doen.

 

Craspedosis. Grieks kraspedon; grens.

Craspedosis ernestina. Ernestina, vrouwelijke vorm van Ernest, wel een naam van een kennis van Stoll.

 

Creatonotos. Grieks kreas; vlees, notos; rug.

Creatonotos gangis. Gangis van de rivier Ganges?

 

Cresera. Grieks kressa; klei.
Cresera ilus. Ilus is de naam van verschillende personen meestal verbonden met Troje. Ilus (Ilos in het Grieks) is de stichter van de stad genaamd Ilios of Ilion (gelatiniseerd als Ilium) waar hij zijn naam aan gaf. Toen die de belangrijkste stad van het Trojaanse volk werd, werd het ook vaak Troje genoemd, de naam waarmee hij het beste bekend is. Ilus was zoon en erfgenaam van Tros van Dardania en broer van Assarakus en Ganimedes. Hij won de prijs bij het worstelen spelen gehouden door de koning van Phrygia en kreeg vijftig jongens en meisjes als zijn beloning. De koning ook, op advies van een orakel, gaf hem een ​​koe en vroeg hem om een ​​stad te vestigen waar hij zou gaan liggen. Ilus deed zo en bad tot Zeus tot een teken en meteen zag hij het Palladium uit de hemel vallen en liggen voor zijn tent, maar werd onmiddellijk verblind voor de goddeloosheid vanwege het kijken op de afbeelding. Hij herwon zijn gezicht na het maken van offers aan Athena. Ilus was vader van Laomedon die hem opvolgde. Zijn vrouw zou zijn om ofwel Eurydice (dochter van Adrastus) of Leucippe. Andere kinderen van Ilus zijn twee dochters, Themistius (of Themis) en Telecleia die respectievelijk trouwden met Capys en Cisseus.

 

Crinodes. Grieks Krino, Crino, een van de vele begeleiders van Danaus, moeder van de Dana錨en, als Callidice, Oeme, Celaeno en Hyperippe, en achtig

Crinodes bellatrix. Bellatrix; heldere ster aan de rechterkant van Orion, Latijn bellatrix; vrouwelijke krijger.

 

Cropia. Cropia, afkorting van Cecropia?

Cropia cedica. Cedica; een oude plaats in Itali, Cetica of Cedica.

 

Ctenucha. Grieks kteis; kam, echo; ik heb.

Ctenucha circe. Circe of Kirke is een godin van de magie. (of soms een nimf, hek, tovenares) Bij de meesten was Circe de dochter van Helios, de god van de zon, en Perse, een Oceanide. Haar broers waren Aeetes, de bewaarder van het Gulden Vlies, en Perses. Haar zus was Pasipha, de vrouw van koning Minos en de moeder van de Minotaurus. Andere vermeldingen maken haar de dochter van Hecate, de godin van de hekserij zelf. Circe was bekend om haar enorme kennis van drankjes en kruiden. Door het gebruik van magische drankjes en een toverstaf veranderde ze haar vijanden of diegenen die haar beledigden in dieren. Sommigen zeggen dat ze naar het eenzame eiland Aeaea verbannen was door haar toverij en bij haar vader voor het be訴ndigen van het leven van haar echtgenoot, de prins van Colchis. Later tradities vertellen over haar verlaten of zelfs vernietigen van het eiland en verhuizen naar Itali waar ze ge錨entificeerd werd met Cape Circeo. Bekend van Homerus die op het eiland kwam waar zijn metgezellen in zwijnen werden veranderd.

 

Ctimene. Grieks ktimenos; opgericht, gebouwd.

Ctimene perdica. Perdica, Grieks perdika, patrijs.

Ctimene tricinctaria. Tricinctaria; tri; drie, tinctaria, tinctum; de grondkleur.

 

Cucullia. Grieks cuculla; hoed, kap.

Cucullia argentea. Argentea; zilverachtig.

Cucullia splendida. Splendida, splendid; prachtig.

 

Cupha. Grieks kouphos; licht.

Cupha erymanthis. Erymanthis, een bijnaam van Callisto van Erymanthis, de plaats waar ze woonde. Callisto werd door haar zoon Arcas achtervolgd en toen hij op het punt stond om haar te doden plaatse Zeus ze onder de sterren. Callisto werd de Grote Beer en de Kleine Beer is Arcas. Bij de dichters hebben deze sterren steeds een verwijzing naar de familie en het land van Callisto, zo vinden we Lycaonis Arctos; Maenalia Arctos en Maenalis Ursa (van Mount Maenalus in Arcadia) ; Erymanthis Ursa (van Mount Erymanthus in Arcadia) ; Parrhasides Stellae (uit de Arcadische stad Parrhasia) 
Cupha lampetia. Lampetia; schijnend, was de dochter van Helios en Neaera, zij was de verpersoonlijking van het licht. Zij en haar zus, Phaethusa, werden door hun moeder genomen om het vee en de schapen van Thrinakia te bewaken. Ze keek naar 700 dieren in totaal. Ze rende naar haar vader toen Odysseus mannen afgeslachten en offerden een aantal van zijn tijdloos en onsterfelijk vee. Haar vader, Helios, was woedend en vroeg de goden om de dood van zijn vee te wreken en dreigde het zonlicht naar de onderwereld te brengen als de mannen niet werden gestraft. Zeus stuurde een bliksemschicht naar beneden en een storm die doodde van alle mannen Odysseus, een straf die werd voorspelde doordat het vlees kronkelde en loeide aan de spits.

 

Cupido. In de klassieke mythologie is Cupido (Latijnse Cupido betekent erlangen) is de god van het verlangen, erotische liefde, aantrekking en genegenheid. Hij wordt vaak afgeschilderd als de zoon van de liefde godin Venus en de oorlogsgod Mars en in het Latijn is hij ook bekend als Amor (Liefde). Zijn Griekse tegenhanger is Eros. Hoewel Eros is in de klassieke Griekse kunst als een slanke gevleugelde jeugd wordt afgebeeld tijdens de Hellenistische periode werd hij in toenemende mate afgeschilderd als een mollige jongen. Een persoon of zelfs een godheid die door de pijl van Cupido wordt getroffen is gevuld met oncontroleerbare verlangen. Gedurende deze tijd wordt hij afgebeeld met pijl en boog dat zijn bron van macht vertegenwoordigt. In mythen is Cupido een minder belangrijk karakter die vooral dient om de plot in beweging te brengen. Hij is alleen een hoofdpersoon in het verhaal van Cupido en Psyche, toen hij gewond werd door zijn eigen wapens en ervaart de beproeving van de liefde. Zijn traditie is rijk aan po奏ische thema's en visuele scenario's, zoals Liefde overwint alles en de vergeldingsmaatregelen als straf of foltering van Cupido.

Cupido misenes. Miseno, Latijn Misenum, is een voormalige Romeinse haven, nu in Bacoli, provincie Napels. Volgens de mythologie komt de Latijnse naam Mis熟e van de naam van de Misenus, een metgezel van Hector en trompettist van Aeneas. Volgens de Aeneis van Vergilius verdronk Misenus in de buurt van deze plek na een trompet concurrentie met de god van de zee Triton.

Cupido osiris. Osiris is een godheid uit de Egyptische mythologie. Hij was de zoon van Geb, de god van de aarde, en diens zuster Noet, godin van de hemel. Hij werd de eerste koning van het Oude Egypte. Zijn vrouw, tevens zijn zuster, was Isis. Met haar behoort hij tot de Enneade van Heliopolis. Zijn zoon is Horus en zijn dochter Bastet. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd hij de eerste koning (farao) van Egypte. In het oude Egypte was hij een zeer populaire god die de trekken van allerlei goden in zich verenigde. Hij werd steeds belangrijker en groeide uit tot een van de grootste en belangrijkste goden in Egypte. In alle grafkamers van farao's zijn voorstellingen te zien van de farao die zich aan de Lotsbepaling door Osiris (de weging van het hart) onderwerpen. Velen richtten in Abydos bij het graf van Osiris een stele op of lieten hun mummie erheen transporteren om aldus in het lot van Osiris te kunnen delen. Iedere dode werd een Osiris, dat wil zeggen een uit de dood herrijzende. Zuidelijk dwergblauwtje. Osiris blue.

 

Curetis. Grieks kouretes; Homerus noemt de Curetes als een legendarisch volk die deelnam in de ruzie over de Calydonische zwijn.

Curetis cinyra. Cinyra of Cinyras. was een koning van Cyprus. Vermeldingen vari喪en aanzienlijk over zijn genealogie en bieden een verscheidenheid aan verhalen van hem. Veel bronnen zeggen dat hij wordt geassocieerd met de cultus van Aphrodite op Cyprus en Adonis, een partner van Aphrodite, wordt vermeld als zijn zoon.

Curetis thetis. Thetis is in de Griekse mythologie een zeenimf of bekend als de godin van het water, een van de 50 Nere錨en, dochters van de zeegod Nereus. Indian sunbeam.

 

Curoba?

Curoba sangarida. Sangarida, wel van sanguineus; bloedroodachtig.

 

Cyana. Grieks kyanos; donker blauw.

Cyana fulvia. Fulvia, vrouwelijke vorm van Fulvius; geel, tanig, geelbruin.

 

Cyanophrys. Grieks kyaneos; blauw, ophrys; wenkbrauw.

Cyanophrys amyntor, Amyntor; verdediger, naam van verschillende Grieken in de oudheid. Ook en van de zonen van Aegyptus die door zijn vrouw, Damone, gedood werd in de huwelijksnacht. Amyntor greenstreak.

 

Cyclosemia. Grieks kyklos; cirkel achtig.

Cyclosemia herennius. Herennius kan verwijzen naar: 1. Marcus Herennius (consul 93 voor Christus) 2. Marcus Herennius Picens (consul 34 voor Christus) 3. Herennius Philo (geboren 42 voor Christus), de geleerde ook bekend als Philo van Byblos 4. Herennius Senecio (overleden ca. 90), Romeinse schrijver, biograaf van Helvidius Priscus 5. Publius Herennius Dexippus (ca. 210-273), de Griekse historicus meest vaak bekend als Dexippus Herennius 6. Herennius Modestinus, Romeinse jurist. 7. Herennius Etruscus (ca. 227-251), de Romeinse keizer.

 

Cyclosia. Cyclosia, Grieks kyklos; cirkel.

Cyclosia panthona. Panthonus had Euphorbus en Hyperenor als zonen. Hij werd door Menelaos gedood in de Trojaanse oorlog.

Cyclosia papilionaris. Papilionaris, Papilio-achtig. Druryユ s jewel, die de naam het eerst publiceerde.

 

Cydosia. Cydosia of Cydnis, het meest oude eiland van Kreta gesticht door de Cydones, zie Cydonia, kweepeer.

Cydosia nobilitella. Nobilitella, van nobile; edel, en klein. Curve lined cydosia moth of regal cydosia moth.

 

Cyligramma. Grieks kyla; groef, voor, gramma; tekening.

Cyligramma fluctuosa. Fluctosa, van Latijn fluctuare; golven, bewegen in golven, stromen.

 

Cymothoe. Cymothoe, een van de Nere錨en, zeenimfen, een van de 50 dochters van Nereus en Doris. Toen Hera opdracht gaf aan Aeolus om de vloot van Aeneas te begeleiden hielp hem de Triton Cymothoe om het grootste deel van zijn schepen te behouden.

Cymothoe althea. Althaea of Althea is de dochter van koning Thestius en Eurythemis en de zuster van Leda, Hypermnestra, Iphiclus en Euippus. De vrouw van Oeneus, koning van Calydon en moeder van vijf zonen: Meleager, Melanippe, Toxeus, Thyreus, Clymenus en twee dochters: Deianeira en Gorge. Volgens sommige schrijvers zou Meleager het resultaat zijn van een affaire van Althaea met de Griekse god Ares en Deianeira een kind zijn van Althaea en de god Dionysus. Althaea is vooral bekend door de geschiedenis over het lot van haar zoon Meleager; zij waren de oorzaak van elkaars dood. Immers, toen Meleager werd geboren voorspelden de Moirai (de schikgodinnen) dat hij slechts zou leven zolang een bepaald houtblok, dat in de haard lag te branden, nog niet zou zijn verteerd door het vuur. Toen Althaeadit hoorde sprong ze uit het bed, doofde het brandende houtblok en begroef het op de binnenplaats van het paleis, zodat het bij een brand niet zou worden verwoest. Meleager ontwikkelde zich tot een alom gerespecteerde prins. Toen gebeurde het op een lentedag dat Oeneus de eerste vruchten van het seizoen offerde aan de goden, maar daarbij Artemis per ongeluk vergat. Woedend over dit verzuim stuurde Artemis een zwijn van onnatuurlijke omvang en kracht om het land van Calydon te ru貧eren. Meleager was 試n van de krijgers die op het zwijn jaagde, samen met de beroemde jaagster Atalanta en Althaea' s broers. Meleager doodde het zwijn, maar gaf de huid aan Atalanta, zowel omdat hij verliefd op haar was geworden als omdat ze het dier als eerste geraakt had. Toen Althaea' s broers, "minachtend dat een vrouw deze beloning kreeg in het aanzicht van de mannen, haar de huid afnamen, bewerend dat die hun als geboorterecht toekwam, als Meleager hem niet zelf zou willen" ontstak Meleager in woede en doodde zijn beide ooms.Toen Althaea hoorde wat er was gebeurd nam ze het houtblok van de plek waar ze het had verborgen en legde het terug op het vuur, waarmee ze Meleager doodde. Sommigen zeggen dat zij en Meleager' s vrouw Cleopatra zich later verhingen, anderen dat ze zelfmoord pleegde met een dolk. Western glider.

Cymothoe egesta. In de Romeinse mythologie was Acestes of Egestes de zoon van de Siciliaanse riviergod Crinisus bij een Trojaanse Egesta of Segesta. Ze zou door haar vader Hippotes of Ipsostratus naar Sicili gezonden zijn zodat ze niet zou kunnen worden verslonden door de monsters die het grondgebied van Troje besmet hadden en in het land waren gezonden want de Trojanen hadden geweigerd om Poseidon en Apollo te belonen die de muren bouwden van hun stad. Toen Egesta in Sicili kwamen heeft de riviergod Crinisus in de vorm van een beer of een hond bij haar zijn zoon Acestes verwekt die achteraf beschouwd wordt als de held die de stad Segesta stichtte.
Een lichte variatie gebaseerd op de traditie van de naam heeft dat Acestes verwelkomde Aeneas toen hij in Sicili kwam. De begrafenisspelen van Aeneas vader, Anchises, werden hier gehouden. Die mensen van Aeneas die niet verder wilden reizen mochten achterblijven met Acestes en samen met zijn mensen. Zij stichtten de stad Acesta, dat wil zeggen Segesta. Yellow glider. 

 

Cynandra. Grieks kuanos, blauw, andra; mannelijk.

Cynandra opis. Opis, Latijn voor overvloed, was een vruchtbaarheidsgod en aardgodin van Sabijnse oorsprong. Brillianth nymph.

 

Cyphura. Cyphura; onbekend, van Latijn cifra; niets, leeg?

Cyphura geminia. Geminia, vrouwelijke vorm van gemini; tweeling.

 

Cyrestis. Grieks Cyrus II van Perzi, bekend als Cyrus de grote of de oudere, de stichter van het Achaemenid rijk.

Cyrestis camillus. Marcus Furius Camillus (circa 446- 365 v.Chr.) was een belangrijk Romeins staatsman en militair van Patricische afkomst. Volgens Livius was hij censor in 403 v.Chr., mocht vier keer een triomftocht houden en werd vijf keer tot dictator verkozen. Hij werd ge粗rd met de titel Tweede stichter van Rome.

Camillus veroverde in 396 v.Chr. de Etruskische stad Veii, destijds de belangrijkste rivaliserende stad van het Rome, na een tien jaar durend belegering. Nadat hij beschuldigd werd van het oneerlijk verdelen van de veroverde buit, ging Camillus vrijwillig in ballingschap in Ardea. De burgers verweten hem ook hoogmoedig patricisch gedrag; toen hij op zijn triomftocht de stad binnen reed op een strijdwagen voortgetrokken door vier witte paarden, deed hij ook nog eens de herinnering herleven aan de verdreven Romeinse koningen. Tijdens de inval van de Galli喪s en hun belegering van de Capitolijn in 387 v.Chr., riepen de Romeinen Camillus weer terug uit ballingschap en benoemden hem tot dictator. Ondertussen werden de Galli喪s met 1000 Romeinse gouden ponden afgekocht en verlieten de stad. Volgens Livius verzamelde Camillus de gevluchte Romeinse soldaten uit de naburige steden, trok met hen op naar Rome en vernietigde ten zuiden van de stad het terugtrekkende Gallische leger. Camillus kon de Romeinen ervan weerhouden hun verwoeste stad te verlaten om naar Veii te verhuizen. In plaats daarvan ging men Rome weer van de grond af opbouwen. Nadien streed hij met succes tegen de Aequi, Volsci, Etrusken en sloeg een nieuwe invasie van de Galli喪s af in 367 v.Chr. Hoewel hij een echte patrici喪 was, zag hij de noodzaak in om concessies te doen aan de plebejers en ondersteunde de invoering van de Wetten van Licinius en Sextius. Camillus stierf in 365 v.Chr. op 81-jarige leeftijd bij een pestepidemie. African map butterfly.

Cyrestis thyonneus. Thyonneus, van thyon; ontvangen?

 

 

Cystidia. Grieks kystis; blaar, achtig.

Cystidia stratonice. Stratonice van Syri was de dochter van koning Demetrius Poliorcetes en Phila, de dochter van Antipater. In 300 voor Christus werd haar hand gevraagd door Seleucus, koning van Syri en ze werd uitgeleverd door haar vader Demetrius te Rhosus aan de Pierian kust (in Macedoni), waar haar huwelijk werd gevierd met de grootste pracht. Ondanks de ongelijkheid van hun leeftijd lijkt ze enkele jaren te hebben geleefd in perfecte harmonie met de oude koning en had al een kind van hem, een dochter genaamd Phila toen ontdekt werd dat haar stiefzoon Antiochus diep verliefd was op haar en Seleucus om het leven van zijn zoon te redden die bedreigd werd door het geweld van zijn passie gaf in 294 voor Christus Stratonice ten huwelijk met de jonge prins die hij tegelijkertijd vormde tot koning van de oostelijke provincies. Zij baarde hem 5 kinderen. De stad Stratonikeia in Cari was naar haar genoemd door Antiochus.

 

Danai of Danaus (Danaides) vlinders, die hebben rondachtige en niet gekartelde vleugels. Ze hebben twee verdelingen.

(a) Danai candidi of witte danaus vlinders wiens grondkleur wit is of geel of oranje.

(b) Danai festivi of bonte danaus vlinders die met verschillende kleuren pralen.

 

Danaus. In de Griekse mythologie was Danaus (Danaos) de tweelingbroeder van Aegyptus, mythische koning van Egypte. De mythe van Danaus is een stichting legende van Argos, en van de belangrijkste Myceense steden van de Peloponnesus. Hij was koning van Libi die met zijn 50 dochters, de Dana錨en, van Libi naar Argos vluchtte om de meisjes te redden van een gedwongen huwelijk met de 50 zonen van zijn tweelingbroer Aegyptus. Ze vermoordden hun mannen in de huwelijksnacht, uitgezonderd Hypermnestra die haar man Lynceus spaarde omdat hij haar maagdelijkheid respecteerde. Twaalf van zijn dochters waren geboren van Polyxo en de rest bij Pieria en andere vrouwen. De dochters van Atlanteia of Phoeve waren de Hamadryads. Linnaeus noemde het overgrote deel van de soorten die hij in de groep Danai candidi plaatste naar de dochters van Danaus. De groep Danai festivi naar de zonen van Aegyptus. In Homerus Ilias neemt de stam van Dana en Argos het op tegen die van Troje. Tigers, milkweeds, monarchs, wanderers en queens.

Danaus affinis. Affinis; verwant, gerelateerd aan. Malay tiger, Mangrove tiger of swamp tiger.

Danaus affinis artenice. Artenice, Arthenice, is een nimf van Diana, ook een anagram van Catherine.

Danaus chrysippus. Chrysippus, was een goddelijke held van Elis in de Peloponnesus, de bastaardzoon van Pelops, koning van Pisa in de Peloponnesus en de nimf Axioche of Danais. Hij werd ontvoerd door de Thebaanse Laius, zijn leermeester, die hem begeleidde naar de Neme不che Spelen waar hij de jongen van plan was om te concurreren met anderen. In plaats daarvan liep Laius met hem naar Thebe en verkrachtte hem, een misdrijf waarvoor hij, zijn stad en zijn familie later werden gestraft door de goden. Een auteur die Peisandros citeert als zijn bron beweert dat hij zelfmoord met zijn zwaard heeft gepleegd uit schaamte Hellanicus van Lesbos en Thucydides schrijven dat hij uit jaloezie vermoord werd door Atreus en Thyestes, zijn halfbroers, die hem in een waterput wierpen. De dood van Chrysippus wordt soms gezien als voortkomend uit de vloek die Myrtilus plaatse op Pelops voor zijn verraad toen Pelops hem van een klif gooide nadat hij Pelops hielp een race te winnen. Kleine monarchvlinder, plain tiger of African monarch.

Danaus genutia. Titinius en Genutius viel in een lelijke val door de Falisci en leden een groot verlies daardoor. De soldaten legerden v覧r Veii en kozen M. Furius Cammillus als dictator en zijn verkiezing was goedgekeurd door de Senaat. Camillus marcheerde onmiddellijk om Titinius te bevrijden die de vijanden hield belegerd en nadat hij ze had verslagen keerde hij terug naar het beleg van Veii; en toen hij zag dat hij de stad niet langer kon houden vroeg hij aan de Senaat om te weten wat hij moest doen met zoユ n rijke plek en de Senaat beval dat het geplunderd zou worden, niet alleen door de soldaten, maar ook door alle inwoners van Rome die daarheen zouden gaan. Common tiger.

Danaus erippus. Deze naam is niet te vinden, wordt soms Hyperippe bedoeld die trouwde met Hippocorystes? Southern monarch.

Danaus eresimus. Van Grieks eresia; roeien? Soldier of tropical queen.

Danaus gilippus. Toen Alexander de stad Athene ingenomen had zond hij het door Gilippus veroverde geld naar Ephoris of hoogste rechter in Sparta. Gilippus maakte de onderkant van de zakken open en nam uit elke een som geld en naaide daarna de zak weer dicht en dacht niet aan de beschrijving bovenin de zak waarin de inhoud beschreven stond. Toen hij nu in Sparta kwam verborg hij in zijn huis het geroofde geld onder de dakpannen en gaf de rest aan de rechter en toonde daar met Lysander zegel als goed bewaard. De rechter zag daarna dat het geld niet klopte. Zijn dienaren vonden daarna onder de dakpannen van zijn huis een grote hoeveelheid nachtuilen. In die tijd was goud en geld gewoonlijk bekend als nachtuil omdat dit het teken was van de stad Athene en zo werd het geld gevonden en Gilippus, die zich daarvoor als hoofdman in Sicili zeer beroemd was geworden, werd na deze daad van stad en land verbannen. Queen butterfly.

Danaus gilippus berenice. Berenice is de oude Macedonische vorm van het Attische Griekse naam Pherenike; drager van de overwinning. Berenika was een priesteres van Demeter in Lete ca. 350 voor Christus in het oudste epigrafische bewijsmateriaal. De naam heeft ook de vorm Bernice. Een Latijnse vorm van dezelfde naam is Veronica.

Danaus ismare. Ismarus of Ismara is een stad van de Cicones, Ege不che kust bij Thraci, Ismarus was een verdediger van Thebe. Hij doodde Hippomedon. Een andere Ismarus was een begeleider van Aeneas in Itali. Ismare tiger.

Danaus melanae. Melanae, Grieks melaina; zwart, donker, maar het is niet donker, dan genoemd naar een Melanie, naar de naam van een Romeinse heilige uit de 5de eeuw.

Danaus melanippus. Melanippus met de vrouwelijke vorm Melanippe. Naam van verschillende personen waarvan enkele in Troje vochten. Melanippus, een jonge man van Patrae die verliefd was op Comaetho, maar de ouders aan beide zijden waren tegen hun huwelijk. Melanippus en Comaetho ontmoetten elkaar in het geheim in de tempel van Artemis waar het meisje diende als priesteres en seks had daar. De verontwaardigde godin vervloekte het land met de pest en hongersnood en om een ​​einde te maken aan de ramp werden de inwoners van Patrae ge貧strueerd door het orakel van Delphi om te offeren aan de godin beide geliefden en vanaf dat moment en elk jaar om de knapste jonge man en het mooiste meisje van de stad op te offeren totdat er een nieuwe vreemde godheid wordt ge貧troduceerd in Patrae. Die praktijk duurde tot Eurypylus, zoon van Euaemon, op de terugweg van Troje, een beeld van Dionysus tot Patrae bracht. Black veined tiger, white tiger of eastern common tiger.

Danaus melanippus hegesippus. Hegesippus was een staatsman en redenaar, bijgenaamd " knoop ", waarschijnlijk uit de wijze waarop hij zijn haar droeg. Hij leefde in de tijd van Demosthenes, wiens anti Macedonische beleid hij enthousiast ondersteunde. In 343 voor Christus was hij een van de ambassadeurs die naar Macedoni gestuurd werd om te bespreken, onder andere zaken, de restauratie van het eiland Halonnesus, die in beslag was genomen door koning Filippus van Macedoni. De missie was niet succesvol, maar al snel daarna schreef Filippus naar Athene en weigerde het eiland aan te bieden en het ontslag nemen van de arbitrage in de kwestie van het eigendom. In antwoord op deze brief was de oratie De Halonneso geleverd die weliswaar werd opgenomen onder de redevoeringen van Demosthenes maar algemeen wordt beschouwd als door Hegesippus geschreven.

Danaus melanippus lotis. Lotis, dochter van Neptunus of Nereus was een nimf. Tijdens een festival ter eren van Liber probeerde Priapus haar te verkrachten terwijl ze sliep, maar ze werd gewekt door een plotselinge schreeuw van een ezel en rende weg waardoor Priapus in verlegenheid kwam toen iedereen wakker werd en zich bewust van zijn bedoelingen. In een ander verhaal wordt ze veranderd in een lotus boom om aan Priapus te ontsnappen, later pakte Dryope een bloem van de boom en werd omgevormd tot een zwarte populier.

Danaus plexippus, Plexippus of Plexippos die met Amphicomone, een van de 50 dochters trouwde. Of beter van Plexippus, kleinzoon van Agenor, broer van Althaea. Hij nam deel aan de jacht op wilde zwijnen van Calydon en was boos dat de prijs was gegeven aan Atalanta door Meleager die hij vervolgens doodde. Monarchvlinder; koningsvlinder, een naam gegeven van Europese protestanten die naar Amerika emigreerden om aan vervolging van katholieken te ontkomen. De kleur deed hen denken aan Willem II van Oranje die in 1688 koning van Engeland werd. Zijn bijnaam was king billy. Monarchfalter, monarch butterfly, milkweed, common tiger, wanderer en black veined brown.

 

Danis danis; Grieks danos; droog.

 

Daphnis. Daphnis was een Siciliaanse schaapherder die de uitvinder zou zijn van pastorale po想ie.

Daphnis hypothous. Grieks hypo; onder, thous?

Daphnis nerii. Nerii, van Nerium oleander. Oleander hawk moth of army green moth.

 

Dapidodigma. Dapidodigma; dapi; geheel, alles, digma; voorbeeld?

Dapidodigma hymen. Hymen, god van het huwelijk, wordt vertegenwoordigd met een toorts en een sluier, Western virgin.

 

Darapsa. Adrapsa en Darapsa, bij Strabo Drapsaca, waarschijnlijk het huidige Anderb, in het noordoostelijke deel van de provincie, in de richting van Sogdiana. Het was een van de eerste steden die door Alexander na het passeren van de berg ingenomen werd.
Darapsa choerilus. Choerilus, Griekse epische dichter van het Ege不che eiland Samos, auteur van een verloren vers, de Persica, die waarschijnlijk het verhaal van de Perzische oorlogen in verband bracht zoals verteld wordt in proza ​​door de historicus Herodotus. Omdat het werk van Choerilus recente historische gebeurtenissen behandeld vertegenwoordigde het een opmerkelijke innovatie in de epische po想ie, eerder heldendichten waren afgeleid uit de Griekse mythologi. Hij stierf aan het hof van Archelaus, koning van Macedoni. Schaarse bestaande fragmenten van zijn werk omvatten een klaagzang voor het afgaan van de epische traditie waarvan hij zichzelf zag als een laatste vertegenwoordiger. Azalea sphinx.

Darapsa myron, Myron van Eleutherae was een Griekse beeldhouwer en bronsgieter uit het midden van de 5e eeuw v.Chr. Hij werd geboren te Eleutherae dat aan de rand van Boeoti en Attica ligt. Virginia creeper sphinx.

 
Darceta. Darceta; zo genoemd naar M. Darcet die een natuurlijke historie vertaalde van de hertog van Toscane?
Darceta proserpina. Proserpina is een oude Romeinse godin wier cultus, mythen en mysteries waren gebaseerd op die van de Griekse Persephone en haar moeder Demeter, de Griekse godin van het graan en de landbouw. Net zoals Persephone wordt Proserpina rijk geassocieerd met de onderwereld en de heerser en samen met haar moeder Ceres, de lente groei van gewassen en de cyclus van leven, dood en wedergeboorte of vernieuwing. Haar naam is een Latijnse vorm van Persephone, wellicht onder invloed van het Latijnse proserpere; naar voren, naar voren kruipen, met betrekking tot de teelt van graan. Haar mythen, haar gewelddadige ontvoering door de god van de onderwereld, haar moeders zoektocht naar haar en haar uiteindelijke herstel van de wereld hierboven, maar tijdelijk, in de Romeinse en latere werken zijn het onderwerp van kunst en literatuur.

Darceta severa. Severa, van severe; streng, vrouwelijke vorm van Severus, Aquila Severa, de tweede en vierde vrouw van keizer Elagabalus.

 
Delias. Delius en Delia, bijnamen van Apollo en Artemis zijn afgeleid van het eiland Delos, hun geboorteplaats, zie Letis. Ook voor andere goden die in Delos werden aanbeden. 

Delias acalis. Acalis of Acacallis was een nimf, dochter van Minos en moeder van Cydon bij Mercurius en van Amphithemis bij Apollo. Redbreast jezebel.

Delias belisama. Belisama was een godin aanbeden in Galli. Ze is ge錨entificeerd als Minerva. De etymologie van haar naam is genomen als " helderste ", dat wil zeggen zij bevat een achtervoegsel met de wortel -isama met dat als " heldere " is te vertalen. Op basis hiervan wordt ze ook speculatief geclaimd als metgezel van Belenus wiens naam dezelfde wortel bevat. Maar de wortel bel is ook anders uitgelegd, als bel; sterk.

Delias ceneus. Ceneus, vorm van Zeus. Caeneus, Oudgrieks Kaineus was een Lapithen held van Thessali. Volgens de Metamorfosen van Ovidius was hij oorspronkelijk een vrouw.

Delias dorimene, Dorimene, een naam gebruikt door Moli俊e in 1670 of genoemd naar een kennis.

Delias hyparete. Hyparetes was een van de 50 dochters van Danaus, zie daar, ze doodde in de huwelijksnacht haar man Protheon.
Delias hyparete antonoe. Antinoe, een dochter van Cepheus. Op bevel van een orakel leidde ze de bewoners van Mantineia van de plek waar de oude stad stond naar een plek waar de nieuwe stad opgericht moest worden. Haar weg werd geleid door een slang. Ze had een monument op Mantineia die dit evenement herdenkt. In latere passages wordt ze Antonoe genoemd. Indian painted Jezebel.

Delias isse. Amphissa is waarschijnlijk hetzelfde als Isse Macare不, een dochter van Macareus, door Ovidius genoemd als een geliefde van Apollo die in eerste instantie haar in de vermomming van een herder verleid. Hun verhaal was 試n van de afbeeldingen die Arachne weefde in haar weven, samen met andere vermommingen die Apollo, Zeus, Poseidon en Dionysus gebruikten bij het verleiden van sterfelijke vrouwen en nimfen.

Delias pasithoe. Bij Hesiodus komt ze voor; en van Nereus en rijk behaarde Doris, de dochter van Oceanus en Tethys, de perfecte rivier werden geboren kinderen die lang onder de mooie godinnen waren, Ploto, Eucrante, Sao en Amphitrite, Eudora en Thetis, Galene en Glauce, Cymothoe, Speo, Thoe en de mooie Halie en Pasithoe; de zeer snelle ノ.er waren er 3000. Redbase Jezebel.
Delias pasithoe egialea. Aegialeus, Egialeus, was de oorspronkelijke kolonist van de Peloponnesus en de oprichter en eerste heerser van de stadstaat Aegialea, later bekend als Sicyon. 
Delias pasithoe porsenna. Lars Porsenna, een Etruskische koning die bekend om zijn oorlog tegen de stad Rome. Hij regeerde over de stad Clusium, rond 508 voor Christus. Hij kwam in conflict met Rome na de revolutie die de monarchie daar in 509 v. Chr. omverwierp wat resulteerde in de ballingschap van de semi - legendarische laatste koning van Rome, Lucius Tarquinius Superbus. De afgezette monarch, wiens familie was van Etruskische oorsprong, probeerde en faalde een aantal keren om de troon te heroveren voordat er een beroep op Porsena gedaan werd om hulp.

 

Desmia. Grieks desmios; gebonden.

Desmia tages. Tages was de stichting profeet van Etruskische religie die bekend is uit verslagen van Latijnse auteurs van de late Romeinse Republiek en het Romeinse Rijk. Hij onthulde een kosmisch oog van goddelijkheid en de juiste methode van het vaststellen van de goddelijke wil met betrekking tot evenementen van openbaar belang. Waarzeggerij werd uitgevoerd in de Romeinse samenleving door priesterlijke ambtenaren die waarzeggers werden genoemd. Politieke ambtenaren ook, zoals de auguren, waren opgericht met een aantal verantwoordelijkheden voor waarzeggerij. Terwijl de godsdienst bloeide vergezelden deze priesters de ambtenaren, met inbegrip van generaals in het veld, en wwerden overal geraadpleegd. De heilige teksten volgens de openbaringen van Tages (en een paar andere profeten, vooral een vrouwelijke figuur die bekend staat als Vegoia) werden door de Romeinen de Etruskische discipline genoemd. Ze werden geschreven in het Etruskisch, ondanks hun Latijnse titels. Geen een overleefde er. Zo komt de kennis van Tages vooral van wat er van hem gezegd wordt door de klassieke auteurs.

Desmia ufeus. Ufeus, koning van Nerschee, bondgenoot van Turnus tegen Aeneas van Troje werd gedood door Nesteus. Crambid snout moth.

 

Detritivora. Grieks detritus; voeder, omdat ze leven op vergaand blad van het bos.

Detritivora cleonus. Cleonus, van Latijn Cleon, Grieks kleon. Cleon. gestorven 422 voor Christus, was een Atheense generaal tijdens de Peloponnesus Oorlog. Hij was de eerste prominente vertegenwoordiger van de commerci鼠e klasse in de Atheense politiek, hoewel hij zelf een aristocraat was. 

 

Diaethria. Grieks dia, twee, Latijn aetheria; etherisch. Het etherisch dubbel is een term uit de parapsychologie, theosofie en het hylisch pluralisme, waarmee het zogenoemd energielichaam wordt bedoeld.
Diaethria clymena, de naam Clymene wordt aan een Nere錨e gegeven, ook aan een Amazone en meer andere. Clymene, een Oceanid, de vrouw van de Titan Iapetus en moeder van Atlas, Epimetheus, Prometheus en Menoetius. De Oceanid Clymene wordt ook gegeven als de vrouw van Koning Merops van Ethiopi en bij Helios als de moeder van Pha奏on (Fa奏on) en de Heliaden. Of naar Clymenus van Arcadi die met passie overwonnen werd voor zijn dochter. Cramerユs eighty-eight.

 

Diaphone. Grieks diaphonos; dissonant.

Diaphone eumela. Eumela; Grieks eu; goed, melos; lid. Of van Eumelus, naam van verschillende karakters. Eumelus (zoon van Admetus), die Admetus opvolgde als koning van Pherae. Hij leidde Pherae en Iolcus in de Trojaanse oorlog aan de kant van de Grieken. Hij was de echtgenoot van Iphthime en de zoon van Admetus en Alcestis. Hij was een van de vrijers van Helena en was de vijfde en laatste in de wagenrennen bij de begrafenis van Patroclus. Hij was ook een van de Grieken in het Paard van Troje. Cherry spot of lily borer.

 

Dichromia. Grieks dis; twee; chroma; kleur.

Dichromia sagitta. Sagitta, Latijn voor pijl.

 

Dicycla. Grieks di; twee, kyklos; cirkels.

Dicycla oo. Oo, de dubbele vlekken die op een oo lijken. Hearth moth.

 

Dinia. Dinia, een vrouwennaam, bekende van Cramer of van Hebreeuws in de betekenis van Jehovaユ s oordeel?

Dinia eagrus. Eagrus of Oeagrus was de vader van Odysseus in de Griekse mythologie of beter in de oude geschiedenis van het Koninkrijk Thraci. (tegenwoordig min of meer het land van Roemeni) Scarlet tipped wasp mimic moth.

 

Dioptis. Grieks diotes; onderzoeker, doordringend.

Dioptis meon. Grieks meon; kleiner, de kleine vorm.

 

Dira. Grieks deire; nek, clytos; illuster.

Dira clytus. Clytus, zoon van Aegyptus en gedood in de huwelijksnacht door Autodice. Naam van verschillende personen. Cape autumn widow.

 
Dirphia. Dirphia, onduidelijk, bijnaam van Juno, genomen van een berg met de naam van Argos Dirphy waar de godin een tempel had. 

Dirphia avia. Avia, van Latijn avus; grootvader, avia; grootmoeder.

Dirphia calchas. Calchas, zoon van Thestor, was een Argos ziener, met een gave voor het interpreteren van de vlucht van vogels die hij ontving van Apollo. Als een augur of ziener had, Calchas geen rivaal in het kamp. Hij interpreteerde ook de ingewanden van de vijand tijdens de strijd. Het was Calchas die profeteerde dat met het oog op een gunstige wind de Griekse schepen monsterde in Aulis op hun weg naar Troje te krijgen Agamemnon zou zijn dochter Iphigeneia moeten offeren om Artemis te verzoenen die Agamemnon had beledigd. Hij stelde ook dat Troje op het tiende jaar van de oorlog zal worden verslagen. 
Dirphia tarquina. Tarquinia is de vrouwelijke vorm van Tarquinius, Lucius Tarquinius Superbus ook wel Tarquinius II de Hoogmoedige of Tarquinius de Arrogante. Die was volgens de Romeinse overlevering de zevende en laatste koning van Rome, 534- 509 v.Chr., de laatste van de drie Etruskische koningen die Rome hebben geregeerd.
 
Diospage. Dios, van Grieks Deus, Areios Pagos is de heuvel van Ares, ten westen van de Acropolis in Athene, waar de hoogste rechterlijke rechter zat, pagos; rotsige heuvel.
Diospage rhebus. Rhebus, van Latijn rebus, door middel van dingen, zie rebus?
 
Discophellus. Grieks diskos; schijf, Phellus, vliegensoort, van een oude naam van een stad in Lyci in Turkije.
Discophellus euribate. In de Griekse mythologie was Eurybates (Eurybates) de voorbode voor de Griekse legers tijdens de Trojaanse oorlog. Hij diende als schildknaap van Odysseus. Hij werd beschreven door Odysseus als ronde schouders, donkere huid en krullen. Odysseus zou hem meer aanzien geven dan enig andere van zijn metgezellen vanwege zijn eerlijkheid en trouw. Hij werd samen met Talthybius door Agamemnon gezonden om Brise不 te halen uit het kampvan Achilles.

Discophellus ramusis. Van Latijn ramus; tak?

Discophellus sebaldus. Sebaldus, Germaanse naam, is door Stoll genoemd naar Albertus Seba, schrijver.

 

Discophora. Grieks diskos, discus, phoros; dragen.

Discophora sondaica. Sondaica; Sunda eilanden, bij Java. Common duffer.

 
Dismorphia. Grieks dis; twee, morphe; vorm; verschijning.

Dismorphia amphione. Amphion en Zethus, in de Griekse mythologie, de tweelingzonen van Zeus bij Antiope. Als kinderen waren ze achtergelaten op de berg Cithaeron om te sterven, maar werden gevonden en opgevoed door een herder. Amphion werd een grote zanger en muzikant, Zethus een jager en herder. Na weer bij hun moeder te zijn herbouwden en versterkten ze Thebe, grote blokken steen vormden zichzelf in de muren bij het geluid van Amphion 's lier. Later trouwde Amphion met Niobe en pleegde zelfmoord na het verlies van zijn vrouw en kinderen. Tiger mimic white.

Dismorphia laja. Lajus, koning van Thebe. Hij had bij Jocaste een zoon, Oedipus en had van het Orakel vernomen dat hij door zijn zoon omgebracht zou worden, hij beval daarom zijn zoon kort na de geboorte de voeten doorboren en plaatste hem in een bos. Daar werd hij gevonden en naar koning Polybus van Corinthi gebracht waar zijn vrouw hem opvoedde. Toen hij ouder was raadpleegde hij een orakel die hem zei dat hij zijn geboortegrond mijden moest wilde hij geen moordenaar van zijn vader worden en met zijn eigen moeder huwen. Daarom ging hij naar verre landen waar hij toevallig en onbekend zijn vader ontmoette en met zijn gevolg in twist raakte. Lajus bemoeide zich er mee en werd door zijn zoon gedood. Hij trok verder en kwam te Thebe en loste het raadsel van de Sphinx op en wierp het monster van de rots. Hij kreeg de beloning die door die van Thebe gezegd was, namelijk Jocaste, tot vrouw en de heerschappij over Thebe. Zo werd hij echtgenoot zonder het te weten van zijn moeder waar hij vier kinderen bij verwekte, Eteocles, Polynices, Antigone en Ismene. Toen het land zware rampen kreeg vroeg men een orakel om raad en zo werd de gehele geschiedenis opgehelderd.

 

Disphragis. Grieks dis; twee, sphragis; zegel.

Disphragis tharis. Tharis, van tharros; verschijning?

 
Dolba. Dolba; naar een kennis van gnoemd?

Dolba hyloeus. Grieks hyle, bos, Van Grieks hylaios; bos, wild. Hylaeus was de naam van een centaur. Pawpaw sphinx.

 
Doleschallia. Grieks dolos; bedrieger, Chalia (Chalia emiliae) een vlindersoort, mogelijk van Thalia; bloeiend, naar de groene kleur.

Doleschallia bisaltide. Bisaltide met haar mooie kind Theophane die door Neptunus in een ram veranderd werd om haar schoonheid te verbergen voor een aantal liefhebbers. Autumn leaf.

Doleschallia bisaltide polibete. Grieks polius; veel, Latijn bestia; dier.

 
Doxocopa. Grieks doxa; advies, opinie, remo; roeispaan.
Doxocopa agathina. Agathinus was een eminente oude Griekse arts, de stichter van een nieuwe medische sekte, waaraan hij de naam gaf van Episynthetici. Hij werd geboren in Sparta en moet in de 1ste eeuw na Christus hebben geleefd omdat hij de leerling van Athenaeus was en de docent van Archigenes. Men zegt dat hij eens een aanval van delirium hebben bereikt gebracht door gebrek van de slaap waaruit hij werd bevrijd door zijn leerling Archigenes die zijn hoofd met een grote hoeveelheid warme olie zalfde. Agathina emperor.
 
Draconia. Grieks drakon; slang, serpent.
Draconia peripheta. Periphetes, naam van verschillende personages uit de Griekse mythologie. De meest prominente Periphetes, ook wel bekend als Corynetes of knots drager, was een zoon van Hephaestus en Anticleia. Periphetes was kreupel in een been, net zoals zijn vader en had een oog als een Cycloop. Hij zwierf op de weg van Athene naar Troezen waar hij reizigers beroofde en doodde hen met zijn bronzen knots. Theseus doodde hem door een list door hem te vragen of de knots echt van brons was. Vervolgens sloeg Theseus hem op het hoofd en doodde hem.
 
Draconipteris. Grieks drakon; slang, serpent, pteron; vleugel.

Draconipteris mirabilis. Mirabilis; wonderbaarlijk.

 
Drephalys. Drep, van drepane; sikkel? Halys was een riviergod van Paphlagonia en Pontus in Anatoli (modern Turkije). De rivier Halys ontspringt op het Armeense vlakte en zo naar de Zwarte Zee bij Sinope aan de grens van Paphlagonia en Pontus.

Drephalys alcmon. Zie Danaus, dochters van Atlantia of Phoebe, Hippomedusa, werd aan Alcmenor gegeven. Alcmon skipper.

 
Dubiella. Dubiella lijkt me een versterking van Dubius; zeer twijfelachtig.

Dubiella dubius. Dubius; twijfelachtig.

 
Dryadula. Een Dryade is een boom nimf, ula; achtig, dat is een vrouwelijke geest van een boom, in de Griekse mythologie. Drys in het Grieks betekent eik. Dryaden waren specifiek nimfen van de eikenbomen, hoewel de term is gekomen om te worden gebruikt voor alle boom nimfen in het algemeen.

Dryas iulia alcionea. Dryas was de zoon van Koning Lycurgus, koning van de Edoni in Thraci, of koning en vader van Lycurgus van Thraci.

 Iulia Caesaris was de dochter van de dictator Gaius Iulius Caesar en Cornelia Cinna minor en diens enige wettige kind. Ze was de vierde echtgenote van Gaius Pompeius Magnus maior en stond bekend om haar schoonheid en deugdzaamheid. Alcioneus was een man die gedood werd door Perseus. Oranje passiebloemvlinder. Julia butterfly, fackel.

Dryas iulia delila. Delia en Delius zijn bijnamen van Apollo en Artemis naar het eiland Delos, de geboorteplaats van deze godheden. Wel van Delilah; zij die verzwakt, een vrouw in het boek Richteren, waar ze is de vrouwen van wie Samson hield en die zijn ondergang was. Haar figuur, een van de vele gevaarlijke verleidsters in de Bijbel, is emblematisch geworden. Samson hield van Delilah, ze verraadde hem en, wat erger is, ze deed het voor het geld. Het verhaal van Simson in Richteren 13-16 beeldt een man uit die grote kracht werd gegeven door God maar die uiteindelijk zijn kracht verliest wanneer Delila de Filistijnen zijn haar laat scheren tijdens zijn slaap. Oranje passiebloemvlinder. Fackel.

Dryadula phaetusa. Phaethusa of Pha奏usa; uitstraling, was een dochter van Helios en Neaera, de personificatie van de briljante, verblindende stralen van de zon. Met haar zus, Lampetia, bewaakt ze het vee van Thrinacia.
 
Dynamine. Grieks dynamenos; krachtig.

Dynamine postverta. De godin Postverta met de godin Prosa, ze worden verondersteld te gaan over natuurlijke geboorte, Postverta over die tegenvoet waren, dus waarvan de voeten het eerst kwamen. Hiervoor waren in Rome altaars opgericht bij de twee tempels van Carmenta waarvan de ene Postverta en de andere Prosa genoemd, naar hun verschillende krachten bij geboortes, natuurlijk en onnatuurlijk. Mylitta greenwing of four spot sailor.

 

Dynastor. Dynastor; onbekend. Of van dynastie, een uitgebreide familie, inclusief aangetrouwde familie, die over twee of meer generaties invloed of macht heeft uitgeoefend, meestal in een land.
Dynastor darius anaxarete. Darius I was de derde koning van het Perzische Achaemenidische Rijk. Ook wel Darius de Grote, hij regeerde het ​​rijk op zijn hoogtepunt, toen het een groot deel van West-Azi, de Kaukasus, delen van de Balkan, (Thraci - Macedoni en Paeonia) inclusief het grootste deel van de Zwarte Zee kustgebieden, delen van de Noord-Kaukasus, Centraal-Azi, voor zover de Indus vallei in het verre oosten en delen van het noorden en het noordoosten van Afrika, waaronder Egypte, oosten van Libi en de kust van Sudan. Anaxarete was een Griekse maagd dat de avances van een herder genaamd Iphis weigerde. Anaxarete versmaadde hem en bespotten zijn gevoelens totdat hij huilde en in wanhoop verhing hij zich aan haar deur. Anaxarete was nog onbewogen. Toen ze zijn begrafenis bespotte en noemde het zielig veranderde Aphrodite haar in een stenen beeld. Volgens Ovidius werd het beeld bewaard bij Salamis in Cyprus, in de tempel van Venus Prospicien.
 
Dyops. Grieks dys; slecht, ops; verschijning.

Dyops ocellata. Ocellata; van ocellatus; oogvlekken.

 
Dysauxes. Grieks dysauxes; groeit met moeilijkheid.
Dysauxes ancilla. In het oude Rome waren de ancilia twaalf heilige schilden die bewaard werden in de Tempel van Mars. Volgens de legende viel een goddelijke schild uit de hemel tijdens het bewind van Numa Pompilius, de tweede koning van Rome. Hij bestelde elf kopie創 te makemnom dieven te verwarren omdat het originele schild gehouden werd als een van de pignora imperii, heilige bewakers dat Rome bestendigde als een soevereine eenheid. De ancilia werden bewaard door de Salii, twaalf priesters ingesteld daartoe door Numa. De Salii hanteerden ze ritueel in een processie in heel maart. Dienares, handmaid.
 
Dysdaemonia. Grieks dysdaemonia; ellende, ongelukkigheid.
Dysdaemonia boreas. Boreas was de purper gevleugelde god van de Noordenwind, een van de vier windgoden, Anemoi. Ook was hij de god van de winter die van de koude noordelijke bergen van Thraci veegde sneeuw en verkoelde de lucht met zijn ijzige adem. In het noorden, achter zijn huis in de bergen, lag Hyperborea, een land van de eeuwige lente die nooit door de koude wind van de god werd geraakt. Wanneer Boreas een vrouw zocht nam hij Oreithyia, dochter van koning Erekhtheus van Athene die speelde met haar metgezellen in een bloemrijke weide langs de rivier. Hun kinderen waren Khione, de godin van de sneeuw, en Bor斬des, een paar paarse-gevleugelde helden die de Harpijen wegjaagde die koning Phineus van Thraci plaagden. Boreas en zijn broeder waren winden worden vaak voorgesteld als paard-vormige goden. Een oude Griekse volksgeloof was dat de winden Boreas en Zephyros neer zou vegen bij de merries in het vroege voorjaar en bevruchten ze in de vorm van windvormige hengsten. De paarden geboren uit deze koppelingen waren de snelst en mooiste in hun soort. De prachtige paarden van koning Laomedon van Troje zouden op deze manier verkregen zijn bij Boreas en Trojaanse merries.
 
Dysgonia. Grieks dys; slecht, gonia; hoek.

Dysgonia algira. Algira, Latijn algirus; van Algerije. Bruine prachtuil, passenger.

 
Dysphania. Grieks dys; slecht, phaino; ik verschijn.
Dysphania militaris. Militaris, een bijnaam van Venus. Militaris; militair, soldaat, van Latijn militaris, miles; soldaat, Grieks homilos; verzamelde menigte.

Dysphania numana. Numana, provincie Ancona in Itali.

 
Dysschema. Grieks dys; slecht, schema; vorm.

Dysschema eurocilia. Eurocilia, Grieks euro; goed, cilia; ooglid, wimper.

Dysschema tricolor. Tricolor; driekleurig.

Dysschema zerbina. Genoemd naar Zerbinus Ritius of naar Zerbinus? die verliefd was op Florizel en inwanhoop om haar ooit te krijgen in zee sprong. De nereiden namen hem lieflijk, maar hij weigerde hun verlokkingen en zij verbolgen gooiden hem terug in de golven. Opdat mement kwam koningin Florizel langs. Vissers vingen hem en brachten hem aan de kust. Zerbinus kwam bij, wist niet waar hij was en sprak mooie woorden over Florizel in haar aanwezigheid.

 

 

Eacles. Eacles gegeven door H歟ner is een onbekende naam, mogelijk van Eteocles, koning van Thebe, zoon van Oedipus en Jocasta, ook de moeder van Oedipus. 
Eacles penelope. Penelope, de dochter van Icarius (een broer van de Spartaanse koning Tyndareus) en Periboia was omwille van haar schoonheid een begeerde huwelijkskandidate voor verscheidene prinsen uit Griekenland. Haar vader liet, om te vermijden dat degenen die naar haar hand dongen slaags zouden raken, zijn kandidaat-schoonzonen deelnemen aan spelen, waarbij de inzet Penelope' s hand was. Daar Odysseus de overwinnaar van deze spelen was mocht hij zich voortaan haar echtgenoot noemen. Ze wachtte op zijn thuiskomst van de Trojaanse oorlog 20 jaar.

 

Earias. Grieks ear; voorjaar.

Earias vittella. Vittella, van Latijn vitella, van vitula; kalf?

 

Ebusus. Latijn ebusus, Spaans Ibiza.

Ebusus ebusus. Latijn ebusus, Spaans Ibiza.

 

Echenais. Echidnae; slang, serpent. Echenais of Nomia was een nimf van Arcadia waar de lokale mensen geloofden dat de Nomian Mountains naar haar zijn vernoemd. Zij was een metgezel van Callisto, de dochter van Lycaon. Pausanias vermeldt een schilderij van die twee met Callisto zittend op een berenvel en aan haar voeten liggend op de knie創 Nomia. Nomia is dus een mogelijke naam voor de Siciliaanse nimf die van Daphnis hield maar in de steek gelaten door hem en uit wraak verblindde ze de jonge man en veranderde hem in een rots.
Echenais thelephus. Telephus was zoon van Hercules en Auge. De Attaliden van Pergamon eerden hem als hun mythisch voorvader van hun dynastie. Omdat een orakel had voorspeld dat hij zijn familie onheil zou brengen werd Telephus als baby voor dood achtergelaten, maar hij werd door herders gevonden, verzorgd en opgevoed. Op volwassen leeftijd kwam hij in Mysi terecht waar hij door een reeks toevallen koning werd. Toen de Achae喪s, op weg naar Troje, een inval deden in Mysi, wist Telephus hen terug te slaan, maar hij raakte daarbij verwond door de speer van Achilles. Hoewel de Achae喪s hem verzochten deel te nemen aan de Trojaanse oorlog, ging hij niet in op hun verzoek. Omdat zijn wonde echter niet genas, ging Telephus uit eigen beweging Achilles opzoeken in het Griekse legerkamp, gedreven door een orakelspreuk "dat hij die de wonde had toegebracht haar ook kon genezen". Achilles zou toen met wat roest van zijn speer de wonde geheeld hebben. Uit dankbaarheid gaf Telephus de Grieken allerlei raadgevingen die leidden tot de verovering van Troje, zonder dat hij zelf aan de strijd hoefde deel te nemen.

 

Echeta. Koning Echetus was de zoon van Euchenor en Phlogea, koning van Epirus.

Echeta pandiona. Pandiona, zie Danaus, dochter van Crino, Ocypete, werd aan Pandion gegeven.

 

Eligma. Grieks heligma; omhulsel.

Eligma narcissus. Narkissos of Narcissus is een zoon van de riviergod Kephissos en de nimf Liriope. Echo was een mooie maar veel te praatgrage nimf en bleef soms tot vervelens toe praten. De oppergod Zeus bedroog vrij vaak zijn vrouw Hera met mooie nimfen. Op een dag was Hera op zoek naar haar man want ze vermoedde dat hij zich weer "amuseerde" met de nimfen. Echo hield haar echter aan de praat zodat ze konden ontsnappen. Toen de godin dit doorhad strafte ze Echo en ontnam ze haar de mogelijkheid om het woord te nemen. Echo kon dus nooit meer zelf een gesprek beginnen.

Narcissus was een mooie jongeman die leefde voor de jacht. Hij had al heel wat harten sneller doen kloppen, hij wilde echter niets van liefde weten en wees iedereen af. Enkel de jacht interesseerde hem.

Op een dag zag Echo de mooie jongeling tijdens een jacht in de bergen. Ze werd meteen verliefd en volgde hem waar hij ook ging. Echo wou dat ze hem kon aanspreken zodat hij tegen haar zou praten, maar door haar straf kon ze dit niet. Ze wachtte tot hij eerst zou spreken, want ze was meer dan klaar om hem een antwoord te geven. Op een dag werd Narcissus gescheiden van zijn gezellen en hij hoorde iets in zijn buurt. Hij vroeg "Wie is daar?" en Echo antwoordde met dezelfde vraag. Narcissus keek in het rond maar zag niemand, waarop hij de stem vroeg om zich te vertonen. Echo antwoordde met dezelfde woorden, waarop hij vroeg waarom de stem hem negeerde. De nimf herhaalde zijn vraag, waarop de jongeman vroeg om hem te vergezellen. Wederom antwoordde de nimf met heel haar hart met dezelfde vraag en rende naar hem toe, klaar om hem in haar armen te sluiten. Op dat moment trok Narcissus zich echter terug, roepend dat ze van hem weg moest blijven. Echo werd helemaal verscheurd door deze belediging. Narcissus verliet haar en de nimf trok zich in schaamte terug in de bossen. Vanaf die dag leefde ze in grotten. Geleidelijk aan vervaagde ze van verdriet tot haar fysieke vorm verdwenen was en enkel haar stem nog overbleef. Met haar stem is ze nog steeds klaar om op elk moment te antwoorden. Tijdens een wandeling in de bergen is Echo nooit veraf, altijd klaar om het laatste woord te hebben. In een Griekse versie komt het erop neer dat Echo vermoord wordt door Pan en zijn saters, waarna Gaia ervoor zorgt dat haar stem blijft bestaan.

Narcissus verging het niet veel beter. Dit was niet de eerste keer dat hij zo wreed een aanbiddende nimf wegjoeg. Alle anderen had hij net zo bruut verjaagd. Zo was er op een dag een maagd die hem tevergeefs probeerde te verleiden. In een gebed aan de goden vroeg ze om Narcissus ook eens te laten voelen hoe het was om iemand lief te hebben die je liefde niet beantwoordt. Volgens sommige bronnen was het een wraakgodin, volgens anderen was het Aphrodite zelf die haar gebed beantwoordde en haar wens in vervulling deed gaan.

Zo kwam de jonge jager op een dag aan bij een heilige vijver, waarvan het water kristalhelder was, waar de herders nooit langskwamen met hun kuddes, waar geen berggeit of ander dier zich vertoonde. Zelfs bladeren en takken van de bomen durfden er niet in te vallen. Overal rondom groeide het gras mooier dan elders en de rotsen beschutten het tegen de zonnestralen. Moe van het jagen besloot Narcissus om daar even tot rust te komen en zijn dorst te lessen met het water. Toen hij zich voorover boog zag hij zijn weerspiegeling in het wateroppervlak, maar hij dacht dat het een mooie geest was die in de vijver leefde. Zo bleef hij daar zitten, in bewondering starend naar de heldere ogen, het krullend haar, de ronde kaken, de ivoren hals, licht gescheiden lippen, en de blakende gezondheid en conditie in het algemeen van deze verschijning. Hij werd verliefd op zichzelf.

Hij bracht zijn lippen naar het water in een poging om de verschijning te kussen, hij stak zijn armen uit om het beeld te omhelzen. Zijn geliefde vluchtte weg maar kwam terug toen het water weer kalm was en trok opnieuw zijn aandacht. Hij kon zichzelf er niet meer toe brengen om van het water weg te kijken, hij dacht niet meer aan eten en drinken, of aan rust, enkel aan de verschijning in het water. Hij probeerde ermee te spreken, maar kreeg geen antwoord. Hij begon te huilen maar zijn tranen verstoorden het beeld, waarop hij begon te schreeuwen en vroeg of de verschijning wou stoppen met hem steeds te verlaten. Zo ging het een hele tijd verder, en Narcissus takelde af. Hij verloor zijn kleur, zijn levenskracht en zijn schoonheid die eens zo betoverend was voor de nimf Echo. Die bleef echter dicht bij hem en bleef zijn verdrietige kreten herhalen. Uiteindelijk kwijnde Narcissus helemaal weg en stierf. De nimfen rouwden om hem, vooral de waternimfen, en bereidden zijn lijkverbranding voor, maar het lichaam was nergens te vinden. Het enige wat van hem overbleef was een bloem (volgens sommigen was dit door toedoen van Aphrodite, die hem uit medelijden toch nog liet voortleven, zij het als bloem), paars van binnen, en omringd met witte blaadjes, die nu nog steeds herinnert aan Narcissus. Tot op de dag van vandaag vinden we restanten van dit verhaal in de bloem narcis en ook in het woord narcisme dat gebruikt wordt om iemand te benoemen die vervuld is van eigenliefde of een ziekelijke interesse voor zichzelf vertoont, een narcist.

 

Eloria. Eloria is door Walker wel naar een bekende genoemd.

Eloria diaphana. Diaphana; doorschijnend.

Eloria festiva. Festiva wel van Latijn festivalis; feestelijk, toen hij deze soort vond.

 

Elymnias. Grieks elymos; fluit.

Elymnias hypermnestra. In de Griekse mythologie was Danaus (Danaos) de tweelingbroeder van Aegyptus, mythische koning van Egypte. De mythe van Danaus is een stichting legende van Argos, en van de belangrijkste Myceense steden van de Peloponnesus. Hij was koning van Libi die met zijn 50 dochters, de Dana錨en, van Libi naar Argos vluchtte om de meisjes te redden van een gedwongen huwelijk met de 50 zonen van zijn tweelingbroer Aegyptus. Ze vermoordden hun mannen in de huwelijksnacht, uitgezonderd Hypermnestra die haar man Lynceus spaarde omdat hij haar maagdelijkheid respecteerde. Common palmfly.

Elymnias hypermnestra undularis. Undularis, wel van undulata; gegolfd, golfachtig.

Elymnias vitellia. De godin Vitellia en Vitellius, de zoon van Faunus. Vitellius was ook een Romeinse keizer voor 8 maanden die afstamde van Faunus. Het geslacht Vitellia was belangrijk in het oude Rome. Ook een plaats in Rome, regio Lazio, Itali. Vitellia, van Latijn vitulus; kalf. Jezebel palmfly.

 

Elysius. Elysium of de Elysiaanse velden is een voorstelling van het hiernamaals die ontwikkeld werd en onderhouden door een aantal Griekse filosofische en religieuze sekten en culten. Aanvankelijk was het los van het rijk van Hades en werd de toelating gereserveerd voor stervelingen die verwant waren met de goden en andere helden. Later uitgebreid met die door de goden waren gekozen, de rechtvaardige en de hero不che, waar ze na de dood zouden blijven om een gezegend en gelukkig leven te leiden en zich overgeven aan de werkgelegenheid die ze in het leven hadden genoten. De Elysian velden waren gelegen aan de westelijke rand van de Aarde bij de stroom van Okeanos. In de tijd van de Griekse mondelinge dichter Hesiodus was het Elysium ook wel bekend als de Fortuinlijke eilanden of eilanden van de Gezegende, gevestigd in de westelijke oceaan aan het einde van de aarde. De Eilanden van de Gezegende zou worden teruggebracht tot een enkel eiland door de Thebaanse dichter Pindarus die beschrijft het als het hebben van schaduwrijke parken waar de bewoners zich overgeven aan hun atletische en muzikale bezigheden. Zie Canarische eilanden. Ook figuurlijk gebruikt in plaats van een situatie van volledige geluk.

Elysius hermia. Hermia, zie Danaus, dochters van Atlantia of Phoebe, Cleopatra werd aan Agenor gegeven. Er waren er wel twee, de andere was de dochter van Polyxo die met Hermus trouwde.

 

Emesis. Grieks emesis; braken, opgeven.

Emesis cerea. Cerea, van Latijn cereus; was, wasachtig, cera; was. Spangled golden emesis.

Emesis lucinda. Lucinda, Lucia, vrouwelijk van Lucius; mooi verlichtend, wel naar de lichte merken op de vleugels, Engels metalmark.

Emesis mandana. Mandana; onbekend, lijkt wel Hindoe of Iraans.

 

Empyreuma. Grieks empyreuma; gloeiende sintel, empyrys; in of op het vuur (pyr). De Empirische hemel is de plek in de hoogste hemel die in oude kosmologie ingenomen moet worden door het element vuur (of ether in de natuurlijke filosofie van Aristoteles).

Empyreuma pugione, Pugione van pugio; een dolk. Spotted oleander caterpillar moth.

 

Enantia. Grieks enantios; tegenovergesteld, tegenstander.

Enantia melite. Melite, een van de Nere錨en, dochter van Nereus en Doris. Ook de naam van een najade, dochter van de riviergod Aegaeus. Naar de gele kleur zou je denken aan een afleiding van mel; honing. Melite momic white.

 

Entheus. Grieks en; in, theos; god, entheos goddelijk ge貧spireerd.

Entheus eumelus. Eumelus, naam van verschillende karakters. Eumelus (zoon van Admetus), die Admetus opvolgde als koning van Pherae. Hij leidde Pherae en Iolcus in de Trojaanse oorlog aan de kant van de Grieken. Hij was de echtgenoot van Iphthime en de zoon van Admetus en Alcestis. Hij was een van de vrijers van Helena en was de vijfde en laatste in de wagenrennen bij de begrafenis van Patroclus. Hij was ook een van de Grieken in het Paard van Troje.
Entheus gentius. Tijdens het bewind van koning Gentius werd Illyria verwoest door de pest. Zo groot was de sterfte onder zijn onderdanen dat de vrome koning benoemde een seizoen van vasten en bidden dat als hij een pijl schoot in de lucht de Almachtige zijn afdaling zou leiden en het begeleiden naar een aantal kruiden die in het bezit van voldoende kracht waren om de ziekte te genezen. De koning schoot de pijl en in het dalen kliefde het de wortel van een plant die, toen het werd getest, bleek de meest verbazingwekkende genezende krachten te bezitten en deed veel om de verwoestingen van de pest te verminderen. De plant werd vanaf die tijd bekend als de gentiaan, ter eren van de goede koning wiens gebeden de goddelijke openbaring van zijn geneeskrachtige eigenschappen brachten.
Entheus priassus. Priasus en Phocus, twee zoons van Caeneus, waren onder de Argonauten.

 

Enyo. Grieks enyo, oude oorlogsgod, tegenhanger en gezel van de oorlogsgod Ares.

Enyo gorgon. Gorgon is een vrouwelijke schepsel. De naam is afgeleid van het Griekse woord gorgos; verschrikkelijk en komt uit dezelfde stam als het Sanskriet woord garg dat gedefinieerd wordt als een keelklank geluid, vergelijkbaar met het gegrom van een beest. Terwijl beschrijvingen van Gorgons in de Griekse literatuur zeer vari喪en, de term verwijst gewoonlijk naar een van de drie zussen die haar had gemaakt van levende gifslangen, evenals een gruwelijk gezicht zodat degenen die haar zag veranderde in steen. Traditioneel, omdat twee van de Gorgonen onsterfelijk waren, Sthenius en Euryale, hun zuster Medusa was het niet, werd ze gedood door Perseus, de halfgod en held. Door hun legendarische en krachtige blik waardoor men zou kunnen veranderen in steen werden beelden van de Gorgonen op objecten en gebouwen gezet voor bescherming.

Enyo lugubris. Lugubris, Latijn lugeo lugubre; treuren, weeklagen. Mournful sphinx moth.

Enyo ocypete. Ocypete; zachte vleugels, was 試n van de drie Harpijen in de Griekse mythologie. Ze stond ook bekend als Ocypode; zachtvoetig of Ocythoe; snelle renner. De Harpijen waren de dochters van de zeegod Thaumas en de zee nimf Electra. Volgens een verhaal, werden de Harpijen achtervolgd door de Boreads. Hoewel de snelste van het trio, Ocypete, werd uitgeput landde ze op een eiland in het midden van de oceaan en smeekte om genade van de goden. In de Griekse en Romeinse mythologie waren de Harpijen wezens in dienst van de hogere goden om de bestraffing van criminaliteit uit te voeren.

 

Epargyreus. Grieks epi; op, agryreos; zilverachtig.

Epargyreus clarus. Claros, Grieks Klaros; Latijn: Clarus was een oud Griekse heiligdom op de kust van Ionia. Het bevatte een tempel en orakel van Apollo, hier vereerd als Apollo Clarius. Het was gelegen op het grondgebied van Colofon, een van de twaalf Ionische steden. De ru貧es van het heiligdom zijn nu ten noorden van de moderne stad Ahmetbeyli gevonden in het district Menderes van Izmir Provincie, Turkije. De tempel van Apollo in Claros was een zeer belangrijk centrum van de profetie als in Delphi en Didyma. De oudste informatie over deze heilige plaats gaat terug tot de zesde en zevende eeuw voor Christus door de Homerische Hymen. Een heilige grot in de buurt van de tempel van Apollo welke wat belangrijke plaats zowel in de Hellenistische en Romeinse tijd wijst op het bestaan ​​van een Cybele sekte in eerdere perioden hier. Spelen genaamd de Claria werden gehouden in Claros om de vijf jaar ter eren van Apollo.

Epargyreus exadeus. Grieks hex; zes, Deus; god?

 

Ephoria; draagster.

Ephoria ephora. Ephora, Grieks eu; goed, phoros; drager.

 

Ephyriades. Ephyra of Efira, oude naam van Corinthi.
Ephyriades arcas philemon, Arcas of Arcade, zoon van Zeus en de nimf Callisto. Callisto wilde alleen met Artemis zijn en Zeus listig vermomd als Artemis verleidde Callisto. Het kind als gevolg van hun vereniging was Arcas genoemd. Hera werd jaloers en in woede toverde Callisto om in een beer Ze zou hetzelfde of nog erger met haar zoon hebben gedaan had Zeus Arcas niet verborgen in een gebied van Griekenland dat later Arcadia zou worden genoemd ter eren van hem. Er Arcas woonde veilig tot op een dag tijdens een van de hof feesten gehouden door koning Lycaon (grootvader van moederszijde van Arcas) toen werd Arcas op een brandende altaar gelegd als offer aan de goden. Hij zei toen tegen Zeus "Als je denkt dat je zo slim bent, maak uw zoon geheel en onbeschadigd. " Hierop werd Zeus woedend. Hij maakte Arcas geheel en richtte dan zijn woede op Lycaon en maakte hem de eerste weerwolf. 
Een oud echtpaar Philemon en Baucis in Tyana krijgt op een dag bezoek van twee vreemdelingen. Ondanks hun armoede ontvangen ze de gasten met open armen en zetten hen een heerlijk maal voor. Om hun gasten extra te verwennen besluiten Philemon en Baucis hun gans te slachten. Baucis rent erachter aan, maar het beest loopt telkens van haar weg. Als de gans bij de oppergod op schoot gaat zitten stellen de bezoekers zich voor als Zeus en Hermes. Uit dankbaarheid voor de gastvrije ontvangst, die de rest van het dorp niet heeft aangeboden, nemen de goden hun gastheer en -vrouw mee naar de heuvel. Dan wordt het hele dorp, behalve de hut van Philemon en Baucis, overspoeld door een zondvloed. Zeus en Hermes vragen of Philemon en Baucis een wens hebben die zij kunnen vervullen als dank voor de gastvrijheid. Philemon en Baucis wensen niets liever dan hun leven lang de twee goden aanbidden. Het kleine hutje verandert plots in een grote tempel. Ook wilden Philemon en Baucis niets liever dan bij elkaar blijven, en als het uur sloeg dat 試n van hen zou sterven, de ander mee mocht gaan. Zo gebeurde het dat op een dag voor de tempel Philemon en Baucis in een Eik en een Linde veranderden. Nog vele jaren hebben ze daar gestaan, hun stammen in elkaar verwikkeld. Caribbean duskywing. 
 
Epia. Grieks epia; op.

Epia domina. Domina; meesteres.

 
Epicalia. Grieks epi; op, kalos; mooi.

Epicalia ancea. Anceus, een van de Argonauten. Blue and orange butterflies.

 
Epidesma. Grieks epi; op, desmos; touw.

Epidesma ursula. Ursula, is wel door Caspar Stoll naar een kennis genoemd, naar Sint Ursula van Keulen die met 10 00 maagden in Keulen door de Hunnen gemarteld werd.

 
Episcepsis. Grieks epi; op, boven, scepsis; twijfel.

Episcepsis rypoperas. Rypoperas, Grieks ry; bij, suffix, perasis; passage, doorgang?

 
Episteme. Grieks episteme; kennis, wetenschap.
Episteme lectrix. Latijn lectrix; zij die (boeken) voorleest.

 

Equites; ridders, rijders. Deze hebben de boven vleugels van de achterste of onderste hoek tot aan de voorste hoek of tip langer dan van de achterste hoek tot aan het gewricht.

Die zijn weer in twee verdelingen gesplitst.

(a) Trojaanse ridders (Equites trojani) die met bloedrode vlekjes aan de borst getekend zijn.

(b) Griekse ridders (Equites achivi) deze hebben een oogje aan de hoek der onderste vleugels bij het lichaam en missen die bloedrode vlekjes.

 
Eracon?

Eracon paulinus. Paulinus, van Paulus. Heiligen van die naam of naar een bekende. Tear drop skipper.

 
Erastria. Grieks erastria; vrouwelijke geliefde.

Erastria canente. Canente, van Latijn canens; zingende. Canente is een nimf in de Romeinse mythe en zo genoemd omdat ze excelleerde in het zingen. Ze was de dochter van de god Janus en de nimf Venilia.

 
Ercheia. Ercheia; onbekend, genoemd naar iemand als Erchei? Grieks cheir; hand.

Ercheia cyllaria. Cyllaria, onbekend van Grieks kyla, groef, groefachtig?

 
Erebostrota. Zie Erebus; trota; hoek.

Erebostrota stenelea. Steneleus was een koning van Argos inde Trojaanse oorlog.

 
Erebus. Erebus, Erebos is vaak ontvangen als een oorspronkelijke godheid, de personificatie van de duisternis, Hesiodus bijvoorbeeld plaatst hem als 試n van de eerste vijf wezens die in het bestaan ​​komt, geboren uit Chaos.
Erebus crepuscularis. Crepuscularis, crepusculum; schemering.

Erebus hieroglyphica. Met hi喪ogliefachtige vlekken.

Erebus macrops. Macrops; Grieks voor grote ogen.

 
Eresia. Grieks eresia; roeien.

Eresia clio. Clio is de muze van de geschiedenis of in een paar mythologische vermeldingen de muze van de lier te bespelen. Net als alle muzen is ze een dochter van Zeus en de Titaanse Mnemosyne. Samen met haar zussen werden ze beschouwd dat ze woonden in de Mount Helicon of Mount Parnassos. Andere veel voorkomende locaties voor de Muzen waren Pieria in Thessali, in de buurt van de berg Olympus. Zij had een zoon, Hyacinth, met 試n van verschillende koningen in diverse mythen met Pierus, koning van Macedoni, of met Oebalus, koning van Sparta, met koning of Amyclas, stamvader van het volk van Amyclae, bewoners van Sparta. Sommige bronnen zeggen dat ze ook de moeder as van Hymenaios. Andere vermelden daar als moeder van Linus, een dichter die bij Argos begraven was. Alle Muzen werden beschouwd als de beste beoefenaars in hun vakgebied en als een sterveling hen uitdaagde was het zeker dat ze worden verslagen. Ze werden vaak geassocieerd met Apollo. Het meest voorkomende aantal van de Muzen is 9, het aantal is niet altijd gelijk. Clio wordt soms aangeduid als de verkondiger en wordt vaak vertegenwoordigd met een open perkamentrol of een set van tabletten. De naam is etymologisch afgeleid van de Griekse wortel klio; vertellen, beroemd te maken, of te vieren. Common crescent of clio crescent.

Eresia nauplius. Nauplius was de zoon van Poseidon en Amymone, een kleinzoon van Danaus. Nauplia is een haven in Griekenland. Peruvian crescent.

 
Ergavia. Ergavica of Ergavia was een edele en machtige stad van de Vascones, mogelijk Alcaniz-Burgos een stad van Aragon bij Toledo en Cuenca.
Ergavia merops. Merops, koning van Percote, vader van twee zonen, (Amphius en Adrastus) gedood door Diomedes in de Trojaanse Oorlog, en twee dochters, Cleite, de vrouw van Cyzicus, en Arisbe, de eerste vrouw van Priamus. Hij had profetische capaciteiten en voorzag de dood van zijn zonen, maar ze negeerde zijn waarschuwingen. Of van Merope, een van de zeven Plejaden, ster nimf dochters van de titan Atlas en Pleione. Ze trouwde met de goddeloze koning Sisyphos (Sisyphus) en was stammoeder van de Korinthische en Lycische) koninklijke families. Van Merope werd gezegd dat ze zich zo schaamde over de misdaden van haar man dat ze haar gezicht verborg onder de sterren van de hemel en zo verdween de zevende ster van de Plejaden uit menselijk gezicht. 
 
Erinnyis. In de Griekse mythology waren de Erinyen vrouwelijke godheden van de wraak.

Erinnys ello. Aello was een van de harpijen, de andere waren Calaeno en Ocypete, of van Ello, een klein stadje in Lombardije, onwaarschijnlijk. Ello sphinx.

Erinnys oenotrus. Oenotrus was de jongste van vijftig zonen van Lycaon van Arcadia. Samen met zijn broer Peucetius migreerde hij naar het Italiaanse schiereiland, ontevreden over de verdeling van de Peloponnesus onder de vijftig broers door hun vader Lycaon. Volgens de Griekse en Romeinse tradities was dit de eerste expeditie gezonden vanuit Griekenland om een kolonie te stichten, lang voor de Trojaanse oorlog. Hij was de naamgever van Oenotria die zijn naam gaf aan het Italiaanse schiereiland, met name de Zuidelijke streek. (moderne Calabria) Oenotrus sphinx.
 
Ernassa. Ernassa, onbekend, van een kennis met de naam Erna?

Ernassa justina. Justina, vrouwelijke vorm van Justinus, wel door Caspar Stoll naar een kennis genoemd.

Ernassa sanguinolenta. Sanguinolenta; Grieks sanguinolentus; met bloed bevlekt.

 
Erocha. Erochus, een van de steden die door Xerxes verbrand werden.
Erocha mummia. Mummia, Latijn mumia; mummie.
 

Eryphanis. Grieks ery; rood, phana; doorschijnend.

Eryphanis automedon. Automedon was de zoon van Diores en was Achilles wagenmenner. In de Ilias van Homerus rijdt hij in de strijd eenmaal Patroclus en Achilles en commandeert Achilles paarden Balius en Xanthos. Na Patroclus dood wordt Automedon gedreven aan de achterzijde van de slag waar hij probeert de beroofde paarden te troosten. Zeus komt uiteindelijk tussenbeide en Automedon hervat het besturen van de wagen maar kan tot de Grieken komen totdat Alcimedon instemt met hem als menner. Hij weert een aanval op zijn leven van Hector, Aeneas, Chromios en Aretos, doodt Aretos en neemt vervolgens zijn wapens. Hij komt ook voor in de Aeneis toen de Griekse strijdkrachten inbraken in het paleis van Priamus. Automedon giant owl.

 
Estigmene. Grieks stigme; punt.

Estigmene acrea. Acrea, van acre; scherp, of van Acraea, godin beschermster van de bergtoppen. Salt marsh moth.

 
Euagra. Grieks eu; goed agra; in beslag nemen, het vangen, jacht, val.

Euagra coelestina. Coelestina; hemelsblauw.

 
Eucereon. Grieks eu; goed, keras; hoorn.
Eucereon marica. Marica was een nimf, de moeder van Latinus, koning van Latium. Latinus werd verwekt door Faunus die ook af en toe werd aangeduid als de zoon van Marica. Het heilige bos in de buurt Minturnae was gewijd aan Marica. Een meer in de buurt was ook naar haar vernoemd. Diverse Romeinse auteurs beweert dat zij een vorm van Diana of Venus was.

Eucereon scyton. Van Angelsaksisch scyton; gooien, weg werpen of van Grieks skythros; ongelukkig?

 

Euchloe. Grieks eu; goed, chloe; groen gras.

Euchloe belia. Grieks eu; goed, chloe; groen gras. Belia, van belos; pijl.

 

Euchromia. Grieks eu; goed, chroma; kleur.

Euchromia creusa. Er zijn vier mensen met de naam Creusa, Grieks Kreousa; princes. Volgens Pindarus was Creusa een Najade en dochter van Gaia, die Hypseus de toekomstige koning van de Lapithen droeg tot aan de riviergod Peneus. Door Hypseus was ze grootmoeder van Cyrene, een van de bekendste geliefden van Apollo. Creusa, dochter van Creon, ze ontving de brandende sieraden van Medea. Creusa, ook bekend onder de naam Glauce, bijvoorbeeld in Apollodorus was de dochter van koning Creon van Corinthi ten gunste van wie Jason verliet Medea. In de versie van de mythe die gewoonlijk gevolgd wordt door de oude treurspeldichters haalde Medea haar wraak door Creusa een jurk te geven die door de tovenares vervloekt werd. De vloek veroorzaakt dat Creusa het aanhoudt en haar ter dood brandt zo gauw als ze het aantrekt.
Euchromia guineensis. Guineensis; uit Guyana.
 

Euclea. Grieks eukleia; beroemd, glorie, bijnaam van Artemis.

Euclea aemilia. Aemilia, de vrouw van Apuleius.

 

Euclera. Onbekend.

Euclera meones. Onbekend.

 

Euclystis. Grieks eu; goed, (zie Clystea) klyzo; ik was.

Euclystis manto. Clystis of Clyton was een zoon van Pallas, die de derde zoon was van Pandion. Manto, profetes, dochter van de Thebaanse ziener Tiresias en de moeder van Mopsus die ze won bij Tiberinus die de stad Mantua stichtte die hij naar haar noemde.

 
Eudmoe. Eudmoe, Grieks eu; goed, dmos; bediende. H歟ner geeft zelf op Eudmoen of Eudmoae, maar geeft geen verklaring.
Eudmoe arne. Arne is meestal een naam voor arend wat hier onwaarschijnlijk is omdat het een kleine nachtvlinder is. De naam Arne was een toponiem die gebruikt werd voor archa不che steden in Griekenland en voornamelijk in Boeti en Thessali. Daarom werden vrouwe Arne genoemd waarschijnlijk naar hun uitspraak van deze steden of archa不che bevolking. Volgens de legende ontleende Griekse steden hun naam aan Arne, een nimf en dochter van koning Aelous die geregeerd zou hebben in Aeolia. 

 

Eudocima. Mogelijk van Eudokimos van Cappadoci, heilige uit de 9de eeuw, of een samengesteld woord van Grieks eu; goed en Decima, een van de Parcen of het lot. Ze meet de draad van het leven met haar staf. Zij werd ook vereerd als de godin van de bevalling. Haar Griekse equivalent was Lachesis.

Eudocima cajeta. Cajeta, de voedster van Aenea die hem vergezelde op zijn reizen en stierf na haar aankomst in Itali. 

Eudocima cocalus. Cocalus was een koning van Kamikos in Sicili. Na de ontsnapping van Daedalus en zijn zoon Icarus van koning Minos opsluiting en de daaropvolgende dood van Icarus kwam Daedalus aan op Sicili waar hij werd verwelkomd door Cocalus. Minos was echter vastbesloten om Daedalus te vinden en hij reisde van stad tot stad en bood een uitdaging: hij presenteerde een spiraalvormige schelp en vroeg om het helemaal door te rijgen. Toen hij Kamikos bereikte wist dat Cocalus dat Daedalus in staat was om de puzzel op te lossen en liet het aan hem zien. Daedalus bond de draad om een mier, die liep door de zeeschelp en reeg het helemaal door. Minos wist toen dat Daedalus zich schuil hield in de hof van Cocalus en eiste dat hij overhandigd werd. Cocalus slaagde om hem te overtuigen om eerst een ​​bad te nemen en Cocalus dochters doodden vervolgens Minos. Fruit piercing moth.

Eudocima collusoria.